Sparta Badminton archief seizoen 2000 - 2001

Inhoudsopgave

 
 1. Jaarverslag
 2. Competitie en districtkampioenschappen
 3. Clubkampioenschappen
 4. Nacompetitie recreanten
 5. Bedrijfscompetitie
 
 1. Tournooien
 2. Verslagen
 3. Nieuwsbrieven en notulen bestuur overleg
 4. Foto's

 

1. Jaarverslag

 

Sportvereniging S.V. SPARTA Niedorp

 Bij deze nodigen wij u uit voor het bijwonen van de algemene ledenvergadering op

DONDERDAG 19 april 2001. In het Dorpshuis te Nieuwe Niedorp Aanvang: 20.00 uur.

AGENDA:
 

 1. Opening
 2. Notulen jaarvergadering 6 april 2000
 3. Mededelingen en ingekomen stukken
 4. Jaarverslag afdeling gymnastiek
 5. Jaarverslag afdeling jazz
 6. Jaarverslag afdeling badminton
 7. Verslag en verkiezing kascommissie
 8. Financieel verslag
 9. Begroting
 10. Bestuursverkiezing:
 11. Voorstel tot benoeming:

    Linda Oosterink – functie; coördinatie Jazz
    Marjan Schrijver – functie; TC Gymnastiek

 1. Rondvraag
 2. Sluiting

Notulen jaarvergadering 6 april 2000.

Aanwezige bestuursleden gymnastiek: Jan Muys, Linda Tensen, Marja de Snaijer en Petra Borst-Koorn.
Aanwezige bestuursleden badminton: Jaap Jan van Essen, Marcel Groot en Hester Goet-Knibbe
Aanwezige Leid(st)ers: -
Aanwezige Leden: Annamiek Vonk, Gerrie van den Kommer, Klaas Kaan, Gerie Koning en Martien Selhorst
Afbericht van: Ard Smit
Geen afbericht van: Henk vd Kommer

1. Opening
Jan Muys opent de vergadering en heet iedereen welkom.

De gymnastiek afdeling heeft niet zo’n leuk jaar achter de rug. Nadat Gerda definitief was gestopt zijn de lesuren intern opgelost tot het begin van de grote vakantie. Wij kregen één reactie op het interview van Linda in de Schager courant, die tijdelijk wilde helpen. Op het moment dat wij over stoppen met de gymvereniging spraken belde Colette van Galen in juli als reactie op een advertentie van ons in een gymmagazine van februari. Helaas kon Colette niet op vrijdag (gymnastiek N.Niedorp) les geven dus waren wij genoodzaakt om naar de woensdag te verhuizen. Dit kostte enkele leden.

De voetbalvereniging Nieuwe Niedorp huurt ook de gymzaal tijdens de winterperiode(1 november / 1 maart) o.a op de woensdag en wilde de uren niet aanpassen. Dit kostte ons maar liefst 30 leden.

Colette werd zwanger en we moesten weer op zoek naar tijdelijke leiding. Dit is altijd problematisch en was niet op te lossen in Winkel. Daarom heeft Linda ons weer uit de brand geholpen.
Over Colette als leidster zijn we erg te spreken, het is een goede leidster.

2. Notulen jaarvergadering 08-04-1999.

De notulen van 08-04-1999 waren samengesteld door Petra Borst-Koorn en zijn goedgekeurd.

3. Mededelingen en ingekomen stukken.

José (leidster jazz) vond de berichtgeving over de jazz tekort en zal volgend jaar zelf voor kopij zorgen.

4a. Jaarverslag afdeling gymnastiek.

Geen op en aanmerkingen.
Jan bedankt Petra voor het samenstellen van het Jaarverslag.

4b. Jaarverslag afdeling badminton.

Het jaarverslag is samengesteld door Marcel Groot en hier zijn geen op of aanmerkingen op.
Wel heeft Marcel een internet pagina voor de gymnastiek verenging opgezet. http://come.to/SVSparta
Jan bedankt Marcel voor het samenstellen van het Jaarverslag.

5. Verslag en verkiezing kascommissie.

De kas is gecontroleerd en goed bevonden door Klaas Kaan en Gerie Koning. Klaas complimenteerde Marja.
Gerie blijft in de kascommissie en Martien Selhorst (541810) komt erbij

6. Financieel verslag.

Het financieel verslag is samengesteld en uitgedeeld door Marja die een toelichting geeft op de resultatenrekening, balans en begroting.

7. Begroting.

De begroting komt uit op een negatief saldo, dit is helaas het derde jaar en wij zijn genoodzaakt de contributie te verhogen. Jeugdleden gymnastiek/jazz f 7,50 erbij en de volwassenen f 10,00 erbij.
Jan bedankt Marja voor het samenstellen van het financieel verslag en de begroting.

8. Bestuursverkiezing.

Jan Muys en Marcel Groot zijn herkozen.
Wij zoeken een persoon met affiniteit voor Jazz-gymnastiek.
Ard heeft te kennen gegeven tussentijds te willen stoppen. Wij zullen afscheid van hem nemen tijdens de barbecue op 15 juli
Annemieke Vonk bedanken wij voor het schrijven en deels rondbrengen van de donateurskaarten en hulp tijdens de sinterklaas- en hyacintenperiode

9. Rondvraag.

Gerrie Kunnen er nieuwe matjes aangeschaft worden
Antwoord ja
Martien Jaarverslagen beter uitwisselen tussen gym en jazz.
Jaapjan Waar zijn alle oude fotoboeken van de vereniging? Ik zal alles inventariseren.
Navraag doen bij Marry, Jan op zolder kijken en Gerrie ook even zoeken.
Ook ben ik van plan alles op CD ROM te zetten.

10. Sluiting.

Jan sluit de vergadering

SAMENSTELLING BESTUUR PER 01-01-2000

Voorzitter: Jan Muys
Penningmeester:  Marja de Snaijer
Secretariaat:   Linda Tensen gymnastiek / jazz
                         Marcel Groot badminton
Ledenadministratie:  Petra Borst-Koorn
Leden:  Henk van de Kommer gymnastiek, JaapJan van Essen badminton, Hester Goet-Knibbe badminton

LEIDING SEIZOEN 2000/2001

LEIDING TIJDEN
Maandag Gymnastiek dames Dorien Sijbenga 13.00-14.00
Maandag jongensgym Colette van Galen 17.00-18.00
Maandag Keurploeg Colette van Galen 18.00-19.30
Maandag Dames trimmen Colette van Galen 19.30-21.00
Dinsdag Jazzgym jeugd José de Jong 18.15-20.15
Dinsdag Jazzgym volwassenen José de Jong 20.15-21.15
Donderdag Jazzgym jeugd José de Jong 18.00-20.00
Woensdag Badminton Jeugd Mark en Alex van Essen 19.00-20.00
Woensdag Badminton Volwassenen Nico Groot 20.00-22.00
Woensdag Gymnastiek meisjes Colette van Galen 16.00-20.00
Donderdag Gymnastiek meisjes Colette van Galen 16.00-20.00

GYMNASTIEK VERSLAG

Een jaar van vele wisselingen dit begon eigenlijk al in 1999 In oktober moesten toen alle woensdag groepen van tijd wisselen. De kleuters gingen naar de maandag en alle andere groepen moesten vroeg in middag gaan gymmen. Dit alles ivm het binnenseizoen v.d. voetbal.

Begin februari ging ik zelf met zwangerschapsverlof. De maandaggroepen kregen les van Kim Boxum. De woensdaggroepen kregen Nynke Zijlstra en Chantal Best als invalsters. Op donderdag kregen de kinderen les van Linda Tensen.

Op 13 maart werd onze geweldige zoon Sil geboren. Aderhalve maand voor het eind v.h. seizoen mocht ik weer gaan proeven hoe het was om les te geven, alleen nu in combinatie met een klein gezinnetje. Dit viel vooral in het begin niet altijd mee, maar nu alles op de rit staat gaat het prima. Als afsluiting van het seizoen gingen we met de dames conditietraining groep lekker wandelen in de Schoorlse bossen o.l.v. Kim Boxum met een lekkere punt appeltaart en koffie op thee toe.

Zoals jullie op onderstaand schema kunnen zien ontbreekt het bij de dames conditietraining zeker niet aan leden. Een altijd enthousiaste en hard zwetende groep. In winkel loopt het aantal leden wat terug, vooral bij de meisjes uit groep3 / 4. Heel jammer want daar moet toch de vereniging de komende jaren op voort borduren.

Rest mij nog te zeggen dat wij helaas afscheid hebben moeten nemen van Nynke Zijlstra. Zij hielp iedere woensdag bij de kleuters. Voor haar in de plaats heb ik wel weer geweldige nieuwe hulpen gekregen, namelijk; Manon Bakker (kleuters in N.Niedorp), Carolien de Visser en Roos Klaver (kleuters, gr ¾ en gr 5 en ouder in N. Niedorp) Suzanne Beers en Rebecca Koeten (kleuters in Winkel)

Het enige wat ik nog mis is een hulp die samen met mij op maandag en woensdag de keurmeisjes kan begeleiden. Wie O Wie, meld je gerust aan!
Nou dit was dan mijn verslag over het jaar 2000.

Groeten Colette.

JAZZ GYMNASTIEK VERSLAG

Wij hebben in december 1999 open lessen voor de jeugd gehad met de bedoeling de ouders te laten zien waar de kinderen zich zoal mee bezig houden. Ze hebben tot slot een dans gepresenteerd aan de ouders.

We hebben een uitnodiging gehad van Niedorp 2000 om het dansgedeelte te verzorgen, maar helaas is dit niet doorgegaan, omdat de organisatie bedenkingen had over de leeftijd van de deelneemsters.

We hebben proefgedraaid met streetdans voor de jeugd t/m 16 jaar. Wat een heel groot respons opleverde. Hier is in het nieuwe seizoen een nieuwe groep uit voortgekomen. Tijdens de onderlinge wedstrijden hebben wij een streetdans presentatie gehouden.

Als jaarafsluiting zijn de kinderen op puzzel zoektocht door N. Niedorp getrokken en aansluitend zijn de volwassenen naar Amsterdam afgereisd om in theater Belleveu een voorstelling bij te wonen in het kader van het juli dans festival.

Na de zomervakantie zijn we gestart met een nieuwe groep speciaal bedoeld voor de leeftijd van 6 tot 8 jaar.
Op dit moment worden de lessen gegeven verdeeld over 5 leeftijd categorieën.

Groeten Colette.

LEDENAANTAL
 

  01-01-1999 01-01-2000 01-01-2001
Gym jeugd 159 114 121
Gym volwassenen 57 45 50
Jazz jeugd 5 29 54
Jazz volwassenen 9 10 11
Badminton kinderen 5 4 11
Badminton jeugd 8 15 15
Badminton volwassenen 64 66 79
       
Totaal aantal leden 307 283 341

CONTRIBUTIE PER 01-01-2001.
 

  Bondscontributie Contributie Sparta
Gym jeugd 11,70 97,50
Gym keurploeg 11,70  173,50
Gym volwassenen 17,10 140,00
Jazz jeugd 11,70 97,50
Jazz volwassenen 17,10 160,00
Badminton kind 28.50 80.00
Badminton jeugd 28.50 100.00
Badminton volwassenen 38.00  150.00

SPONSERING

Wij bedanken de Fa. Spaansen voor al het kopieerwerk dat we het afgelopen jaar mochten doen.

KEURPLOEG MEISJES

Eind juni had Colette samen met het bestuur weer 3 nieuwe meisjes voor het keurturnen geselecteerd. Dit waren Britt vd Berg, Pricilla de Geus en Monique Schmersel. Na een aantal proeflessen gevolgd te hebben, hadden zij alle 3 definitief gekozen om i jaar deel te nemen aan het keurturnen

In september, een nieuw seizoen met een geheel nieuw wedstrijdsysteem voor de keurmeisjes. Dit nieuwe systeem heet LOS (landelijk oefenstof systeem). De naam zegt het al, alle jongens en meisjes hebben dezelfde oefeningen of dezelfde eisen waar zij aan moeten voldoen.

In december was de eerste competitie wedstrijd van meisjes. Alle meiden hadden keihaard getraind, het resultaat was daarom ook heel goed. Nicole Ros ging met een medaille naar huis.

Dit seizoen hebben er drie ploegjes meegedaan aan de wedstrijden.
Sparta mini-meisjes E-lijn: Jasmijn Kooy, Marloes v.d. Eng, Carolien de Visser, Tessa Schrijver.

Einduitslag 6e plaats

Sparta mini-meisjes E-lijn: Monica Tijm, Nicole Ros, Marloes Otjes

Einduitslag 5e plaats

Sparta turnsters E-lijn: Claudia Tijm, Roos Klaver, Pascal Bood, Wendy Schrijver

Einduitslag 6e plaats

Bij de individuele toestelkampioenschappen op 27 mei 2000 heeft Tessa Schrijver de 4e plaats behaald op de brug.

De Recreatieve Springwedstrijden zijn op 1 april 2000 te Noord Scharwoude gehouden. Bijna iedereen heeft met deze wedstrijd een gouden diploma behaald.

ONDERLINGE WEDSTRIJDEN 25-06-2000

Zondag 25 juni 2000 zijn de onderlinge wedstrijden van SV Sparta in de Niedorphal te Winkel gehouden. De belangstelling was enorm, wat in in de eerste plaats natuurlijk het leukste was voor de kinderen. Op deze manier georganiseerd zien wij het als bestuur ook als een succes. Mede door het aantal positieve reacties, die wij kregen. Het programma was een (kleine) demonstratie wat wij als gymvereniging te bieden hebben. De kleuters mochten het eerst hun kunsten vertonen. Er was door Colette een toestelbaan gemaakt waar klimmen, duikelen, en rollen aan de orde kwamen. Met als afsluiting een lied met een hele grote parachute. De wedstrijden voor de recreatieve gymnasten en keurploeg turnen volgden daarna. Er werd geturnd op de balk, brug, L-mat en de trampoline sprong. De kinderen hebben goed hun best gedaan ,de verschillen waren soms heel klein.
De afsluiting werd verzorgd door onze Jazz-meisjes, die o.l.v.Jose, een breakdance show lieten zien. Prachtig hoor !
Hieronder volgt de uitslag van de wedstrijden:
 

Groep 3/4     Groep ¾        
A Naam   B Naam      
1 Natasja Schmersel 27,6 1 Madelon Kooy 29,7    
2 Kim Spaansen 27,1 2 Monique Schmersel 29,3    
3 Melany Kloet 26,3 3 Manon Meijerink 28,6    
4 Margo Bakker 26,1 4 Priscilla de Geus 28,4    
5 Pauline vd Sluis 25,1 5 Judith Layen 28,3    
      6 Lisanne Smit 27,6    
               
Groep 3/4     Groep 3/4        
C Naam   D Naam      
1 Jessie Joosten 29,5 1 Nadine de Leeuw 28,0    
2 Karianne Betlem 29,1 2 Jorien Smak 27,9    
3 Natascha Koerts 28,6 3 Sabine la Croix 27,7    
3 Iris Klaver 28,6 4 Hannah Hinke 27,4    
4 Rochelle de Leeuw 28,5 5 Amber de Best 27,2    
5 Kim Doodeman 27,4 6 Lilian Doodeman 27,0    
               
Groep 5/6     Groep 5/6        
E Naam   F Naam      
1 Pascal Zwemmer 29,0 1 Yolanda Keezer 29,7    
2 Wilma Stammes 28,6 2 Britt v.d.Berg 28,5    
3 Lisa Bakker 26,4 3 Ilse Elzinga 28,2    
               
Groep 5/6              
G Naam            
1 Anne Judith Dral 29,2          
2 Lynn Visser 29,1          
3 Surayh de Visser 28,6          
4 Izeta Mujezinovic 28,1          
               
Groep 7/8 & ouder   Groep 7/8 & ouder      
H Naam   I Naam      
1 Louise van Zeelt 28,6 1 Marleen van Raalte 28,4    
2 Julie Brand 28,2 2 Marloes de Visser 28,1    
3 Pascal Bood 27,4 3 Anna de Graaf 27,3    
4 Laura Marcelis 26,8          
               
Keurploeg Turnen   Keurploeg Turnen      
J Naam   K Naam      
1 Tessa Schrijver 30,7 1 Wendy Schrijver 33,1    
2 Jasmijn Kooy 29,5 2 Roos Klaver 33,0    
3 Nicole Ros 28,8 3 Claudia Tijm 32,5    
4 Marloes Otjes 28,4          
5 Monica Tijm 27,3          
               

ZOMERKAMP 2000

Nynke Zijlstra en Mirja Siekerman zijn dit jaar als leiding meegeweest op zomerkamp in Beekbergen van 23 juli tot 29 juli 2000. De deelneemsters dit jaar waren: Marloes Otjes, Nicole Ros, Carolien de Visser, Marjan Sprangers,

Mirthe Hubner, Susan Beers, Lisette Groenen, Sabina de Smet en Lonneke Otter.

DOE DAG 21-10-2000

Ook deze keer weer allemaal nieuwe spelletjes. De opkomst en het enthousiasme van de kinderen waren weer groots in totaal waren er 205 kinderen!

DONATEURS

Er zijn in 2000 148. donateurskaarten uitgeschreven

HYACINTENAKTIE 16-12-1999

Aantal bollen verkocht 1400

OUDPAPIER

Iedere maand wordt in Winkel oud papier opgehaald:
 

Maand Kilo Maand Kilo Maand Kilo
Januari  12600 Mei 11120 September 14080
Februari 12540 Juni 16120 Oktober 13150
Maart 17500 Juli  13500 November 18540
April 13520 Augustus 13450  December 13300

 JAARVERSLAG AFDELING BADMINTON SEIZOEN 2000/2001

Op 12 april 2000 was de laatste wedstrijd van de nacompetitie voor de recreanten. Klaas Kaan, Peter de Vreeze, Jan Wever, Alice Glas, Aukje Haven, Alie van Essen en Anita Mak zijn als vierde geeindigd in een poule van vijf teams. Nieuw dit seizoen was het fenomeen bedrijfsbadminton. Op 19, 26 april en 3 mei 2000 streden Stam & CO, Rob Engel Timmerbedrijf en Jan Vinke Formule kozijnen fanatiek om de wisselbeker. Uiteindelijk ging Jan Vinke Formulekozijnen er met de wisseltrofee vandoor.

Op 2 april 2000 is het Narcistournooi in Anna Paulowna bezocht door Mark van Essen, Ali Vinke, Jaqueline van de Berg en Rob Groot. De prijzenmand werd door Sparta flink kaal geplukt: twee maal goud en eenmaal zilver.

Op 17 mei 200 werd het ouder/kind toernooi gehouden met maar liefst 20 enthousiaste koppels. Als winnend koppel kwamen Sebastiaan van 't Voort en Marcel Kuiper uit de bus.

Verder heeft er nog een uitwisseling met jeugd van Poona uit Medemblik en de badmintonclub uit Julianadorp plaats gevonden.

Op woensdag 17 mei was de laatste speelavond voor de zomervakantie. Na de zomervakantie werd op 30 augustus weer gespeeld. Voor de recreanten zijn dit seizoen wederom regelmatig klutsavonden georganiseerd. Het aantal wedstrijdverslagen hield dit seizoen niet over en moet de volgende keer beter! Op internet staat inmiddels een heel archief, inclusief foto's van belangrijke happenings. De zaal was tijdens de woensdag avonden druk bezocht. Training aan de senioren werd er dit seizoen gegeven door Nico Groot. Voor volgend seizoen is voor Nico een vervanger gevonden in de persoon van Rob Leedekerken. Naast Nico heeft bij de jeugd ook Mark van Essen training gegeven. Diverse ouders hebben zich dit seizoen ingezet voor de jeugd. Vanwege de constante drukte op de woensdag avond was er bijna sprake van een ledenstop. Bestuurlijk heeft er een verandering plaats gevonden: Hester Goet heeft het competitie leiderschap door gegeven aan Dick Korsten.

Van 20 september tot 25 oktober hadden wij een primeur: Er werd een scholen toernooi gehouden tussen De Snip, De Zwerm, de Kolk en De Boet. De reacties van de kinderen waren zeer positief en ze werden met de week fanatieker. Twee scholen bleven tot het laatst dicht bij elkaar, maar uiteindelijk wist de Zwerm te winnen. De tweede plaats werd ingenomen door De Boet, derde was De Snip en vierde De Kolk.

Op 29 november werd voor de jeugd het Sinterklaas toernooi gehouden met dit keer een echte Sint en Piet! Voor de volwassenen een kersttoernooi op 20 december met fietsbanden en lakens. Met veel lol werd er gespeeld. Helaas viel er een blessure te betreuren waarna er verder werd afgezien van de fietsbanden.

De competitie begon dit seizoen op 9 september 2000. De team indeling was als volgt:
 

Team 1: Team 2: Team 3: Team 4: Team 5: Team 6
Mark van Essen Alex van Essen Marja van der Donk Martien Selhorst Jeroen Wever Jim Kaan
Rob Groot Nico Groot Dick Korsten Erik Kleisterlee Gert-Jan Woudstra Robin Appel
Ali Vinke Laura Klopping Jan Willem Boone Rick Vinke Michel Jochems Lianne Kaan
Jaqueline vd Berg Mylan beck Peter Beemsterboer Petra Vinke Marijke Mensen Marieke Wit
  Anne kemeling Marja Korsten Claire Korsten Mariska Hauwert Heleen Appel
      Ilse Kemeling Thomas de Vreeze Kelvin de Vreeze
        Coach: Gre Wever Coach: Klaas Kaan
           

Het 1e team werd kampioen in de hoofdklasse en gaat volgend jaar in de landelijke competitie spelen. Het 2e team is kampioen geworden in de 1e klasse en schuift volgend jaar door naar de overgangsklasse. Ook Sparta 3 is eerste geworden in de derde klasse en schuift door naar de 2de klasse. Sparta 4 is geeindigd op de 4de plaats, Sparta 5 op de vijfde en Sparta 6 op de zesde plaats. Op zaterdag 20 januari werd door wethouder Cor Smit een bloemetje uitgedeeld aan de drie winnende teams waarna er een feestje werd gehouden in de kantine van Peter Beemsterboer.

Clubkampioenschappen vonden dit seizoen plaats tussen 7 februari en 7 maart 2001. De uitslagen waren als volgt:

Competitie heren poule 1 Competitie Dames Competitie Jeugd jongens Competitie Jeugd meisjes
1.Nog niet bekend 1.Ali Vinke 1.Jeroen Wever 1.Marijke Mensen
2. Nog niet bekend 2.Anne Kemeling 2.Sebastiaan van 't Voort 2.Mariska Hauwert
3. Nog niet bekend 3.Marja van der Donk 3.Thomas de Vreeze 3.Lianne Kaan
4. Nog niet bekend 3.Marja Korsten    
       
Competitie heren poule 2 Recreanten Dames Dubbel Recreanten Heren Dubbel Recreanten Mixen
1. Martien Selhorst 1.Alice Glas/Marjolein Wiersma 1.Rob en Lars Engel 1.Linda Koomen/Eddo Wever
2. Wilco Hermsen 2Anja van de Zande/Alie Koomen 2.Gerrit de Heer/Jan Wever 2.Marjolein /Rob Engel
3.Samuel Pater 3.Dorien Koerts/Wannie Hopman 3.Jan Vinke/Cor de Rooij 3.Menda van de Vorst/Jan Wever
4. Rick Vinke 4.Tineke Scholten/Margreth Heddes 4.Peter de Vreeze/Klaas Kaan 4.Alice Glas/Klaas Kaan
5. Erik Kleisterlee 5.Jannie Muileboom/Inge Mulder 5.Thomas de Vreeze/Michel Jochems 5.Els Bierman/Dirk Molenaar
       
Runners up Poule A Jongens Poule B Jongens  
1. Sylvia de Maaijer 1.Tom Beugeling 1.Michiel Otjes  
2. Rick Groenen 2.Mark Maarssen 2.Rick Smit  
3. Myrthe Hubner 3.Nils Hubner 3.Robin Appel  
4. Jolanda Voogd 4.Kevin de Bruin 4.Maikel Hoogstraaten  
  4.Mark Schrieken 5.Kelvin de Vreeze  
  4.Jeroen Brussaard 6.Paul Hoogstraaten  

De beker ging naar Tom Beugeling die de finale won tegen Michiel

Zondag 18 februari is het stampotmixtoernooi bezocht door on eerste team. Resultaten zijn onbekend. Op 25 februari is door Sparta op het Schager Polisport toernooi gespeeld door Nico en Rob Groot , Ali en Petra Vinke en Martien Selhorst. In vier van de vijf finales werd door Sparta gespeeld.

Op 18 maart 2001 vonden in de Niedorphal in Winkel Disctrictskampioenschappen plaats. De teams 1, 2 en 3 werden allemaal kampioen in hun klasse. Dit betekent voor team 1 dat zij op 2 juni 2001 ons district gaan vertegenwoordigen in Almere voor de landelijke finales.

Ook werd op 18 maart het 10de Vier provincien toernooi in Workum bezocht met vier teams. Volgens sponsor Durk de Boer het laatste vier provincien toernooi. De wisselbeker ging dit jaar naar Alert, de club die in de tien jaar de meeste punten heeft weten te verzamelen. Tweede over de tien jaar was Leek, derde Sparta en vierde Workum. Tijdens de prijsuitreiking memoreerde Durk de Boer nog het feit dat er verschillende deelnemers al tien jaar lang trouw acte de presence hebben gegeven. Dit waren twee mensen van Alert, 3 mensen van Workum en Jenny Stammes van Sparta.

Op 22 maart was de jeugd van Turnlust uit Julianadorp bij ons op bezoek. Tevens was dit de laatste wedstrijdavond voor de recreanten na-competitie waarin ons team dit jaar bestond uit Rob Engel, Cor de Rooij, Menda van de Vorst, Marjolein Wiersma, Hester Goet, Simone de Pauw en Jan Vinke en invaller Klaas Kaan.

Zondag 25 maart 2001 is ons jaarlijkse vrienden toernooi gehouden met wederom de wedstrijdleiding en EHBO in handen van Nico en Hedy Breedijk die dit keer te maken kregen met een oogblessure van een dame van Sparta. Hoogkarspel 5 ging er deze keer met de wisselbeker vandoor en de poedelprijs was voor Poona 4. Tevens is op 25 maart 2001 de jeugd uitgenodigd door de Netmeppers in Wieringerwerf.

Een vooruitblik: In april is een paastoernooi gepland. In mei 2001 zit er een bedrijven toernooi in de pen met maar liefst 9 teams. Ook is nog voorzien in het ouder kind toernooi in de maand mei.

Tot slot iedereen bedankt die zich dit seizoen voor Sparta badminton heeft ingezet, en een sportief en gezellig vervolg toegewenst,

Het bestuur.  


2.0 Competitie

 1. wedstrijd uitslagen
 2. einduitslagen competitie 2001 - 2001
 3. district kampioenschappen
 4. landelijke finales in almere

Team 1, klasse: hoofd, afdeling: 4

Spelers Datum Tijd Thuis Uit Plaats Uitslag
  9-sep 9.30 Sparta 1 Bavio 3   7 - 1
Mark van Essen 16-sept 18.30 Zeemacht 3 Sparta 1 Den Helder 5 - 3
Rob Groot 23-sep 9.30 Sparta 1 Oisthusen 1   7 - 1
Ali Vinke 1-okt 12.30 ‘t Vennewater 3  Sparta 1 Heiloo 3 - 5
Jaqueline vd Berg 14-okt 9.30 Sparta 1 ‘t Vennewater 3   8-0
  28-29 okt   vrij      
  4-nov 9.30 Sparta 1 Indo Merah 1   4-4
  12-nov 12.30 HHW ’69 3 Sparta 1 HHW 3-5
  25-nov 9.30 Sparta 1 Zeemacht 3   5-3
  3 dec 12.00 Oisthusen 1 Sparta 1 Oosthuizen 4-4
  17 dec 10.00 Bavio 3 Sparta 1 Purmerend 3-5
  7 jan 10.00 Indo Merah 1 Sparta 1 Uitgeest 4-4
  13-jan 9.30 Sparta 1 HHW ’69 3   7-1
  20-jan   vrij      

Team 2, klasse: 1, afdeling: 2
 
 

Spelers Datum Tijd Thuis Uit Plaats Uitslag
  9-sep 9.30 Sparta 2 Polisport 2   8 - 0
Alex van Essen 17 sep 13.30 Top Tien/De Stolp 1 Sparta 2 Koedijk 1 - 7
Nico Groot 23-sep 9.30 Sparta 2 Castricum 4   8-0
Mylan Beck 1-okt 10.00 De Misser 3 Sparta 2 Koog ad Zaan 3 - 5
Anne Kemeling 14-okt 9.30 Sparta 2 De Misser 3   4-4
Laura Klopping 29 okt 13.00 Heemskerk 5 Sparta 2 Heemskerk 5-3
  4-nov   vrij      
  12 nov 13.30 De Flinters 3 Sparta 2 Grootebroek 3-5
  25-nov 9.30 Sparta 2 Top Tien/De Stolp   7-1
  2-3 dec   Castricum 4 Sparta 2 Castricum 1-7
  17 dec 13.45 Polisport 2 Sparta 2 Schagen 1-7
  6-7 jan   vrij      
  13-jan 9.30 Sparta 2 De Flinters 3   7-1
  20-jan 9.30 Sparta 2 Heemskerk 5   5-3

Team 3, klasse: 1, afdeling: 3
 
 

Spelers Datum Tijd Thuis Uit Plaats Uitslag
  9-sep 9.30 Sparta 3 Polisport 3   7 - 1
Dick Korsten 16 sep 18.30 Zeemacht 7 Sparta 3 Den Helder 2 - 6
Jan Willem Boone 23-sep 9.30 Sparta 3 Geestmerambacht 2   5 - 3
Peter Beemsterboer 1-okt 10.00 De Misser 5 Sparta 3 Koog ad Zaan 3 - 5 
Marja vd Donk 14-okt 9.30 Sparta 3 De Misser 5   8-0
Marja Korsten 29 okt 9.45 Netmeppers 2 Sparta 3 Wieringerwerf 0-8
  4-nov 9.30 Sparta 3 Poona 2   5-3
  12 nov 10.00 Hoogkarspel 5 Sparta 3 Hoogkarspel 3-5
  25-nov 9.30 Sparta 3 Zeemacht 7   7-1
  3 dec 9.30 Geestmerambacht 2 Sparta 3 Noord-Scharwoude 2-6
  17 dec 13.45 Polisport 3 Sparta 3 Schagen 2-6
  6-7 jan 19.30 Poona 2 Sparta 3 Medemblik 4-4
  13-jan 9.30 Sparta 3 Hoogkarspel 5   8-0
  20-jan 9.30 Sparta 3 Netmeppers 2   8-0

Team 4, klasse: 4, afdeling: 3
 
 

Spelers Datum Tijd Thuis Uit Plaats Uitslag
  9-sep 9.30 Sparta 4 Polisport 4   6 - 2
Erik Kleisterlee 16-17 sep   vrij Sparta 4    
Martien Selhorst 23-sep 9.30 Sparta 4 Geestmerambacht 3   4 - 4 
Rick Vinke 28 sep 19.30 Poona 4 Sparta 4 Medemblik 4 - 4
Petra Vinke 14-okt 9.30 Sparta 4 Poona 4   4-4
Claire Korsten 29 okt   vrij      
Ilse Kemeling 4-nov 9.30 Sparta 4 De Burcht 7   0-8
  12 nov 10.00 Hoogkarspel 6 Sparta 4 Hoogkarspel 5-3
  25-nov   vrij      
  2-3 dec 9.30 Geestmerambacht 3 Sparta 4 Noord-Scharwoude 5-3
  17 dec 13.45 Polisport 4 Sparta 4 Schagen 5-3
  7 jan 13.30 De Burcht 2 Sparta 4 Anna Paulowna ??
  13-jan 9.30 Sparta 4 Hoogkarspel 6   4-4
  20-jan   vrij      

Team 5, klasse: B, afdeling: 4
 
 

Spelers Datum Tijd Thuis Uit Plaats Uitslag
  9-sep 9.30 Sparta 5 Zeemacht 9   1 - 7
Jeroen Wever 17 sep 13.30 Top Tien/De Stolp 9 Sparta 5 Koedijk ? - ?
Gert-Jan Woudstra 23-sep 9.30 Sparta 5 Geestmerambacht 5   0 - 8
Michel Jochems 1 okt   vrij      
Marijke Mensen 14-okt   vrij      
Mariska Hauwert 29 okt   vrij      
Thomas de Vreeze 4-nov 9.30 Sparta 5 De Burcht 5   4-4
  12 nov 9.30 De Flinters 12 Sparta 5 Grootebroek 0-8
Coach: 25-nov 9.30 Sparta 5 Top Tien/De Stolp 9   5-3
Jan wever 3 dec 9.30 Geestmerambacht 5 Sparta 5 Noord-Scharwoude 8-0
  17 dec 9.30 Zeemacht 9 Sparta 5 Den Helder 8-0
  7 jan 13.30 De Burcht 5 Sparta 5 Anna Paulowna 4-4
  13-jan 9.30 Sparta 5 De Flinters 12   0-8
  20-jan   vrij      

Team 6, klasse: D, afdeling: 3

Spelers Datum Tijd Thuis Uit Plaats Uitslag
  9-sep 9.30 Sparta 6 HBV 22   7 - 1
Jim Kaan 16-17 sep 10.00 Oisthusen 4 Sparta 6 Oosthuizen 5-3
Robin Appel 23-sep 9.30 Sparta 6 ‘t Vennewater 12   0-8
Lianne Kaan 30 sep / 1 okt 10.00 Top Tien/De Stolp 11 Sparta 6 Koedijk 6-2
Marieke Wit 14-okt 9.30 Sparta 6 Top Tien/De Stolp 11   2-6
Heleen Appel 28-29 okt 9.45 De Netmeppers 5 Sparta 6 Wieringerwerf 7-1
Kelvin de Vreeze 4-nov   vrij      
  11/12 nov 9.00 Hoogkarspel 10 Sparta 6 Hoogkarspel 1-7
Coach: 25-nov 9.30 Sparta 6 Oisthusen 4   2-6
Klaas Kaan 2-3 dec 9.30 ‘t Vennewater Sparta 6 Heiloo 7-1
  16-17 dec 10.00 HBV 22 Sparta 6 Hoorn 3-5
  6-7 jan   vrij      
  13-jan 9.30 Sparta 6 Hoogkarspel 10   2-6
  20-jan 9.30 Sparta 6 De Netmeppers 5   1-7

Reserves

Heren Dames
Jos Witte Alie van Essen
Marcel Groot Gea Kaan
Jaap Jan van Essen Antonia Plak
Pieter Paul Stammes Anita Mak
Jan Jaap Stammes Anita Kossen
  Hester Goet

EINDUITSLAGEN COMPETITIE 2000 - 2001 en met 05 jan 2001

Team 6, jeugdklasse D, afdeling 3

Jim Kaan ‘t Vennewater 12 21 73 23
Robin Appel De Netmeppers 5 12 19 70 26
Lianne Kaan Oisthusen 4 12 15 58 38
Marieke Wit Hoogkarspel 10 12 14 56 40
Heleen Appel Top Tien/De Stolp 11 12 11 45 51
Kelvin de Vreeze Sparta 6 12 4 29 67
Coach: HBV 22 12 0 5 91
Klaas Kaan          

Team 5 , jeugdklasse B, afdeling 4

Jeroen Wever De Flinters 12 10 19 65 15
Gert-Jan Woudstra Geestmerambacht 5 9 14 57 15
Michel Jochems Zeemacht 9 10 13 54 26
Marijke Mensen Top Tien/De Stolp 9 8 4<2 23 41
Mariska Hauwert Sparta 5 9 2 11 61
Thomas de Vreeze De Burcht 5 10 2 14 66
Coach:          
Jan wever          

Team 4 , vierde klasse, afdeling 3

Erik Kleisterlee De Burcht 2 10 20 68 12
Martien Selhorst Geestmerambacht 3 10 14 46 34
Rick Vinke Hoogkarspel 6 10 11 44 36
Petra Vinke Sparta 4 10 6 32 48
Claire Korsten Polisport 4 10 5 25 55
Ilse Kemeling Poona 4 10 4 25 55
           

Team 3 , derde klasse afdeling 3 

Marja vd Donk Sparta 3 14 27 88 24
Dick Korsten Poona 2 14 24 80 32
Jan Willem Boone Polisport 3 14 17 60 52
Peter Beemsterboer Hoogkarspel 5 14 14 57 55
Marja Korsten Geestmerambacht 2 14 10 49 63
  Zeemacht 7 14 8 47 65
  Netmeppers 2 14 8 36 76
  De Misser 5 14 4 31 81

Team 2 , eerste klasse afdeling 2 

Alex van Essen Sparta 2 12 23 75 21
Nico Groot Heemskerk 5 12 18 65 31
Mylan Beck Top Tien/De Stolp 1 12 15 52 44
Anne Kemeling De Misser 3 12 11 50 46
Laura Klopping De Flinters 3 12 11 49 47
  Polisport 2 12 5 31 65
  Castricum 4 12 1 14 82

Team 1 , hoofdklasse afdeling 2 

Mark van Essen Sparta 1 12 19 64 32
Rob Groot Zeemacht 3 12 15 53 43
Ali Vinke Bavio 3 12 14 56 40
Jaqueline vd Berg HHW ’69 3 12 14 53 43
  Oisthusen 1 12 10 44 52
  Indo Merah 1 12 8 39 57
  't Vennewater 3 12 4 27 69

District kampioenschappen Noord Holland Noord, Winkel 18 maart 2001

Op 18 maart 2001 vonden in de Niedorphal in Winkel Disctrictskampioenschappen plaats. Voor Sparta speelden team 1 (Mark ,Rob, Ali, Jacqueline) team 2 (Alex, Nico, Mylan, Anne) en team 3 (Dick, Peter, JanWillem, Marja, Marja) mee. Net als vorig jaar bleek SPARTA ongenaakbaar. Alle drie de teams werden kampioen in hun klasse. Gefeliciteerd! Dit betekend voor team 1 dat zij in juni ons district gaan vertegenwoordigen in Almere voor de landelijke finales.

Sparta vierde van Nederland in de hoofdklasse

Op 2 juni moest ons eerste team aantreden voor de landelijke finales in de Parkonhal in Almere meteen in hun splinternieuwe outfit van sponsor JAN GOET AANNEMINGSBEDRIJF.. De eerste partij werd tegen BV de vliegende shuttle met 2-3 verloren. De tweede partij tegen BC Drachten kon echter met winst in de boeken worden geschreven: 5-0. Hierdoor werd Sparta tweede in de poule en moest op zondag 3 juni verder spelen.

De eerste wedstrijd tegen Veghel werd verloren met 3-2. Hierdoor moest tegen BC-Elst om de derde en vierde plaats geknokt worden. Helaas bleek BC-Elst iets te sterk en werd ook hier ook een verlies van 3-2 geincasseerd. Uiteindelijk viel de vierde plaats ten deel aan Sparta.


3. Club kampioenschappen 2001

 

RECREANTEN CLUBKAMPIOENSCHAPPEN 2001

Reglement

 1. Er worden maximaal 3 sets gespeeld per wedstrijd. De uitslag van elke set moet worden ingevuld op het indelings formulier.
 2. De aangegeven tijden zijn richttijden. Het is een team vrij om in overleg met het andere team op een andere tijd of een andere datum te spelen.
 3. Tijdens het tournooi kunnen teams toegevoegd worden.
 4. Een gespeelde wedstrijd wordt niet meer over gedaan.
 5. De laatste datum voor een wedstrijd is 7 maart.

 

Verslag Clubkampioenschappen 2001

Afgelopen weken zijn we weer druk bezig geweest met de klubkampioenschappen .De eerste resultaten zijn alsvolgt: Bij de oudere jeugd was het Jeroen Wever die in zijn poule niet te kloppen bleek 2e plaats Sebastiaan v.d.Voort , 3e plaats Thomas de Vreeze. Bij de meisjes ging de eer naar Marijke Mensen. 2e plaats Mariska Houwert, 3e plaats Lianne Kaan De kampioenen ontvingen de beker ,verder was er voor elke deelnemer een herinneringsmadaille. De jongere jeugd speelt 7 maart de laatste partijen. Bij de dames is gestreden in 2 poules, Na het spelen van de halve finale moesten Marja v.d.Donk en Marja Korsten hun meerdere erkennen in resp. Ali Vinke en Anne Kemeling. De finale werd gewonnen door Ali Vinke die evenals vorig jaar de wisselbeker kreeg uitgereikt. Bij de mannen moet allen de finale nog gespeeld worden tussen titelverdediger Mark van Essen en Nico Groot. Bijzonder spannend waren de partijen bij de sub-top heren . Het poule blad telt maar liefst 9 driesetters! Uitslag: 1e plaats Martien Selhorst, 2e Wilco Hermsen, 3e Samuel Pater, 4e Rick Vinke 5e Erik Kleisterlee. De recreanten zijn nog volop bezig met de dubbels en mixen. 7 maart hopen we alle wedstrijden te hebben gespeeld . wrdt vervolgt. Jaapjan

7 maart j.l. heeft de jongere jeugd onder begeleiding van Mark van Essen de clubkampioenschappen afgerond.De uitslagen waren als volgt: Bij de runners up is Sylvia de Maaijer kampioen geworden, nog maar pas lid van badminton dus een prima prestatie.2e Rick Groenen, 3e Myrthe Hubner, 4e Jolanda Voogd. Ook in de jongenspoules ging het er spannend aan toe: poule A, 1e Tom Beugeling,2e Mark Maarssen 3e Nils Hubner 4e Kevin de Bruin, Mark Schrieken en Jeroen brussaard elk met 2 wedstrijdpunten. poule B 1e Michiel Otjes, 2e Rick Smit, 3e robin Appel,Maikel Hoogstraaten, Kelvin de Vreeze en Paul Hoogstraten elk met 2 punten De beker ging naar Tom , die in de finale won van Michiel.

Bij de senioren recreanten werden er verschillende driesetters gespeeld. Uiteindelijk gingen de volgende personen er met de eerste prijs, voor elk een fles wijn, vandoor: Kampioen Heren Dubbel 2001 zijn geworden Rob en Lars Engel. Kampioen Dames Dubbel 2001 zijn geworden Alice Glas en Marjolein Wiersma. Kampioen Mix 2001 zijn geworden Eddo Wever en Linda Koomen.

JaapJan v Essen

Einduitslagen:

Competitie heren poule 1 Competitie Dames Competitie Jeugd jongens Competitie Jeugd meisjes
1.Mark van Essen 1.Ali Vinke 1.Jeroen Wever 1.Marijke Mensen
2. Nico Groot 2.Anne Kemeling 2.Sebastiaan van 't Voort 2.Mariska Hauwert
3. Nog niet bekend 3.Marja van der Donk 3.Thomas de Vreeze 3.Lianne Kaan
4. Nog niet bekend 3.Marja Korsten    
       
Competitie heren poule 2 Recreanten Dames Dubbel Recreanten Heren Dubbel Recreanten Mixen
1. Martien Selhorst 1.Alice Glas/Marjolein Wiersma 1.Rob en Lars Engel 1.Linda Koomen/Eddo Wever
2. Wilco Hermsen 2Anja van de Zande/Alie Koomen 2.Gerrit de Heer/Jan Wever 2.Marjolein /Rob Engel
3.Samuel Pater 3.Dorien Koerts/Wannie Hopman 3.Jan Vinke/Cor de Rooij 3.Menda van de Vorst/Jan Wever
4. Rick Vinke 4.Tineke Scholten/Margreth Heddes 4.Peter de Vreeze/Klaas Kaan 4.Alice Glas/Klaas Kaan
5. Erik Kleisterlee 5.Jannie Muileboom/Inge Mulder 5.Thomas de Vreeze/Michel Jochems 5.Els Bierman/Dirk Molenaar
       
Runners up Poule A Jongens Poule B Jongens  
1. Sylvia de Maaijer 1.Tom Beugeling 1.Michiel Otjes  
2. Rick Groenen 2.Mark Maarssen 2.Rick Smit  
3. Myrthe Hubner 3.Nils Hubner 3.Robin Appel  
4. Jolanda Voogd 4.Kevin de Bruin 4.Maikel Hoogstraaten  
  4.Mark Schrieken 5.Kelvin de Vreeze  
  4.Jeroen Brussaard 6.Paul Hoogstraaten  

Scorelijst clubkampioenschappen recreanten

Dames Dubbel                    
DD1 Alice Glas / Marjolein Wiersma 1ste plaats                
DD2 Jannie Muileboom / Inge Mulder 5de plaats                
DD3 Tineke Scholten / Margreth Heddes 4de plaats                
DD4 Anja van de Zande / Alie Koomen 2de plaats                

DD5

Dorien Koerts / Wannie Hopman

3de plaats                
  Baan 1 Uitslagen     Einduitslag Baan 2 Uitslagen     Einduitslag
                     
8.00 DD1-DD2 15-1 15-2   2-0 DD3-DD4 15-7 2-15 15-8 2-1
8.30 DD3-DD2 15 - 1 15 - 6   2 - 0 DD1-DD4 15-0 15-7   2-0
9.00 DD1-DD3 15 - 2 15 - 3   2 - 0 DD2-DD4 9-15 7-15   0-2
9.30

DD5-DD3

15-11

15 - 9

 

2 - 0

DD5-DD2

  15-4   15-0     2-0

10.00

DD5-DD4

15 - 10 4 - 15 9 - 15 1 - 2

DD5-DD1

5-15 8-15   0-2
                     
Heren Dubbel                    
HD1 Jan Vinke / Cor de Rooij 3de plaats                
HD2 Peter de vreeze / Klaas kaan 4de plaats                
HD3 Gerrit de Heer / Jan Wever 2de plaats                
HD4 Thomas de Vreeze / Michel Jochems 5de plaats                
HD5 Rob Engel / Lars Engel 1ste plaats                
                     
  Baan 1 Uitslagen     Einduitslag Baan 2 Uitslagen     Einduitslag
                     
8.00 HD1-HD2 15-7 15-2   2-0 HD3-HD4 15-2 15-1   2-0
8.30 HD4-HD5 niet gespeeld     HD2-HD3 3-15 13-15   0-2
9.00 HD3-HD5 6-15 9-15   0-2 HD1-HD4 15-4 15-1   2-0
9.30 HD1-HD5 9-15 15-8 8-15 1-2 HD2-HD4 niet gespeeld    
10.00 HD2-HD5 9-15 1-15   0-2 HD1-HD3 12-15 13-15   0-2
Mixen                    
M1 Rob Engel / Marjolein Wiersma 2de plaats                
M2 Eddo Wever / Linda Koomen 1ste plaats                
M3 Menda vd Vorst / Jan Wever 3de plaats                
M4 Alice Glas / Klaas Kaan 4de plaats                
M5 Dirk Molenaar / Els Bierman 5de plaats                
                     
  Baan 1 Uitslagen     Einduitslag Baan 2 Uitslagen     Einduitslag
                     
8.00 M1-M2 12 - 15 4 - 15   0 - 2 M3-M4 13 - 15 15 - 13 17 - 14 2 - 1
8.30 M4-M5 15 - 8 15 - 14   2 - 0 M2-M3 15 - 5 15 - 3   2 - 0
9.00 M3-M5 17-16 15-8   2-0 M1-M4 6-15 15-11 15-12 2-1
9.30 M1-M5 15 - 6 15 - 7   2 - 0 M2-M4 15 - 3 15 - 3   2 - 0
10.00 M2-M5 15 - 7 15 - 5   2 - 0 M1-M3 15 - 3 15 - 5   2 - 0

 


4. Nacompetitie recreanten

Sparta recreantencompetitie 2001, 6e klasse afdeling B

Team

Naam adres postcode woonplaats telefoonnr bondsnr
Jan Vinke Korteweide 74 1722 VG Zuid Scharwoude 0226-317023 698415
Rob Engel Tjalk 17  1721 GJ Broek op Langedijk 0226-315522  
Cor de Rooij Korteweide 64 1722 VG Zuid Scharwoude 0226-314338 698418
Simone de Pauw De Lange Akker 16 1733 LX Nieuwe Niedorp 0226-411725  
Menda van de Vorst Populierenstraat 37 1731 XN Winkel 0224-542513  
Hester Goet Dorpsstraat 83 1733 AE Nieuwe Niedorp  0226-411490 503670 

Speelschema

Week dag datum tijd thuis/uit  tegenstander uit / plaats
1 woensdag 7 februari  20.00 uur thuis Heemskerk 2   
2 donderdag 15 februari 20.00 uur uit HBV 3  Hoorn
3 woensdag 21 februari 20.00 uur thuis de Netmeppers  
4 maandag  26 februari 20.00 uur uit Heemskerk 2 Heemskerk
5 woensdag  14 maart 20.00 uur uit de Netmeppers Wieringerwerf
6 woensdag 21 maart  20.00 uur  thuis HBV 3  

De reserveweken zijn 29 januari – 3 februari en 4 – 10 maart.

Algemene informatie

Er worden per avond 5 partijen gespeeld, te weten: 1HE - 1DE - 1HD - 1DD - 1GD. Alleen deze uitslagen zijn bepalend en worden op het wedstrijdformulier vermeld.

Afhankelijk van de beschikbare tijd, zin en gezelligheid is het uiteraard mogelijk om de resterende partijen ook te spelen. Deze uitslagen worden echter niet vermeld op het wedstrijdformulier.

Voor de thuisspelers geldt dat het originele (witte) exemplaar van het wedstrijdformulier direct na de wedstrijd moet worden ingezonden naar de recreantencompetitieleider:  Ad Remigius, Fortuinlaan 66, 1561 JG Krommenie.

Dit mag ook via mij (Dick Korsten)
Zodra ik ze binnen heb krijgen jullie van mij de schriftelijke uitnodigingen en routebeschrijvingen.
Veel xucces met de competitie.

Dick Korsten
De Molen 54
1733 LE Nieuwe Niedorp

tel: 0226-411346
e-mail: dkorsten@wishmail.net

De uitslagen en eindstand van de recreantencompetitie zijn als volgt:

  6e klasse B        
Speelweek 1          
7-feb Sparta   Heemskerk 2   * 0 - 5
8-feb HBV 3 do   Netmeppers   * 5 - 0
Speelweek 2          
15-feb HBV 3 do   Sparta   * 5 - 0
14-feb Netmeppers   Heemskerk 2   * 1 - 4
Speelweek 3          
21-feb Sparta   Netmeppers   * 4 - 1
19-feb Heemskerk 2   HBV 3 do   * 2 - 3
Speelweek 4          
26-feb Heemskerk 2   Sparta   * 5 - 0
28-feb Netmeppers   HBV 3 do   * 1 - 4
Speelweek 5          
14-mrt Netmeppers   Sparta   * 1 - 4
15-mrt HBV 3 do   Heemskerk 2   * 1 - 4
Speelweek 6          
21-mrt Sparta   HBV 3 do   * 1 - 4
19-mrt Heemskerk 2   Netmeppers   * 5 - 0
           
           
EINDUITSLAG: 6e klasse B        
  Heemskerk 2   6 10 * 25 - 5
  HBV 3 do   6 10 * 22 - 8
  Sparta   6 4 * 9 - 21
  Netmeppers   6 0 * 4 - 26

5. Bedrijfscompetitie

BEDRIJFSBADMINTON 2001
Winnaar bedrijven badminton 2001: Rob Engel Timmerbedrijf

Na een nipt verschil in de finale is op de tweede plaats geeindigd Jan Hoebe Glazenier.

Plaats 3 werd ingenomen door Camping 73.

Op de vierde plaats: Schildersbedrijf Edward van Mechelen.

Op de vijfde plaats: Jan Vinke Formulekozijnen

Op de zesde plaats: Wiedijk

Foto's zijn te bewonderen als je klikt op deze hyperlink.

Winkel, 28 maart 2001

Wegens enorm succes vorig jaar gaan we in mei weer het bedrijfsbadmintontoernooi organiseren en wel met 9 teams.
Elk team bestaat uit vier heren en twee dames, waarvan maximaal twee competitiespelers.
We spelen alleen dubbels en mixpartijen in drie poules van drie. Het inschrijfgeld bedraagt f 100,- per team.
De volgende poule indeling en wedstrijdschema is gemaakt:

Bedrijf : Teamleider: Telefoon :

A VOMAR Cor de Rooy 0226-314338

B WIEDIJK Jan v.d.Gulik 0226-411844

C JAN HOEBE GLAZENIER Jan Hoebe 0226-421801

D ROB ENGEL TIMMERWERKEN Rob Engel 0226-315522

E SCHILDER ED VAN MECHELEN Ed van Mechelen 0226-413107

F DE POLDER Peter de Vreeze 0226-411321

G DE CARROUSEL Marja Korsten 0226-411346

H FORMULE KOZIJNEN Jan Vinke 0226-317023

I CAMPING 73 Peter Beemsterboer 0226-411475

Speeldata:

A tegen B en D tegen E op woensdag 2 mei
A tegen C en G tegen H op woensdag 9 mei
D tegen F en G tegen I op woensdag 16 mei
B tegen C en E tegen F en H tegen I op woensdag 23 mei

Alle nrs.1 en 2 van elke poule spelen in de finales op woensdag 30 mei, en wel als volgt:

- de beste nrs. 1 tegen elkaar voor de wisseltrofee
- de 3e nr.1 tegen de beste nr.2
- de overige nrs.2 tegen elkaar.

Alle wedstrijden in de NIEDORPHAL Aanvang 20.00 uur,19.45 uur aanwezig zijn
Voor het reglement zie het wedstrijd formulier.
Teamleiders breng je spelers z.s.m. op de hoogte en zorg dat je team compleet is, voor eventuele invallers beschik ik over een lijstje met reservespelers uit de recreantengroep.

Wij wensen jullie sportieve wedstrijden toe

Jan Vinke
Toernooi leider
Tel : 0226-317023

Wedstrijdformulier:

  Bedrijfsbadminton         SV Sparta
             
             
6  tegen
6
Teamnaam:   Teamnaam:      
           
Teamleider:   Teamleider:      
           
Heer 1   Heer 1      
Heer 2   Heer 2      
Heer 3   Heer 3      
Heer 4   Heer 4      
Dame 1   Dame 1      
Dame 2   Dame 2      
             
        1e SET 2e SET SCORE
  1 H1 + H2 tegen H1 + H2 - - -
  2 H3 + H4 tegen H3 + H4 - - -
  3 D1 + D2 tegen D1 + D2 - - -
  4 H1 + H2 tegen H3 + H4 - - -
  5 H3 + H4 tegen H1 + H2 - - -
  6 D1 + H1 tegen D1 + H1 - - -
  7 D2 + H2 tegen D2 + H2 - - -
  8 D1 + H3 tegen D2 + H3 - - -
  9 D2 + H4 tegen D1 + H4 - - -
  Einduitslag:         -
             
             
             
  Reglement:          
  1) Per team 4 heren en 2 dames,waarvan maximaal 2 competitie spelers           
  2) Er worden 4x een herendubbel, 1x een damesdubbel en 4x een mix gespeeld          
  3) Iedereen speelt dus in totaal 3 keer twee sets          
  4) Sets worden verspeeld tot en met 15 punten          
  5) I.v.m. de tijd geen verlenging en 3e sets          
  6) Elke gewonnen set is een wedstrijdpunt          

6. Tournooien

De volgenden tournooien zijn georganiseerd of bezocht door Sparta in het seizoen 2000/2001:

Datum: Tournooi: Georganiseerd door:
20 sept - 25 okt 2000 Schoolbadminton Sparta
29 nov 2000 Sinterklaastournooi voor de jeugd Sparta
20 dec 2000 Kersttournooi Sparta
25 februari 2001 Polisport tournooi Polisport
18 maart 2001 Vier provincien tournooi Workum
25 maart 2001 Vriendentournooi Sparta

25 april 2001

Ouder/kind tournooi

Sparta

mei 2001

Bedrijven badminton tournooi

Sparta

Schoolbadminton 20 sept, 27 sept, 4 okt, 11 okt, 18 okt en 25 okt.

Op 20 sept, 27 sept, 4 okt, 11 okt, 18 okt en 25 okt. hebben De Kolk uit Lutjewinkel, De Snip uit Nieuwe Niedorp, De Boet uit 't Veld en De Zwerm uit Winkel met 6 man/vrouw formaties gestreden om de beker. Na de warming-up en een korte uitleg over het spel werd er op de woensdag-avond een spannend potje badminton gespeeld. De reacties van de kinderen waren zeer positief en werden met de week fanatieker. Er is zelfs een aantal talenten door de club gestrikt, deze zien we dan ook graag voor hun training verschijnen komende woensdag om 19:00 uur in de Niedorphal te Winkel. De laatste partij schoolbadminton werd verspeeld op 25 oktober jl. In de herfstvakantie nog wel! Desondanks waren de teams van 't Veld en Winkel compleet aanwezig. Toevallig bleek dat deze twee scholen gingen strijden om plek 1 en 2, heel spannend dus. De eerste ronde van de drie werd gauw ingedeeld. De afgelopen 6 weken zijn steeds 9 wedstrijden gespeeld onder professionele begeleiding van Adelen, Klaas en Jan. Daarnaast heeft Gre alle scholen uitgenodigd. De kinderen hebben heel wat werk verzet en de wedstrijden werden steeds vlotter verspeeld. Men kreeg het spelleteje door en de spanning steeg per partij. De twee scholen bleven op de laatste avond heel dicht bij elkaar, maar uiteindelijk wist Winkel te winnen. De einduitslag luidt dan ook De Zwerm uit Winkel (1), De Boet uit 't Veld (2), De Snip uit Nieuwe Niedorp (3) en De Kolk uit Lutjewinkel (4). Iedereen bedankt voor de inzet en ik zie jullie graag terug op de komende speelavond! Fotos zijn elders te zien op deze site.

Mark van Essen

Einduitslag schoolbadminton 2000:

1: De Zwerm uit Winkel, 2: De Kolk uit Lutjewinkel, 3: De Snip uit Nieuwe Niedorp, 4: De Boet uit 't Veld

Sinterklaastournooi 29 nov 2000

Dit jaar mocht Sparta Badminton zich verheugen met een heus bezoek van Sinterklaas en zwarte Piet. Opvallend was dat de jeugd nog veel respect had voor de oude man en zijn knecht. Sint en Piet, bedankt voor jullie bezoek. Fotos zijn elders in dit archief te zien.

Kersttournooi, 20 dec 2000

Het kersttournooi dit jaar was er een met handicaps. Op drie banen werd er met fietsbanden gespeeld. Op twee banen met lakens over het net en op een baan met een gekke shutttle. Lol alom. Na afloop was er voor iedereen een aardigheidje. Helaas viel er een gewonde te betreuren bij de fietsbanden banen. Onze EHBO-er Jan Wever mocht zodoende naast zijn badmintonhobby nog even eerste hulp bieden bij een verstuikte enkel..

10de vier provincien toernooi in WORKUM 18 maart 2001

Op dit grandioze toernooi werden wij vertegenwoordigd door:

Sparta 1: Edward, Wilco, Ilse, Natasja, Sparta 2: Jenny, Jos,Lillian, JanJaap, Sparta 3: Marcel, Eddo,Hester,Linda en Sparta 4: Martien, Rick,Erik, Claire, Karin.

Op 18 maart 2001 werd het 10de vier provincien toernooi gehouden in Workum. In het programmablad maakt de hoofdsponsor Durk De Boer van het gelijknamige aannemingsbedrijf in grond- weg- en water werken, bekend dat de organisatie denkt dat dit het laatste toernooi betreft. Dus maar een prijsuitreiking te gaan...... Om een waardig afscheid te nemen heeft de organistatie een ieder verrast met een koud (en warm) buffet na afloop voor alle deelnemers. En het moet gezegd: DIT WAS PICO BELLO VOOR ELKAAR! BEDANKT DURK! We zullen zien of dit ook inderdaad het aller allerlaatse vierprovincien toernooi is geweest. De vaste deelnemers waren evenals voorgaande jaren Sparta uit Winkel (NH), Workum uit Workum (FR), Leek uit Leek (GR) en Alert uit Steenwijk (OV). De uitslagen van de poules waren als volgt:

  Poule 4 Poule 3 Poule 2 Poule 1
1 Sparta 4 Leek 3 Leek 2 Alert 1
2 Workum 4 Alert 3 Sparta 2 Workum 1
3 Alert 4 Sparta 3 Alert 2 Leek 1
4 Leek 4 Workum 3 Workum 2 Sparta 1

De wisselbeker ging dit jaar naar Alert, de club die in de tien jaar de meeste punten heeft weten te verzamelen. Tweede over de tien jaar was Leek, derde Sparta en vierde Workum. Tijdens de prijsuitreiking memoreerde Durk nog het feit dat er verschillende deelnemers al tien jaar lang trouw acte de presence hebben gegeven. Dit waren twee mensen van Alert, 3 mensen van Workum en Jenny Stammes van Sparta.

Vriendentournooi, 25 maart f 15,- p.p.

Aanwezig zijn 9.00 uur 1e wedstrijd 9.30 uur stipt.

Sparta 1 Mark, Rob, Ali, Jacqueline

Sparta 2 Nico, Alex, Anne, Mylan.

Sparta 3 Dick, Peter, JanWillem, Marja K, Marja v.d.D.

Sparta 4 Hester, Ilse, Jos, Marcel, Martien

Sparta 5 Erik, Rick, Eddo, Linda, Claire .

Zondag 25 maart werd in de Niedorphal het jaarlijkse vriendentournooi gehouden. Om 9.00 uur zomertijd in de vroege morgen waren deze keer weer 20 teams present. Diverse premie prijsjes, prijsjes van de verloting en de hoofdprijzen kwamen de deelnemers ten goede waaronder de inmiddels beruchte (zware) zakken piepers van JanJaap Stammes en de vis(bon) van Rob Otter.... Helaas viel er bij Sparta 1 een oogblessure te behandelen door Nico Breedijk en moest een bezoek worden gebracht aan de plaatselijke arts. De wedstrijdleiding was in handen van Nico en Hedy Breedijk, (erg hete) soep werd verzorgd door Joop, slaatjes door de dames van Essen en Haven, prijsjes door JaapJan, organisatie van de teams door Hester (laatste keer) en verloting door Jos. Al met al was het een bezige dag met een bezoek na afloop aan de plaatselijke chinees door diverse Spartaleden. De wisseltrofee ging dit keer mee naar Hoogkarspel 5 met 34 punten. De poedelprijs was voor Poona 4 met 12 punten. De wedstrijden die gespeeld werden: 1st mix, 2de mix, damesdubbel, herendubbel, maximaal 25 minuten.

Uitslagen:

Poule 1   Poule 2   Poule 3   Poule 4   Poule 5  
1.Flinters 1 33 1.De Misser 2 28 1.Polisport 2 30 1.Hoogkarspel 5 34 1.Hoogkarspel 6 32
2.Sparta 1 27 2.Polisport 1 27 2.Geestmer Ambacht 1 28 2.Sparta 4 28 2.Workum 22
3.Hoogkarspel 1 21 3.De Burcht 1 26 3.Sparta 3 25 2.Polisport 3 28 3.Spartra 4 20
4.Castricum 1 15 4.Sparta 2 15 4.Poona 2 13 4.Poona 4 12 4.Geestmer ambacht 5 16

S.V.Sparta kind-ouder tournooi

25 april j.l.werd het kind-oudertoernooi gehouden. De belangstelling was overweldigend met maar liefst 29 koppels k in de strijd. Verdeeld over 2 groepen werd er ,om en om, fanatiek gespeeld. We konden weer vele nieuwe talenten ontdekken. Even na achten kon Mark de uitslag bekend maken.

In de prijzen vielen de winnaars, Marijke Mensen en Jan Horsting, die maar liefst 64 punten bij elkaar sprokkelden. De aanmoedigingsprijs was voor Sylvia en Anouque.Alle kinderen tenslotte werden getracteerd op een ijsje bij Joop.

Foto's zijn te bewonderen als je klikt op deze hyperlink.


7. Verslagen

Verslag thuiswedstrijd Sparta 3 – Zeemacht 7 op 25 november 2000.

De uitwedstrijd was (met invalster Ilse) door ons gewonnen met 6-2. Jan-Willem en Peter hadden toen hun enkelspel verloren en wilden dit graag rechtzetten. Nu vertoonde Jan-Willem te grote daadkracht en in zijn jeugdig enthousiasme joeg hij de shuttle telkens over de lijnen, uit dus. Hij verloor met 7-15 en 0-15. Peter kreeg niet zijn revanche omdat er een andere tegenstander was; hij liet het enkelspel aan Dick. Dick speelde tegen een invaller uit een jeugdteam van Zeemacht en won met 15-5 en 15-4. Marja (van der Donk) won eenvoudig in twee games van haar jeugdige tegenstandster met 11-4 en 11-1. Marja (Korsten) had het de eerste paar minuten even lastig maar won uiteindelijk met 11-7 en 11-1. De herendubbel was een verademing voor Jan-Willem en Peter. Na een dramatisch slechte partij van vorige keer, ging het nu weer goed. Zij wonnen met 15-6 en 15-0. De damesdubbel liep als vanouds. Beide Marja’s hadden er zoals gewoonlijk zin in en wonnen met 15-1 en 15-3. Peter en Marja van der Donk maakten er een spannende pot van. Na een paar verliespartijen voor hun werd deze keer weer gewonnen in drie games, 15-10, 7-15 en 15-11. Dick en Marja 2 hadden het vrij gemakkelijk in hun mix. Zij wonnen met 15-2 en 15-5. Totaal uitslag 7-1.

Tot op heden zijn alle wedstrijden nog gewonnen. Op naar de 2e klasse!

Dick Korsten

Drieklapper in de Niedorphal

Afgelopen zaterdag 20 januari werden maar liefst drie badminton teams gehuldigd voor het behalen van het kampioenschap in hun poules. De badminton fanaten uit team 1 en 2 waren reeds zeker van hun eerste plek, maar het derde team moest nog even aan de Netmeppers uit Wieringerwerf laten zien wat echt badminton was: 8-0 voor de Winkelers. Het tweede team moest aantreden tegen Heemskerk 5. Voor het eerst van het hele seizoen werd de mix Alex van Essen en Mylan Beck verloren. De einduitslag mocht er toch zijn: 5-3 voor Sparta 2. Na afloop werden alle teams gehuldigd door Cor Smit, wethouder sportzaken, met voor een ieder een bloemetje. Marc Moussault was present om fotos te nemen voor de krant. Team 1,2 en 3: Proficiat en succes op de districtskampioenschappen in de Niedorphal op 18 maart.

SPARTA PROMINENT AANWEZIG IN VIER VAN DE VIJF FINALES IN HET POLISPORT TOERNOOI 25-2-01

Veslag door Nico Groot

GEFELICITEERD ! Voor ons (Rob en mijn persoon) was het zondag een lange dag 8.30 uur van huis 22.30 weer thuis. Rob stond in de finale HE tegen Robin v/d Mee (Mark jij hebt tegen hem gespeeld in de competitie tegen Zeemacht) en heeft hem in drie games gewonnen. We hebben ook de HD gespeeld in de finale ook tegen Zeemacht jammer genoeg in drie games verloren. Ali is tweede geworden met de DE, Marjolijn Adeboi is toch een beetje te sterk. Ali en ik zijn tweede geworden met de GD we verloren van Timo Nanne en Marjolijn. Al met al heeft Sparta aardig huis gehouden.Om 19.30 uur was de prijsuitreiking daarna zijn we aan de halve liters gegaan dat drinkt niet verkeerd! Woensdag zien we elkaar weer.

groetjes Nico

Uitwisseling jeugd met Turnlust uit Julianadorp

Op woensdag 21 maart 2001 was er een uitwisseling met jeugd van Turnlust uit Julianadorp. Acht Spartatijgers voerden hevige strijd en wonnen uiteindelijk met 16-3 in de Niedorphal.

Hier is een verlaat verslag van Sparta 5

In Sparta 5 zaten de volgende spelers: Marijke Mensen, Mariska Hauwert, Jeroen Wever, Thomas de Vreeze en Gert-Jan Woudstra en de coach was Gré. De eerste wedstrijd moesten we tegen Zeemacht. Deze wedstrijd hebben we verloren met 1-7. De gewonnen partij was van de damesdubbel.De tweede moesten we tegen de Stolp. Deze verloren met 6-2. Hier werden de partijen gewonnen door de damesdubbel en Marijke. De derde moesten we tegen Geestmerambacht. Hier werd een 3 setter gespeeld door Mariska. Ondanks de driesetter verloren we deze wedstrijd met 0-8.

De vierde wedstrijd moesten we tegen de Burcht. Hier werden twee driesetters gespeeld. Te weten door Marijke en Jeroen ( mix) en Mariska. Deze wedstrijd werd een gelijk spel namelijk 4-4. De gewonnen partijen zijn gespeeld door Jeroen, Marijke, damesdubbel en de mix Jeroen/Marijke.

Nummer vijf moesten we tegen de Flinters. Deze hebben we verloren met 0-8. Wedstrijd nummer zes moesten we tegen de Stolp. Maar deze wedstrijd is niet gespeeld wegens het niet op komen dagen van de tegenstander. Deze wedstrijd heeft nog een staartje gekregen.

Geestmerambacht was onze zevende wedstrijd. Helaas werd deze strijd ook verloren met 8-0. Zeemacht was de achtste. Ook hier werd verloren met 8-0. Bij deze wedstrijd viel Lianne Kaan in voor Marijke. Hier werd ook weer een driesetter gespeeld door Jeroen / Mariska. Nummer negen was de Burcht. Lianne viel in voor Mariska. Ook hier werden weer een paar driesetters gespeeld door Jeroen, Lianne en Jeroen / Mariska. Bij deze wedstrijd werd niet goed geteld. De gewonnen partijen werden gespeeld door: Gert-Jan, Marijke, damesdubbel en Gert-Jan / Marijke.Hier was de stand 4-4.

En toen de laatste wedstrijd tegen de Flinters. Hier werd een driesetter gespeeld door Thomas. Helaas werd ook deze wedstrijd verloren met 0-8. Het is jammer dat we veel verloren hebben maar we hebben wel lekker gespeeld en het zou fijn zijn om volgend seizoen met jullie door te gaan.

Gré de coach.

 


8. Nieuwsbrieven

 1. Notulen overleg 14 januari bij Hester Goet
 2. Notulen overleg 1 maart bij Marcel Groot
 3. Nieuwsbrief december 2000

Notulen overleg 14 januari 2001 bij Hester

Aanwezig: Dick Korsten, Hester Goet, JaapJan van Essen, Marcel Groot

Clubkampioenschappen recreanten

Gekozen is dit jaar voor vrijwillige inschrijving van koppels. Twee poules nader te bepalen. Marcel zorgt voor inschrijfformulier woensdag as.

Clubkampioenschappen competitie

Gekozen is dit jaar voor een vrijwillige inschrijving. Twee poules worden naderhand vastgesteld en een pouleleider uit de groep benoemd. Marcel zorgt voor inschrijfformulier woensdag as.

Vriendentournooi

Hester maakt eerste kontakten met clubs

3x Kampioen

Verwacht wordt dat zaterdag drie teams van Sparta kampioen zullen zijn. Om dit te vieren, wordt er een kampioensfeestje georganiseerd in de kantine van Peter Beemsterboer, reeds ingezet door Dick, Marja en Peter. Marcel neemt vel papier mee woensdag as. (morgen) om een en ander bekend te maken onder de leden, samen met Dick.

JaapJan heeft de wethouder sportzaken gevraagd. Verwachte tijd is 12.30 in de sporthal.

Sponsor team 1

Hester maakt bekend dat timmerbedrijf Jan Goet de nieuwe sponsor word van het eerste team. Sponsoring zal bestaan uit tenue. Om de verschillende tenues hetzelfde te houden, zullen de teamleden gevraagd worden bij toerbeurt deze te wassen.

Opvolger voor Nico Groot

Jaapjan deelt mee dat Harry Lume afvalt als opvolger van Nico. In de persoon van Rob Ledekerke is een nieuw kontakt gezocht. Om eens te kijken wat voor vlees er in de kuip zit wordt voorgesteld om Rob eens uit te nodigen voor een proef training.

Algemeen

Marcel maakt enquete formulier met multiple choice om later uit te delen onder de leden. Dit om meer en gerichter feedback te kijgen over de evenementen die zoal georganiseerd worden.

Hester heeft een overdracht en bijbehorende uitleg van haar werkzaamheden aan Dick gegeven. Dick moet nog officieel naar de leden bekend gemaakt worden als opvolger van Hester.

Nieuwe shirts zijn nodig. Marcel maakt een inventarisatie van leden die een nieuw shirt willen kopen. Aanvraag op dezelfde basis als de vorige shirts.

JaapJan zorgt voor opschoning van onze ledenlijst bij de NBB.

Marcel gaat achter de kosten f250,- voor de Heraut aan.

De begroting van JaapJan word besproken en voor goedkeuring aangenomen. Budget voor kampioensfeestje is f300,-. Invulling nader te bepalen met Peter Beemsterboer woensdag a.s.

Programma is doorgesproken en wordt ge-update op de site.

Dick maakt bekend dat de jaarlijkse oliebollen verkoop-aktie van de Winkeler Harmonie niet meer doorgaat. Dit zou een mooie gelegenheid voor Sparta zijn om hier in te springen. Volgens Dick zouden de frituren van Peter Beemsterboer beschikbaar zijn. Aangemelde bakkers zijn reeds: Dick Korsten, Jan Willem Boone en Marcel Groot.

Marcel zal aan Petra een overzicht vragen van de inkomsten over het hele jaar.

Dick doet een suggestie om meer leden bij de jaarvergadering te krijgen. Voorbeelden zijn genoemd van een wijnproefavond na aflloop of een bezoek aan het parfumflessen museum.

…Marcel

Notulen overleg 1 maart 2001 bij Marcel

Aanwezig: Dick Korsten, Hester Goet, JaapJan van Essen, Marcel Groot

Clubkampioenschappen

Voorgesteld is om de prijsuitreiking van competitiespelers en recreanten en jeugd op dezelfde einddatum te doen plaatsvinden. Dit om een open einde te voorkomen.

Sponsor team 1

Sponsoring zal bestaan uit tenue. Om de verschillende tenues hetzelfde te houden, zullen de teamleden gevraagd worden bij toerbeurt deze te wassen. Dit moet gecommuniceerd worden naar team 1.

Algemeen

Marcel maakt enquete formulier met multiple choice om later uit te delen onder de leden. Dit om meer en gerichter feedback te kijgen over de evenementen die zoal georganiseerd worden.

Nieuwe shirts zijn nodig. Marcel maakt een inventarisatie van leden die een nieuw shirt willen kopen. Aanvraag op dezelfde basis als de vorige shirts.

JaapJan zorgt voor opschoning van onze ledenlijst bij de NBB. Naschrift: inmiddels gedaan.

Marcel vraagt om een kostenplaatje / aanbieding vooraf van de Heraut en mogelijkheid van ontvangst van een exemplaar op wekelijkse basis voor het geld wat we nu betalen.

Marcel zal aan Petra een overzicht vragen van de inkomsten over het hele jaar.

Allen waren akkoord om f70,- te investeren in de jeugdteams voor het tournooi bij de Netmeppers.

Er is gepraat over differentiatie in contributie tussen competitie spelers en recreanten.

Nu team 1 landelijk gaat spelen is een competitieleider noodzakelijk. Op het moment van dit schrijven (20 april) hebben JaapJan en Jan Vinke hier zich voor opgegeven. Inschrijving voor de bijbehorende cursus is door Dick geregeld.

Op 10 april is een vergadering in de Schakel. Naschrift: Dick en Marcel hebben de vergadering bezocht. Vaantjes en beker naar aanleiding van districtskampioenschappen zijn uitgedeeld. Volgende districtwedstrijden weer op 18 maart???

Dick vraagt zich af of het wel noodzakelijk is om bondscontributie af te dragen voor ook niet competitie spelende leden.

De voorkeur gaat uit nar 9 bedrijven voor het bedrijven tournooi in mei. Naschrift: in overleg met Jan Vinke , Cor de Rooij ea, doen er deze keer 9 teams mee.

De prognose voor de team indelingen vind plaats in april. Volgend seizoen wordt ingezet op 5 senioren teams en 2 jeugdteams. Defititieve team indelengen zijn gewenst in mei.

…Marcel

 

 

Nieuwsbrief dec 2000 

Sparta badminton NIEUWSBRIEF
Niedorp, december 2000.
Internet: http://come.to/svsparta
Trainingstijden:  Jeugd 19.00-20.00, nieuwe leden en recreanten: 20.00-21.00, Competitiespelers: 21.00 – 22.00

Geacht clublid, om ook leden buiten de regio van club-informatie te voorzien hebben wij een en ander samengevat in deze nieuwsbrief.

Bestuurlijke zaken: Na 8 jaar wil onze huidige competitie leidster Hester Goet het stokje volgend seizoen doorgeven aan iemand anders. Wij hebben goede moed dat wij binnenkort de opvolger van Hester aan jullie bekend kunnen maken. Net als Hester wil ook onze vertrouwde trainer Nico Groot volgend seizoen het stokje doorgeven aan iemand anders. In de loop van dit seizoen hopen wij jullie meer duidelijk te geven over de opvolger van Nico. Versterking van ons bestuur is nog steeds welkom.

Competitie: Dit seizoen worden wij in de competitie vertegenwoordigd door zes teams waarvan twee jeugdteams met elk een coach:

Team 1: Mark van Essen, Rob Groot, Ali Vinke, Jaqceline van de Berg .
Team 2: Alex van Essen, Nico Groot, Mylan Beck, Anne Kemeling, Laura Klopping.
Team 3: Dick Korsten, Jan Willem Boone, Peter Beemsterboer, Marja van der Donk en Marja Korsten.
Team 4: Erik Kleisterlee, Martien Selhorst, Rick Vinke, Petra Vinke, Claire Korsten, Ilse Kemeling
Team 5: Jeroen Wever, Gert-Jan Woudstra, Michel Jochems, Marijke Mensen, Mariska Hauwert, Thomas de Vreeze, coach: Jan Wever
Team 6: Jim Kaan, Robin Appel, Lianne Kaan, Marieke Wit, Heleen Appel, Kelvin de Vreeze, coach: Klaas Kaan.

Met nog een aantal wedstrijden te gaan, bestaat voor teams 1,2 en 3 de kans op promotie naar een hogere klasse. Tussenstanden hangen regelmatig aan onze kast en worden ververst op onze site. Wedstrijdverslagen van team 1 staan altijd dinsdag in het Noord-Hollands dagblad. De laatste tussenstanden vind je aan de achterkant van deze nieuwsbrief.

Wedstrijdverslagen voor de Niedorper en Heraut zijn meer als welkom bij Marcel Groot (e-mail nelmarcel@multiweb.nl). Alle teams worden verzocht af en toe een verslag in te leveren.

De bondskaarten worden dit jaar in verband met kostenbesparing rechtstreeks aan Hester verstuurd, de leden krijgen deze dus niet meer thuis verzonden.

Verder: Op 4 december heeft bij ons een Sinterklaas tournooi plaats gevonden voor de jeugd met een echte Sint en Piet. Foto's van deze happening zijn binnenkort op onze site te zien.

Voor de recreanten worden om de drie weken klutsavonden georganiseerd en in het voorjaar vinden uitwisselingen met andere verenigingen plaats. Binnenkort gaat weer de recreanten competitie van start. Per team 2 heren en 2 dames. Er worden 5 wedstrijden gespeeld: 1HE, 1DE, HD,DD,1GD. Voor meer informatie kun je kontakt opnemen met Hester Goet. Opgave uiterlijk voor 10 januari.

Na het kersttournooi van 20 december, liggen de volgende evenementen in het verschiet voor het jaar 2001:

Club kampioenschappen, Vrienden tournooi in Winkel, Recreanten Nacompetitie, Vier provincien tournooi in Workum , disctricts kampioenschappen, ouder/kind tournooi, jaarvergadering en tot slot een bedrijven tournooi.

Remindertjes: Voor de jeugd is het gebruik van de shuttles gratis. De senioren worden verzocht zelf shuttles te kopen tegen de gereduceerde prijs van 12.50 per koker, te koop bij JaapJan ven Essen. De laatste gebruikers van de banen wodren verzocht deze ook op te ruimen.

Als er leden zijn met ideeen, opmerkingen of vragen, laat het ons weten!

Veel badminton plezier,

Het bestuur.

 


9. Foto's 2000/2001

 

  Foto's Sparta schoolbadminton sept/okt 2000
Klik op een plaatje voor een uitvergroting
De organistaie Het publiek op de tribune Volop aktie
De organisatie Het Publiek Volop aktie ...en plezier
De beker Winnaar is de Zwerm uit Winkel De Boet uit 't Veld De prijsuitreiking
De beker De winnaars: De Zwerm De Boet uit 't Veld De prijsuitreiking

 

  Foto's sinterklaas Sparta badminton 2000  
Klik op een plaatje voor een uitvergroting

  Foto's Sparta bedrijvenbadminton mei 2001  

Foto's: Klik op een plaatje voor een uitvergroting:
 

Kampioen 2001:

Rob Engel

Timmerbedrijf

   

  Foto's Ouder / kind tournooi 2001  

Foto's: Klik op een plaatje voor een uitvergroting:

 

Foto's alle competitie teams seizoen 2000/2001

Foto's: Klik op een plaatje voor een uitvergroting:

Team 6 Drieklapper 1+2+3=1 Team 3 Team 2
 
Team 1 Team 5  

Kampioensfeest seizoen 2000/2001

Foto's: Klik op een plaatje voor een uitvergroting: