Sparta Badminton archief seizoen 2002 - 2003

Inhoudsopgave

 
 1. Jaarverslag
 2. Competitie en districtkampioenschappen
 3. Clubkampioenschappen
 4. Nacompetitie recreanten
 5. Bedrijfscompetitie
 
 1. Tournooien
 2. Verslagen en kranteknipsels
 3. Nieuwsbrieven
 4. Foto's
 5. Diversen

 

1. Jaarverslag 2003

Sportvereniging S.V. SPARTA Niedorp


Hierbij nodigen wij u uit voor het bijwonen van de algemene ledenvergadering op

donderdag 10 april 2003

in het dorpshuis te Nieuwe Niedorp

Aanvang 20.00 uur.AGENDA
 
 

1.  Opening
2.  Notulen jaarvergadering 05 april 2002
3.  Mededelingen en ingekomen stukken
4.  Jaarverslag afdeling gymnastiek
5.  Jaarverslag afdeling jazz
6.  Jaarverslag afdeling badminton
7.  Verslag en verkiezing kascommissie
8.  Financieel verslag
9.  Begroting
          - contributieverhoging
10. Bestuursaftreding:
          - Linda Tensen; secretariaat
      Wijziging bestuursfunctie:
          - Petra Borst van ledenadministratie naar secretariaat
      Voorstel tot benoeming:
          - Annet Stadegaard; ledenadministratie

- Annet Dekker; coŲrdinator Jazz

11. Rondvraag
12. Sluiting

Notulen jaarvergadering 05 april 2002

Aanwezige bestuursleden gymnastiek: Jan Muijs, Linda Tensen, Petra Borst-Koorn, Marja de Snaijer, Marian Schrijver, Linda Oosterink, Henk v.d. Kommer
Aanwezige bestuursleden badminton: Marcel Groot, Jaap Jan van Essen, Dick Korsten
Aanwezige leden: Annamiek Vonk, Martien Selhorst, Ali Vinke, Dick Korsten
Afbericht van: Josť de Jong

1. Opening

 1. De voorzitter Jan Muijs opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Een korte terugblik op het seizoen 2001. De gymnastiek & de jazz hebben een goed jaar gehad. De afdeling badminton heeft op dramatische wijze afscheid moeten nemen van de trainer.


2. Notulen jaarvergadering 19 april 2002

 1. Bij de rondvraag jaarvergadering 19 april 2001, punt 11, de vraag van Colette: de gesprekken en de aanvraag lopen nog steeds. De notulen worden goedgekeurd.
   

3. Mededelingen en ingekomen stukken

 1. Geen ingekomen stukken
  De heer Dick Korsten heeft zitting genomen in het badminton bestuur.

4. Jaarverslag afdeling gymnastiek

 1. Jeugdleden gymnastiek geldt tot 18 jaar. Dit is gelijkgetrokken met jeugdlid badminton (18 jaar)
  De Sponsor-fietstocht van de Rabobank is geregeld door Annamiek Vonk en zij heeft een aantal dames bereid gevonden gezellig samen te fietsen. Hartelijk dank hiervoor!
  Colette van Galen wordt bedankt voor het maken van het jaarverslag gymnastiek.

5. Jaarverslag afdeling jazz

 1. Josť de Jong wordt bedankt voor het maken van het jaarverslag jazz.

6. Jaarverslag afdeling badminton

 1. Op 1 & 2 juni 2001 te Almere heeft het 1e competitieteam de 3e plaats van Nederland behaald in hun klasse. Jaap Jan van Essen wordt bedankt voor het maken van het jaarverslag badminton.
  Internetsite SV Sparta: www.come.to/svsparta

7. Verslag en verkiezing kascommissie

 1. De kas is gecontroleerd en goed bevonden door Martien Selhorst en Connie Sprangers.
  De badminton levert een nieuw controlelid voor het komende seizoen.

8. Financieel verslag

 1. Het financieel verslag is samengesteld door Marja de Snaijer. Hartelijk dank hiervoor!

9. Begroting

 1. De inflatie moet jaarlijks worden meegenomen in de contributie.

10. Bestuursverkiezing

 1. Er is afscheid genomen van Linda Oosterink. Als dank overhandigde de voorzitter een fles wijn.

11. Rondvraag

 1. Linda Tensen: Is het een idee om leden die bedanken als lid, aan te schrijven om donateur te worden? Antwoord: Dit wordt in de volgende bestuursvergadering behandeld.
  Jaap Jan van Essen: Kan de afdeling badminton een financiŽle bijdrage krijgen voor het lustrumfeest? Antwoord: Akkoord, mits er een begroting komt en de gezamenlijke beslissing volgt daarna.
  Dick Korsten: Wat is het antwoord op mijn rondvraag tijdens de jaarvergadering 19-04-2002. Antwoord: Nee
  Dick Korsten: Is het verstandig om een reserve op te bouwen naar een (lustrum) feest toe?
  Antwoord: Akkoord.
  Jan Muijs: Voorstel om aantal keren gezamenlijk, afdeling badminton en gymnastiek, bijeen te komen om te vergaderen. Antwoord: Goed idee
  Jan Muijs: Linda Tensen wordt hartelijk bedankt voor het samenstellen van de notulen van de jaarvergadering 19-04-2002.12

12. Sluiting: Voorzitter Jan Muijs sluit de vergadering om 22.14 uur.

Samenstelling bestuur per 01-01-2003
Voorzitter                 Jan Muijs gymnastiek
Penningmeester         Marja de Snaijer gymnastiek
Secretariaat               Linda Tensen gymnastiek
                                 Marcel Groot badminton
Ledenadministratie     Petra Borst-Koorn gymnastiek
Leden                       Henk v.d. Kommer gymnastiek
                                Marian Schrijver gymnastiek

Leiding seizoen 2002/2003 Leiding Tijden
Maandag Gymnastiek dames Dorien Sybenga 13.00-14.00 uur
Maandag Gym jongens Colette van Galen 17.00-18.00 uur
Maandag Keurploeg meisjes Colette van Galen 18.00-19.30 uur
Maandag Trimgym dames Colette van Galen 19.30-21.00 uur
Dinsdag Jazz jeugd Josť de Jong 17.00-20.00 uur
Dinsdag Jazz volwassenen Josť de Jong 20.00-21.00 uur
Woensdag Badminton jeugd Mark van Essen 19.00-20.00 uur
Woensdag Badminton volwassenen Harry Lumi 20.00-22.00 uur
Woensdag Gymnastiek meisjes Colette van Galen 16.00-20.00 uur
Donderdag Gymnastiek meisjes Colette van Galen 16.00-20.00 uur

Zwangerschapsverlof
Dit jaar hebben we weer fantastische invallers voor de afdeling gymnastiek gehad. Van september tot december hebben Mathijs van de Beek, Marit Klok en Alette Veenstra voor Colette ingevallen. Hiervoor onze hartelijke dank.
Colette, John & Sil hebben op 7 september een zoon en broertje erbij gekregen: Jurre.

Doedag
Op 12 oktober 2002 was er de Sparta Doe Dag. Er werd begonnen met en prachtig optreden van de 3 groepen van Jazz-dans. Daarna mochten de ongeveer 150 kinderen beginnen met een muzikale warming-up. Warmgedraaid konden ze hierna aan de slag met de spelletjes in de Niedorphal of zich lekker uitleven op het springkussen. Het was, zoals altijd, weer een zeer geslaagde middag!

Ledenaantal
 

Aantal leden per  1-1-2000 1-1-2001 1-1-2002 1-1-2003
Gym jeugd 114 121 107 117
Gym keurploeg meisjes     11 11
Gym volwassenen 45 50 50 61
Jazz jeugd 29 54 41 34
Jazz volw 10 11 11 9
Badminton kind * 4 11 10  
Badminton jeugd 15 15 21 28
Badminton volwassenen 66 79 80 67
    341 331 327
Dubbel lid   -4 -4 -9
Totaal leden aantal 283 337 327 318
         
* badminton kind en jeugd zijn per 01-01-03 samengevoegd.  

Contributie per jaar seizoen 2003/2004
 

Onderdeel SV SPARTA Contributie Bonds

Contributie

Totaal
Gym jeugd tm 18 56,00 7,64 63,64
Jazz jeugd tm 18 60,00 7,64 67,64
Badminton jeugd tm 18 46,00 16,72 62,72
Gymnastiek / Jazz volwassenen 80,00 10,79 90,79
Badminton volwassenen 70,00 21,43 91,43
Inschrijfgeld 2,50    

Donateurs
In 2002 zijn er 138 donateurkaarten geÔnd.

Hyacintenactie
Er zijn 1400 bollen verkocht.

Oud Papier
Iedere laatste donderdag van de maand wordt in Winkel oud papier opgehaald. Het aantal kilo’s in 2002:
Januari 19580 kg Mei 15040 kg September 11880 kg
Februari 11640 kg Juni 12060 kg Oktober 16580 kg
Maart 13260 kg Juli 10140 kg November 13060 kg
April 11980 kg Augustus 15160 kg December 9160 kg

Jaarverslag afdeling Gymnastiek door Colette van Galen
Wegens de grote belangstelling voor het damesconditieuur op maandagavond ben ik op woensdagavond van 20.00 – 21.00 uur ook een conditieuur begonnen vanaf januari 2002. De groep telt zo’n 18 dames op het moment. Een goed bezochte en enthousiaste groep.
Op zondag 9 juni 2002 waren de Onderlinge Wedstrijden in de Niedorphal. Als eerste waren de kleuters aan de beurt. Zij lieten alle geleerde kunsten aan een groot publiek zien. Als afsluiting van hun demonstratie lieten zij de dans ‘Bingo’ zien.
De meisjes uit groep 3 & 4 moesten als tweede. Alle oefeningen werden uit het hoofd en zonder hulp gepresenteerd aan de juryleden en het publiek.
De jongens, keurmeisjes en de oudste groep meiden uit Winkel waren als derde aan de beurt. Veel jongens deden voor het eerst mee aan de wedstrijd. Zij waren daarom een beetje onwennig, maar deden het naar mijn mening toch heel goed.
Als laatste moesten de meisjes uit groep 5 & 6. Tussen de wedstrijden door lieten de meisjes van de jazz een dans zien zodat de bestuursleden alle behaalde punten van de turnwedstrijd op konden tellen en deze op de diploma’s konden schrijven.
Op een mooie zaterdagochtend in juni zijn er weer 5 dames bereid gevonden om een aantal kilometers op de fiets af te leggen om op deze manier de kas van de vereniging aan te vullen. Binnenkort gaan we met dit geld Dynabands (met handvaten) bestellen.
In juni zijn we als afsluiting van het seizoen met de conditiedames gaan fietsen naar Geestmerambacht. Daar aangekomen stond het gebak met drinken op ons te wachten.
Op 2 december 2002 was het mijn eerste werkdag na mijn zwangerschapsperiode. Mijn zoontje Jurre is inmiddels dan alweer 3 maanden oud. Ik viel gelijk met mijn neus in de boter want na de conditieles op maandag was er heerlijke chocolademelk met een speculaasje om het feest van 5 dec. te vieren.

Keurgroep meisjes
Onze meisjes van de keurgroep hebben een goed seizoen achter de rug.
Wendy Schrijver zat het 1e jaar bij de junioren. Ze werd 1 keer 7e en 2 keer 5e. Ze eindigde als 5e in haar poule.
Carolien de Visser en Roos Klaver zaten in jeugd niveau 6. Helaas is Carolien er na de 1e wedstrijd waarin ze 3e werd ermee gestopt vanwege teveel blessures.
Roos werd 2 keer 2e en in de finalewedstrijd 1e. In de poule eindigde ze op de 2e plaats.
Britt v.d. Berg , Nicole Ros, Tessa Schrijver, Marloes Otjes en Monica Tijm zaten in pupillen 2 niveau 7. De 1e wedstrijd werd Nicole 1e, Britt 2e, Marloes 4e , Tessa 6e en Monica 8e. De 2e wedstrijd werd Britt 1e , Tessa 3e ,Marloes 7e, Nicole 8e en Monica 10e.
De finale wedstrijd werd Britt 1e ,Nicole 4e , Tessa 5e , Monica 9e en Marloes 12e . De eindstand in deze poule was: Britt 1e ,Tessa 3e , Nicole 4e, Monica 10e en Marloes 11e .

Uitslag onderlinge wedstrijden 09 juni 2002
 

Groep 3 a 1e Maartje Alkemade 2e Sabrina Boogaart 3e Sonja Koeten 4e Iris Beers 5 Nicolien Smit  
Groep 3 b 1e Eline Klare 2e Lotte Dirkmaat 3e Nadine Grosz 4e Brechtje de Bruin 5 Mieke Plat 6e Meike Groot
Groep 4 a 1e Ruby Eelsing 2e Robin Grosz & Sasja Boontjes & Kyra Oosterink         
  3e Nadine de Leeuw 4e Doreen Vries 5 Natasja Schmersel          
Groep 4 b 1e Ilona Groen & Leticia Munster 2e Lianne Borst 3e Albertine Abube 4e Bregje Hinke    
Groep 5 a 1e Laura Hauwert 2e Agnes Mabanga & Iris Klaver 3e Melany Kloet        
Groep 5/6 b 1e Jolien Blokker 2e Kim Doodeman 3e Judith Laijen 4e Jane Heins        
Groep 6 a 1e Monique Schmersel 2e Lisa Meijer 3e Madelon Kooij 4e Karianne Betlem        
Groep 6 b 1e Jessie Joosten 2e Lilian Doodeman 3e Lisanne Smit            
Groep 8  1e Julie Brand 2e Pascale Zwemmer & Anne-Judith Dral 3e Ilse Elsinga 4e Shirley Heins    
Jongens a 1e Justin de Koning                    
Jongens b 1e Martijn Kerklaan 2e Erik Koomen 3e Jordi Alkmade 4e Teun Bakker 5 Rens van Dam 6e Thijs van Dam
Keurploeg a 1e Wendy Schrijver                    
Keurploeg b 1e Roos Klaver                    
Keurploeg c 1e Britt v.d. Berg 2e Nicole Ros 3e Tessa Schrijver 4e Monica Tijm 5 Marloes Otjes    
Keurploeg d 1e Natacha Koerts 2e Kelly Boogaart                
                         

Jaarverslag afdeling Jazzdans door Josť de Jong
In april 2002 zijn de voorbereidingen voor de openlessen in mei begonnen.
Op 21 mei 2002 waren de open lessen bij de Jazzafdeling voor ouders en belangstellenden. De open lessen is inmiddels een jaarlijks terugkerend evenement aan het worden. Er wordt steeds met veel enthousiasme aan gewerkt en naar gekeken.
Op 1 juni was een extra repetitie voor de presentatie tijdens de onderlinge wedstrijden.
Op 9 juni laten een tweetal groepen hun ingestudeerde dans zien tijdens de onderlinge wedstrijden bij SV Sparta.
Op 25 juni de laatste lessen voor de zomervakantie. Met de damesgroep hebben we een fiets/puzzeltocht gereden als afsluiting.
September 2002 aanvang van het nieuwe dansseizoen. De eerste twee weken is het kennismaken met nieuwe leerlingen. Daarna alweer begonnen met de voorbereidingen voor de SV Sparta Doedag.
In oktober openen twee groepen de SV Sparta doedag met een danspresentatie bijgestaan door Annet Dekker de coŲrdinatrice voor de jazzafdeling, omdat Josť zelf niet aanwezig kon zijn.
Op 3 december vierden wij Sint Nicolaas, die ons weer veraste met een lekker zakje snoep.
Op 17 december open lessen voor ouders en belangstellenden, geheel in winter/kerstsferen.
Er was ditmaal zoveel belangstelling dat we banken en stoelen te kort kwamen.Gelukkig hadden we wel genoeg warme chocomelk, thee en koffie en hulp genoeg van, wederom, Annet die we bij deze daarvoor hartelijk bedanken. We werden gefotografeerd en geÔnterviewd en stonden de volgende dag in de
Schager Courant! Dat leverde in de eerste weken na de kerstvakantie aardig wat nieuwe leden op.
 In de maand februari een stukje geplaatst in de Niedorper namens de damesgroep Jazz/conditie die toch echt wel wat nieuwe aanwas kunnen gebruiken. Helaas nog geen reacties hierop gekregen.
In maart met de voorbereidingen begonnen voor een nieuwe presentatie tijdens de onderlinge wedstrijden. We zullen op deze dag 3 dansen laten zien.

Zomerkamp

Jenneke Hoojienga en Gwenda Kok zijn dit jaar als leiding mee zijn geweest met een groep van 8 meisjes. De ouders van de deelnemers hebben met 4 auto’s heen en terug gereden en dat is allemaal goed verlopen. Volgens de deelnemers was het weer een heel leuk kamp geweest, ze hebben er veel plezier gehad.

Sponsoring
De Firma Spaansen danken wij hartelijk voor het kopieer- en frankeerwerk.

Jaarverslag afdeling badminton seizoen 2002 / 2003
Net als in voorgaande jaren hebben er in seizoen 2002/2003 weer diverse activiteiten plaats gevonden. In dit jaarverslag wordt een chronologisch overzicht van de gebeurtenissen van dit seizoen gegeven, aansluitend op het jaarverslag van 2001/2002.

Van maand tot maand
Maart 2002
Zondag 17 maart 2002 is ons 4e team met de districtsteamwedstrijden in de Niedorphal tweede van het district NHN. geworden in de 4e klasse. De wedstrijd tegen de Netmeppers uit Wieringerwerf werd met 5-3 verloren.
Op 24 maart 2002 werd ons 17de vrienden toernooi gehouden in de Niedorphal, waarin Sparta met 5 teams aantrad. Er waren weer vele prijzen te verdelen, waaronder de beroemde zakken aardappelen van Jan Jaap Stammes. Jammer was het dat niet de geplande 20 teams aanwezig waren, waardoor 2 poules moesten worden samengevoegd. Sparta 1 werd algemeen winnaar met het 33 punten.
Woensdag 27 maart speelden we met ruim 50 deelnemers ons Paastoernooi, ook nu was er voor iedereen weer een paas-prijsje te verdienen.

April 2002
Zoals elk seizoen, werd dit jaar ook een kind/ouder toernooi gehouden en ditmaal op 24 april met maar liefst 60 deelnemers, volgens een strak tijdschema speelde iedereen drie maal tegen verschillende tegenstanders. Na afloop was er voor elk kind een ijsje bij Joop en werden verder de prijzen uitgereikt aan het winnende koppel Bono en Huib de Visser. De aanmoedigingsprijs was voor Margo en Elly Bakker.
Naast het spelen van badminton werd er ook nog geskied in Snowplanet Spaarnwoude. Op 28 april 2002 trokken een aantal Spartanen de stoute ski-schoenen aan en deden hun uiterste best om eenmaal boven, weer ongeschonden de helling af te komen.

Mei 2002
De laatste woensdag avond voor alle badmintonners was op 21 mei 2002.
Woensdag 29 mei 2002 zijn de finales gespeeld van het bedrijfsbadmintontoernooi. Nadat elk team vier avonden had gespeeld, waarbij regelmatig de vonken eraf vlogen, kon Jan Vinke de volgende eindstand bekend maken: Kampioen is geworden de Carrousel uit Schagen, die wonnen van Formule Kozijnen met 13-5, en een jaar op de wisseltrofee mochten passen. Titelverdediger Rob Engel timmerwerken won van Art Kozijn met 14-4, en werden dus respectievelijk 3e en 4 e. De strijd om 5 e en 6 e plek werd gewonnen door schildersbedrijf Ed van Mechelen die Metal Roof met 15-3 in de hoek zette. Stam en Co tenslotte won van de Vomar met 12-6.

Juni 2002
Ingaande seizoen 2002/2003 heeft de badminton bond de volgende spelregelwijzigingen ingevoerd:
De puntentelling gaat nu als volgt: Gemengd dubbel: 3 games tot 11, Dames dubbel: 3 games tot 11, Dames enkel: 3 games tot 11, Heren enkel: 3 games tot 15, Heren dubbel: 3 games tot 15

Augustus 2002
De eerste speelavond na de zomervakantie was op 28 augustus 2002.

September 2002
In september 2002 bestond Sparta badminton officieel 25 jaar. Er is een feest commissie aangesteld, welke het feest heeft gepland op 3 mei 2003 in de kantine van de Niedorphal.

December 2002
Op 4 december werd ons Sinterklaas toernooi voor de jeugd gehouden. Gedurende de hele avond was er een zwarte Piet aanwezig die allerlei snoepgoed van de Vomar uitdeelde en later zomaar op de banen ging staan bij de senioren.
Op 14 december vond de Sparta Hyacinten aktie plaats. Van de afdeling badminton gingen een aantal jeugdige badmintonners langs de deuren van Lutjewinkel om Hyacinten te verkopen. Na afloop werd nog even een patatje bij Snackbar Loek gegeten.
Op 18 december 2002 werd ons kerst toernooi gespeeld met voor iedereen een prijsje na afloop.

Januari 2003
De competitie teams bestonden dit seizoen uit de volgende spelers:
Team 1: Mark van Essen, Rob Groot, Ali Vinke en Jacqueline van de Berg.
Team 2: Alex van Essen, Edward van Mechelen, Anne Kemeling, Karin Schrijver.
Team 3: Nico Groot, Dick Korsten, Peter Beemsterboer, Jan Willem Boone, Mylan Beck, Marja vd Donk en Marja Korsten.
Team 4: Martien Selhorst, Rick Vinke, Erik Kleisterlee , Claire Korsten, Ilse Kemeling,
Team 5: Lars Engel, Jos Witte, Samuel Pater, Yvonne Schijver, Petra Vinke, Marijke Wittenberg
Helaas veroorzaakte een ongelukkige slag met een racket, Yvonne een behoorlijke hersenschudding, waardoor ze een aantal maanden uit de runnig is geweest .
Team 6: Jeroen Wever, Sebastiaan van 't Voort, Thomas de Vreeze, Marijke Mensen, Mariska Hauwert, Coach Gre Wever
Team 7: Jim Kaan, Roy Hubner, Lianne Kaan, Suzanne van der Hulst, Marieke Wit, Mandy de Rooij, Coach : Klaas Kaan

De eindnoteringen in de poules waren als volgt:
Sparta 1 is als 3de geŽindigd in de hoofdklasse
Sparta 2 is als 5de geŽindigd in de hoofdklasse
Sparta 3 is als 4de geŽindigd in de 2de klasse
Sparta 4 is als laatste geŽindigd in de 3de klasse
Sparta 5 is als 2de geŽindigd in de 4de klasse
Sparta 6 is als laatste geŽindigd in de 4de klasse
Sparta 7 is als laatste geŽindigd in de jeugdklasse B

Februari 2003
De NBB district Noord-Holland Noord had voor 2003 weer een recreanten competitie georganiseerd. Onze vereniging deed mee met een gemengd team (Jan Vinke, Cor de Rooij, Marjolein Wiersma en Stephanie Jacobs) en een herenteam (Jan Wever, Theo Meijerink, Klaas Kaan, Marcel Groot).

Woensdag 5 februari 2003 was het zover. De examens en deeldiploma's voor de jeugd. Onder toeziend oog van onze deskundige jury Jan Jaap Stammes werden de verrichtingen van de door Mark van Essen getrainde jeugd gevolgd. Dat het met onze nieuwe talenten en de trainer wel goed zit blijkt wel uit het volgende: Alle hierna genoemde 17 kinderen zijn geslaagd! Jeroen Tiessen, Lilian Doodeman, Djoline v.d.Berg, Joppe Wit, Ab Klomp, Bono de Visser, Rick Groenen, Frank Bleijendaal, Chiel Schilder, Madelon Schepens, Bart Jongejan, Margo Bakker, Tim Mulder, Mart Smit, Eva Pool, Frank de Bruijn , Paul Hoogstraten en Mark Schrieken. Madelon Schepens raakte helaas geblesseerd en mag samen met de afwezige Vini Munster het examen doen op 26 maart.

Maart 2003
Na een aantal weken van mooie strijd zijn de finales van de clubkampioenschappen gehouden op 19 maart. Hieronder de uitslag:
Heren Dubbel: 1eJan Vinke/Cor de Rooy 2e Gerrit de Heer/Jeroen v. Nijen
Dames Dubbel : 1e Marjolein Wiersema/Stefanie Jacobs 2e Marijke Wittenberg/Menda v.d.Vorst
Mix : 1e Marjolein Wiersema/Jan Vinke 2e Stefanie Jacobs/Cor de Rooy
De strijd om de clubkampioenen bij de competitiespelers was erg spannend en moesten beide in drie sets worden beslist.
Dames enkel : 1e Ali Vinke 2e Anne Kemeling 13-10 4-11 13-10
Heren enkel : 1e Edward van Mechelen 2e Mark van Essen 0-15 15-11 15-11
Junioren : 1e Sebastiaan van ’t Voort 2e Jeroen Wever
Meisjes : 1e Suzanne van der Hulst 2e Mandy de Rooy
Jongens : 1e Bart Meijners 2e Jim Kaan
Jeugd A, B en C moet nog afgerond worden

Algemeen

Wat minder als gepland, zijn er toch ook dit seizoen weer een aantal klutsavonden gehouden. Ook zullen het een aantal mensen opgevallen zijn dat er geen stukjes meer verschijnen in de Heraut. Vanwege de prijs is besloten hier niet langer mee door te gaan. Het aantal verslagen van wedstrijden en toernooitjes is naar een minimum gedaald. Hierbij willen wij de leden vragen om toch eens te proberen een stukje te schrijven. Wie durft er?

Voor seizoen 2002/2003 werden de competitie teams door Harry Lumi getraind. Voor de recreanten zijn de trainingen een aantal malen verzorgd door competitie spelers.

Vooruitblik

Op dit moment van de jaarvergadering hebben wij het 18de vrienden toernooi op 23 maart 2003 reeds gehad. Verheugend is dat er een paar talentjes zijn ontdekt. Het ligt in de bedoeling om met Joppe Wit en Bart Jongejan naar een aantal regio trainingen te gaan van de NBB.
In April is het de bedoeling om nog een Paas toernooi te organiseren en in mei sluiten we af met het bedrijventoernooi. En natuurlijk op zaterdag 3 mei het grote Sparta badminton feest ter gelegenheid van het 25 jarig bestaan, waarbij ook de jeugd natuurlijk niet wordt vergeten.
In plaats van club kampioenschappen willen wij volgend seizoen een soort ladder competitie op vrijwillige basis starten. Wij denken dat een ladder competitie een grotere uitdaging geeft dan club kampioenschappen. Nadere details volgen bij aanvang van het nieuwe seizoen.
Bezoek ook onze website come.to/svsparta met veel foto’s en informatie.

Tot slot iedereen bedankt die zich dit seizoen voor SV Sparta Badminton heeft ingezet. Voor de toekomst veel badminton plezier toegewenst.


2.0 Competitie

 

Spelregel wijziging April 2003

Uit de wedstrijdleiders vergadering van 23 April 2003 is bekend geworden dat met ingang van het seizoen 2003/2004 de oude regels wat betrefd de puntentelling weer van toepassing zijn:

Vrouwen dubbel, mannen dubbel, mix en mannen enkel 3 games tot en met 15 punten, vrouwen enkel 3 games tot en met 11 punten.

Einduitslagen competitie 2002/2003senstanden competitie 2002 - 2003

Team 7, jeugdklasse B, afdeling 1

Teamnaam Gesp Punt Saldo
HBV 12 13 26 98-6
HOOGKARSPEL 7 13 22 83-21
DE FLINTERS 8 13 18 66-38
DE SHUTTLE 5 13 14 53-51
MATCHPOINT 7 13 9 33-71
ODS 4 13 8 38-66
SWISH 9 13 5 27-77
SPARTA 7 13 2 18-86

Team 6, 4de klasse , afdeling 3

Teamnaam Gesp Punt Saldo
HOOGKARSPEL 6 7 14 45-11
HYBRIS 6 8 8 43-21
RACKMINDO 8 7 29-35
POONA 4 8 5 22-42
SPARTA 6 7 2 13-43

Team 5 , vierde klasse , afdeling 2

Teamnaam Gesp Punt Saldo
HYBRIS 5 9 15 47-25
DE SHUTTLE 4 9 13 39-33
SPARTA 5 10 13 54-26
MATCHPOINT 6 10 6 28-52
DE STOLP 6 9 5 27-45
SLASH 5 9 4 29-43

Team 4 , 3de klasse, afdeling 1

Teamnaam Gesp Punt Saldo
ODS 2 12 18 65-31
POONA 11 16 59-29
DE SHUTTLE 3 11 14 53-35
DE NETMEPPERS 4 11 9 37-51
HOOGKARSPEL 4 11 9 36-52
SWISH 6 11 7 31-57
SPARTA 4 11 5 31-57

Team 3 , 2de klasse afdeling 3

Teamnaam Gesp Punt Saldo
BAVIO 5 11 16 54-34
DE STOLP 4 11 14 48-40
SLASH 2 11 13 48-40
SPARTA 3 11 12 46-42
ODS 11 9 42-46
DE GOUWZEE 11 7 38-50
HYBRIS 2 12 7 36-60

Team 2 , Hoofdklasse afdeling 2

Teamnaam Gesp Punt Saldo
DE SHUTTLE 13 22 79-25
BAVIO 2 13 22 71-33
CASTRICUM 13 15 56-48
UPSILON 13 11 48-56
SPARTA 2 13 11 45-59
ZEEMACHT 3 13 9 42-62
HBV 5 13 8 40-64
SWISH 2 13 6 35-69

Team 1 , hoofdklasse, afdeling 1

Teamnaam Gesp Punt Saldo
BAVIO 13 25 79-25
ZEEMACHT 2 13 18 66-38
SPARTA 1 13 17 56-48
INDOH MERAH 13 15 52-52
BAVIO 3 13 9 38-66
DE FLINTERS 2 13 8 48-56
POLISPORT 13 8 44-60
WIJCKER BC 13 4 33-71

Teams en Wedstrijden competitie 2002/2003s

Team 1, Hoofdklasse afdeling 1, seizoen 2002/2003

Spelers Datum Tijd Thuis Uit Plaats Uitslag
Mark van Essen 14-sept 10:00 Sparta 1 Bavio 1   4-4
Rob Groot 22-sept 13:00 De Flinters 2 Sparta 1 Grootebroek 3-5
Ali Vinke 28 sept 10:00 Sparta 1 Indo Merah 1   6-2
Jacqeline van de Berg 5-okt 18:30 Zeemacht 2 Sparta 1 Den Helder  
  19-okt 10:00 Sparta 1 Polisport 1   5-3
  03-nov 10:00 Bavio 3 Sparta 1 Purmerend 2-6
  9 nov 10:00 Sparta 1 Wijcker BC   5-3
  24-nov 10:00 Bavio 1 Sparta 1 Purmerend  
  30 nov 10:00 Sparta 1 De Flinters 2   5-3
  15 dec 10:00 Indo Merah 1 Sparta 1 Uitgeest  
  21 dec 10:00 Sparta 1 Zeemacht 2   5-3
  11 jan 10:00 Sparta 1 Bavio 3   3-5
  19-jan 10:00 Wijcker BC Sparta 1 Beverwijk 4-4
  26 jan 13:45 Polisport 1 Sparta 1 Schagen  

Team 2, Hoofdklasse afd. 2, seizoen 2002/2003

Spelers Datum Tijd Thuis Uit Plaats Uitslag
  14-sep 10.00 Sparta 2 HBV 5   4-4
Alex van Essen 22-sep 11.00 De Shuttle 1 Sparta 2 Wormer 6-2
Edward van Mechelen 28-sep 10.00 Sparta 2 Swish 2   5-3
Anne Kemeling 5-okt 18.30 Zeemacht 3 Sparta 2 Den Helder  
Karin Schrijver 19-okt 10.00 Sparta 2 Castricum 1   5-3
  3 nov 10.00 Bavio 2 Sparta 2 Purmerend 6-2
  9 nov 10.00 Sparta 2 Upsilon 1   4-4
  23-nov 19.00 HBV 5 Sparta 2 Hoorn  
  30-nov 10.00 Sparta 2 De Shuttle 1   3-5
  15-dec 09.30 Swish 2 Sparta 2 Krommenie  
  21-dec 10.00 Sparta 2 Zeemacht 3   6-2
  11-jan 10.00 Sparta 2 Bavio 2   1-7
  19-jan 09.30 Upsilon 1 Sparta 2 Wognum 7-1
  25-jan 18.00 castricum 1 Sparta 2 castricum  

Team 3, tweede klasse afdeling 3, seizoen 2002/2003

Spelers Datum Tijd Thuis Uit Plaats Uitslag
  14-sep 10.00 Sparta 3 De Stolp 4   3-5
Nico Groot 28 sep 10.00 Sparta 3 Slash 2   5-3
Dick Korsten 8-sep 15.00 ODS 1 Sparta 3 Zaandam 2-6
Peter Beemsterboer 19-okt 10.00 Sparta 3 De Gouwzee 1   3-5
Jan Willem Boone 3-nov 10:00 Bavio 5 Sparta 3 Purmerend 5-3
Mylan Beck 9 nov 10.00 Sparta 3 Hybris 2   4-4
Marja vd Donk 24 nov 13.30 De Stolp 4 Sparta 3 Koedijk  
Marja Korsten 15 dec 10.00 Slash 2 Sparta 3 Hoorn  
  21 dec 10.00 Sparta 3 ODS 1   5-3
  11 jan 10.00 Sparta 3 Bavio 5   4-4
  19 jan 11.15 Hybris 2 Sparta 3 Enkhuizen 3-5
  23 jan 19.30 De Gouwzee 1 Sparta 3 Monnickendam  

Team 4, klasse: 3, afdeling: 1, seizoen 2002/2003

Spelers Datum Tijd Thuis Uit Plaats Uitslag
  14-sep 10.00 Sparta 4 Poona 1   1-7
Martien Selhorst 22-sep 11.00 De Shuttle 3 Sparta 4 Wormer 8-0
Rick Vinke 28-sep 10.00 Sparta 4 Swish 6   7-1
Erik Kleisterlee 8-sept 15.00 ODS 2 Sparta 4 Zaandam 8-0
Pieter Paul Stammes 19-okt 10.00 Sparta 4 Hoogkarspel 4   3-5
Claire Korsten 9 nov 10.00 Sparta 4 De netmepers 4   4-4
Ilse Kemeling 21 nov 19.30 Poona 1 Sparta 4 Medemblik  
Marion van der Velde 30-nov 10.00 Sparta 4 De Shuttle 3   4-4
Lilian Stammes 15-dec 9.30 Swish 6 Sparta 4 krommenie  
  21-dec 10.00 Sparta 4 ODS 2   3-5
  15 jan 19.30 De netmepers 4 Sparta 4 Wieringerwerf 3-5
  26 jan 10.00 Hoogkarspel 4 Sparta 4 Hoogkarspel  

Team 5, vierde klasse afdeling 2, seizoen 2002/2003

Spelers Datum Tijd Thuis Uit Plaats Uitslag
  14-sep 10.00 Sparta 5 De Stolp 6   6-2
Lars Engel 22 sep 11.00 De Shuttle 4 Sparta 5 Wormer 5-3
Jos Witte 28-sep 19.00 Sparta 5 Slash 5   6-2
Samuel Pater 2 nov 10.00 Matchpoint 6 Sparta 5 Koog a/d Zaan 1-7
Theo Meijerink 9 nov 10.00 Sparta 5 Hybris 5   4-4
Marcel Groot 24 nov 10.00 De Stolp 6 Sparta 5 Koedijk  
Rolf Wevers 30-nov 10.00 Sparta 5 De Shuttle 4   4-4 of 8-0?
Rob Engel 15 dec 10.00 Slash 5 Sparta 5 Hoorn  
Yvonne Schrijver 11 jan 10.00 Sparta 5 Matchpoint 6   8-0
Petra Vinke 19 jan 11.15 Hybris 5 Sparta 5 Enkhuizen 5-3
Jenny Stammes            
Stephanie Jacobs            
Marjolein Wiersma            

Team 6, 4de klasse, afdeling 3, seizoen 2002/2003 

Spelers Datum Tijd Thuis Uit Plaats Uitslag
  14-sep 10.00 Sparta 6 De Stolp 7    
Jeroen Wever 28 sep 10.00 Sparta 6 Rackmindo 1   3-5
Sebastiaan van 't Voort 3 okt 19.30 Poona 4 Sparta 6 Medemblik  
Roy Hubner 19 okt 10.00 Sparta 6 Hoogkarspel 6   0-8
Thomas de Vreeze 9 nov 10.00 Sparta 6 Hybris 6   0-8
Michel Jochems 24 nov ??? Sparta 6 De Stolp 7 Koedijk  
Niels Honcoop 11 dec 20.00 Rackmindo 1 Sparta 6 Opmeer  
Marijke Mensen 21 dec 10.00 Sparta 6 Poona 4   3-5
Mariska Hauwert 19 jan 11.15 Hybris 6 Sparta 6 Enkhuizen 8-0
Marijke Wittenberg 26 jan 10.00 Hoogkarspel 6 Sparta 6 Hoogkarspel  
Masha Tabben            
Gea Kaan            
             
Coach Gre Wever            

Team 7, jeugdklasse B afdeling 1 , seizoen 2002/2003

Spelers Datum Tijd Thuis Uit Plaats Uitslag
  14-sep 10.00 Sparta 7 Flinters 8   0-8
Jim Kaan 22 sep 11.00 De Shuttle 5 Sparta 7 Wormer 8-0
Nils Hubner 28 sep 10.00 Sparta 7 Swish 9   1-7
Maikel Hoogstraten 8 sept 15.00 ODS 4 Sparta 7 Zaandam 4-4
Kelvin de Vreeze 19-okt 10.00 Sparta 7 Hoogkarspel 7   0-8
Lianne Kaan 2 nov 11.30 Matchpoint 7 Sparta 7 Koog a/d Zaan 6-2
Suzanne van der Hulst 9 nov 10.00 Sparta 7 HBV 12   0-8
Marieke Wit 24-nov 9.30 De Flinters 8 Sparta 7 Grootebroek  
Mandy de Rooij 30 nov 10.00 Sparta 7 De Shuttle 5   1-7
Ilona Wever 15 dec 13.00 Swish 9 Sparta 7 Krommenie  
  21 dec 10.00 Sparta 7 ODS 4   3-5
Coach : Klaas Kaan 11 jan 10.00 Sparta 7 Matchpoint 7   4-4
  19 jan 14.00 HBV 12 Sparta 7 Hoorn 8-0
  26-jan 10.00 Hoogkarspel 7 Sparta 7 Hoogkarspel  

De Competitie kent geen reserve spelers meer.

Er wordt gespeeld volgens de nieuwe spelregels! Dit betekend 3 games tot 15 punten bij het herenenkelspel en herendubbelspel. En 3 games tot 11 punten bij het damesenkelspel, damesdubbelspel en gemengddubbelspel.

Let op: Het verplaatsen van wedstrijden levert altijd problemen op! Houdt de geplande data aan en maak gebruik van de reserves en de invalregeling.

 

 

3. Club kampioenschappen 2003

 

Poule Indelingen clubkampioenschappen 2003
 
Dames Dubbel
A
Alie v.Essen/Aukje Haven/Mary Brinks
Marijke Wittenberg/Menda v.d.Vorst
Marijke Mensen/Mariska Houwert
Dorien Koerts/Wannie Hopman
B
Karin Elting/Tineke Scholten
Marjolein Wiersema/Stefanie Jacobs
Suzanne v.d.Hulst/Mandy de Rooy
 
Herendubbel
A
Klaas Kaan /Jan Wever
Jeroen v. Nijen /Marcel Bakker
Rob Engel/Kees Schrijver
Theo Meijerink/Herman Vinke
B
Roy Hubner/Thomas de Vreeze
Jan Hoebe/ Dirk Droog
Sebastiaanv.Voort/Jeroen Wever
Jan Vinke/Cor de Rooy
 
Mix
A
Marjolein Wiersema/ Jan Vinke
Mandy de Rooy/Roy Hubner
Els Bierman/Dirk Molenaar
B
Ivonne/Kees Schrijver
Gea Kaan/Theo Meijerink
Stefanie Jacobs/Cor de Rooy
Suzanne v.d.Hulst/Sebastiaan v.Voort

REGLEMENT CLUB-KAMPIOENSCHAPPEN

De leden die zich hiervoor hebben opgegeven worden zoveel mogelijk naar sterkte in poules ingedeeld. We spelen de dubbels en mix vanaf woensdag 12 feb. a.s. Voor de wedstrijden zelf een baan reserveren. (afhangen met je labeltje) Elke poulewedstijd gaat om 2 games tot 11 punten (niet verlengen) en duurt max.20 minuten, een punt per gewonnen game. De halve- en finales gaan om the best of three. Laten we er samen een sportief evenement van maken, en zorg dat je er steeds bij bent, succes. De technische commissie.

 

Sparta Badminton Clubkampioenschappen jeugd 2003

Na een aantal weken van mooie strijd zijn de finales van de clubkampioenschappen voor de jeugd gehouden,de uitslagen;

Poule A:1e Bart Jongejan 2e Joppe Wit 3e Rick Groenen en Tim Mulder 4e Frank Bleijendaal

Poule B:1e Eva Pool 2e Chiel Schilder 3e Bono de Visser 4e Ab Klomp 5e Margo Bakker en Mart Smit

Poule C:1e Vini Munster 2e Lilian Doodeman 3e Djoline v.d.Berg en Madelon Schepens, 4e Jeroen Tiessen

23 april j.l. hadden we met deze groep wedstrijden tegen de jeugd van Polisport uit Schagen. Deze werden door Sparta werden gewonnen. 10 mei a.s. gaan we met onze jeugdleden naar het kameleondorp Terherne (bij Sneek) dit i.v.m.ons 25 jarig bestaan dit seizoen. Zie ook www.kameleondorp.nl !

Momenteel zijn de bedrijfsbadmintonwedstrijden in volle gang .De finales hiervan zijn 21 mei , dit is ook de laatste speelavond van dit seizoen.


4. Nacompetitie recreanten

 

De NBB district Noord-Holland Noord heeft voor 2003 weer een recreanten competitie georganiseerd. Onze vereniging doet mee met een gemengd team en een herenteam. Voor het gemengde team zijn de speeldata als volgt:
 

Datum. Team thuis Team uit Uitslag
Wo 5 feb,20.00 uur Sparta HBV-1  
Wo 12 feb, 20.00 uur Sparta De Netmeppers 1  
Do 20 feb, 20.30 uur St. Pancras Sparta  
Di 4 maart, 20.00 uur HBV-1 Sparta  
Wo 12 maart, 20.00 uur Sparta St Pancras  
Wo 19 maart, 20.00 De Netmeppers 1 Sparta  
Reserve speelweken:

27jan-2feb en 24feb-2mrt

     

Voor het herenteam is er een uitwisseling met HBV-4 gepland. Datums nog nader vast te stellen.

Eindstand recereanten nacompetitie Maart 2003.
 

Team Aantal wedstrijden punten speelpunten voor speelpunten tegen
HBV 1 di 6 10 24 6
St. Pancras  6 10 21 9
Sparta 6 4 11 19
Netmeppers 1 6 0 4 26

5. Bedrijfscompetitie

Bedrijven badminton mei 2003

Woensdag 21 mei j.l.zijn de finales gespeeld van het bedrijfsbadmintontoernooi. Nadat elk team drie avonden heeft gespeeld , waarbij regelmatig de vonken eraf vlogen, kon Jan Vinke de volgende eindstand bekend maken: Kampioen zijn geworden de defensiespecialisten DTO uit Den Helder, die met nipt verschil wonnen van de timmerlieden van Rob Engel met 11-7, en een jaar op de wisseltrofee mogen passen. Plek 3 en 4 ging tussen Formule Kozijnen en Art Kozijn ,beide onder supervisie van Jan Vinke . Formule trok hier aan het langste eind 12-6. Het team van de Polder won tenslotte van de Vomar uit Schagen. We kunnen weer terugzien op een geslaagd toernooi . Voor foto's, volg deze link.

We hebben nu zomerstop, maar noteer alvast 27 augustus ,de eerste speelavond van het nieuwe seizoen . Competitiespelers kunnen alvast de volgende thuiswedstrijddata noteren; 13 sept. 4 en 25 oct. , 1 en 29 nov. 20 dec.2003 en 17 jan2004. Allemaal een prettige vakantie gewenst.


6. Tournooien


7. Verslagen

 
 •  

 

 

Een uitje naar Friesland, het Kameleon dorp in Terherne, 10 Mei 2003.

Omdat de badmintonclub van Sparta 25 jaar bestond gingen we met de jeugdclub naar het Kameleon dorp. We vertrokken om 9.00 uur van uit de Niedorphal. Om 10.30 uur kwamen we in Friesland (Teherne) aan. Het was een hele mooie dag. Eerst gingen we met de boot naar een eiland. Daar gingen we spelletjes doen. Het eerste spel wat we deden was het kennismakingsspel. Daarna het bandenspel. Toen werden we in twee groepen verdeeld en gingen we spelletjes spelen. Vlot varen en een soort water spel. Daarna gingen we het driehoek spel spelen. Als laatste gingen we door een soort moeras lopen. Bij dat moeras moesten we eerst over een indianen brug. Daarna aan een touw slingeren en daarna over planken lopen. Over de planken was het moeilijkst. Twee kinderen waren er in gevallen en gingen in het meer staan om alles eraf te wassen. Toen gingen we met z`n allen weer terug met de boot en gingen we patat eten. Met als toetje een ijsje. Toen gingen we naar huis en waren om 15.30 uur weer terug bij de Niedorphal. Groetjes, Eva Pool en Madelon Schepers.
Voor foto's, volg deze link.  


 

Badmintontoernooi tegen Polisport Schagen, 23 mei 2003

Op vrijdagavond 23 mei 2003 ging de badmintonclub Sparta met de jeugdleden een toernooi houden tegen de jeugd van Schagen. We gingen met z'n veertienen naar de Waldervaarthal. Wij moesten van onze trainer Mark mixen. Dat betekent dat een jongen met een meisje speelt. Bij Polisport mixten ze niet. Het toernooi duurde bijna twee uur. In die twee uur heeft iedereen ongeveer zeven wedstrijdjes gespeeld. Na de wedstrijden was al gauw duidelijk dat Sparta had gewonnen. Bij de bar kon je daarna nog een zakje snoep of een ijsje halen. Dit was de afsluiting van ons seizoen. We beginnen weer op 27 augustus. Chiel  

Deelname aan het Workum tournooi op 6 April 2003

Op 6 April hebben Mark van Essen, Ilse kemeling, Lianne Kaan en Samuel Pater deelgenomen aan het Workum Tournooi. Ze speelden in de hoogste poule en hebben op een punt Workum verslagen. Ijlst was eerste geworden.

Deeldiploma's voor de jeugd, woensdag 5 februari 2003

De afgelopen weken is door de jeugd keihard getraind voor het deeldiploma. Woensdag 5 feb 2003 was het dan zover ,het examen. Onder toeziend oog van onze deskundige jury JanJaap Stammes werden de verrichtingen van de door Mark van Essen getrainde jeugd gevolgd. Dat het met onze nieuwe talenten en de trainer wel goed zit blijkt wel uit het volgende: Alle hiernagenoemde 17 kinderen zijn geslaagd! Jeroen Tiessen, Lilian Doodeman, Djoline v.d.Berg, Joppe Wit, Ab Klomp, Bono de Visser, Rick Groenen, Frank Bleijendaal, Chiel Schilder, Madelon Schepens, Bart Jongejan, Margo Bakker, Tim Mulder, Mart Smit, Eva Pool, Frank de Bruijn , Paul Hoogstraten en Mark Schrieken. Madelon Schepens raakte helaas geblesseerd en mag samen met de afwezige Vini Munster het examen later doen. De diploma s zullen binnenkort worden uitgereikt. De komende weken zijn de jaarlijkse klubkampioenschappen weer aan de orde.

Kranteknipsels

De Schager courant 1 okt 2002

De Schager courant 2003

 

...


8. Nieuwsbrieven

 

 

NIEUWSBRIEF

Winkel, september 2002

 

Sparta badminton

Geacht clublid, middels deze nieuwsbrief willen wij je op de hoogte brengen van het wel en wee van onze vereniging op dit moment.

Evenals voorgaande jaren willen wij ook dit jaar elke drie weken een kluts avond organiseren om iedereen eens de gelegenheid te geven ook eens tegen iemand te spelen. Verder worden dit jaar weer een aantal toernooien ge-organiseerd zoals een kerst- en paas toernooi en proberen wij wat uitwisselingen met andere verenigingen in de buurt te organiseren.. Ook is het de bedoeling dat er dit jaar weer wordt meegedaan met de recreanten competitie vanaf februari 2003. Heb je zin om mee te doen, laat het weten aan Dick, JaapJan of Marcel. We willen het seizoen afsluiten met een bedrijven toernooi. Wil je meer weten van ons programma, kijk dan eens op onze site of op de kast in de sporthal.

Verder bestaat Sparta badminton 25 jaar. Reden voor een feestje dachten wij. Nadere details volgen nog van onze feestkommisie Edward en Alex.

Dit jaar wordt de training voor de competitie spelers verzorgd door Harry Lumy Voor de training van de recreanten wordt nog aan een oplossing gewerkt.

Dit seizoen worden wij in de competitie vertegenwoordigd door maar liefst zeven teams:

Team 1: Mark van Essen , Rob Groot, Ali Vinke en Jacqeline van de Berg.

Team 2: Alex van Essen, Edward van Mechelen, Anne Kemeling en Karin Schrijver

Team 3: Nico Groot, Dick Korsten, Peter Beemsterboer, Jan Willem, Mylan Beck, Marja vd Donk en Marja Korsten

Team 4: Martien Selhorst, Rick Vinke, Erik Kleisterlee, Pieter Paul, Claire Korsten , Ilse Kemeling, Marion van der Velde en Lilian Stammes

Team 5: Lars Engel, Jos Witte, Samuel Pater, Theo Meijerink , Marcel Groot ,Rolf , Rob Engel, Yvonne Schrijver , Petra Vinke , Jenny Stammes Stephanie Jacobs Marjolein Wiersma

Team 6: Jeroen Wever, Sebastiaan van 't Voort , Roy Hubner, Thomas de Vreeze, Michel Jochems, Niels Honcoop, Marijke Mensen, Mariska Hauwert, Marijke Wittenberg, Masha Tabben en Gea Kaan, coach: Gre wever

Team 7: Jim Kaan, Nils Hubner, Maikel Hoogstraten, Kelvin de Vreeze, Lianne Kaan, Suzanne van der Hulst, Marieke Wit , Mandy de Rooij en Ilona Wever, Coach : Klaas Kaan

Wedstrijdverslagen voor de Niedorper zijn meer als welkom bij Marcel Groot (e-mail: marcel.groot@ tiscali.nl) Wie durft?

Veel badminton plezier,

Het bestuur.


9. Foto's

 

 

  Foto's Sparta jubileum feest, 3 mei 2003  

Klik op een plaatje voor een uitvergroting:
 

         
Foto's Sparta jubileum feest, 10 mei 2003, bezoek aan Kameleondorp Terherne met de jeugd  

Klik op een plaatje voor een uitvergroting:

 

Foto's Sparta bedrijven badminton, 21 mei 2003  

Klik op een plaatje voor een uitvergroting:

         

 

Foto's Sparta deeldiploma's 2003  

Klik op een plaatje voor een uitvergroting:

     

 

Foto's Sparta, een woensdagavond 2003

Klik op een plaatje voor een uitvergroting:

 

 

Foto's Sparta training in Waarland van een paar fanatiekelingen 2002

Klik op een plaatje voor een uitvergroting:

 

 

Foto's Sparta 1, laatste wedstrijd 2003

Klik op een plaatje voor een uitvergroting:

 

10. Diversen

Racket aktie: 3 maanden lidmaatschap en een wedstrijdracket kado.

Kosten: €42 voor senioren en €28 voor jeugd tot en met 17 jaar