Sparta Badminton archief seizoen 2003 - 2004

Inhoudsopgave

 
 1. Jaarverslag
 2. Competitie
 3. Clubkampioenschappen
 4.  
 5. Bedrijfscompetitie
 
 1. Toernooien
 2. Nederlands kampioen: Ali Vinke
 3. Nieuwsbrieven
 4. Foto's en films

 

1. Jaarverslag 2003/2004

Sportvereniging S.V. SPARTA Niedorp

 

Hierbij nodigen wij u uit voor het bijwonen van de algemene ledenvergadering op

donderdag 8 april 2004

in het dorpshuis te Nieuwe Niedorp

Aanvang 20.00 uur.

 

AGENDA

 

  1. Opening
  2. Notulen jaarvergadering 10 april 2003
  3. Mededelingen en ingekomen stukken
  4. Jaarverslag afdeling gymnastiek
  5. Jaarverslag afdeling jazz
  6. Jaarverslag afdeling badminton
  7. Verslag en verkiezing kascommissie
  8. Financieel verslag
  9. Begroting
  10. - contributieverhoging
  11. Bestuursverkiezing:
  12. Marja de Snaijer aftredend en herkiesbaar

   JaapJan van Essen aftredend en herkiesbaar

   Marian Schrijver aftredend en niet herkiesbaar

   Voorstel tot benoeming:

   Gerda Visser secretariaat

  13. Rondvraag
  14. Sluiting

 

                 
  Samenstelling bestuur per 01-01-2004        
                 
  Voorzitter   Jan Muijs   Gymnastiek    
  Penningmeester Marja de Snaijer Gymnastiek    
  Secretariaat Marcel Groot Badminton    
      Gerda Visser Gymnastiek    
  Ledenadministratie Petra Borst-Koorn Gymnastiek    
  Leden   Henk v.d.Kommer Gymnastiek    
      Marian Schrijver Gymnastiek    
      Annet Dekker Gymnastiek    
      JaapJan van Essen Badminton    
      Dick Korsten Badminton    
                 
  Aanbod seizoen 2003/2004 Leiding   Tijden    
  Maandag              
  Conditie Gymnastiek Dames Dorien Sijbenga 13.30 - 14.30 uur  
  Gymnastiek Jongens   Colette van Galen 17.30 - 18.30 uur  
  Keurploeg Meisjes   Colette van Galen 18.30 - 20.00 uur  
  Conditie Gymnastiek Dames Colette van Galen 20.00 - 21.30 uur  
  Dinsdag              
  Algemene Dansvorming Josť de Jong 17.00 - 19.00 uur  
  Streetdance   Josť de Jong 19.00 - 20.00 uur  
  Jazz     Josť de Jong 20.00 - 21.00 uur  
  Woensdag            
  Gymnastiek Kleuters   Colette van Galen 16.30 - 17.30 uur  
  Gymnastiek Meisjes   Colette van Galen 17.30 - 20.30 uur  
  Conditie Gymnastiek Dames Colette van Galen 20.30 - 21.30 uur  
  Badminton Jeugd   Mark van Essen 19.00 - 20.00 uur  
  Badminton Volwassenen Nico Groot 20.00 - 22.00 uur  
  Donderdag            
  Gymnastiek Kleuters   Colette van Galen 16.00 - 17.00 uur  
  Gymnastiek Meisjes   Colette van Galen 17.00 - 19.00 uur  
  Keurploeg Meisjes   Colette van Galen 19.00 - 20.00 uur  
                 
  Contributie per jaar          
  Afdeling     SV Sparta Bondsbedr. Totaal
  Gym jeugd t/m 18 jaar € 58,80   € 7,64   € 66,44
  Jazz jeugd t/m 18 jaar € 63,00   € 7,64   € 70,64
  Badminton jeugd t/m 18 jaar € 48,30   € 16,72   € 65,02
  Gymnastiek/Jazz volwassenen € 84,00   € 10,79   € 94,79
  Badminton volwassenen € 73,50   € 21,43   € 94,93
  Inschrijfgeld   € 2,50        
                 
  Aantal leden per:   jan. 2002   jan. 2003   jan. 2004
  Gym jeugd  

119

 

117

 

134

  Jazz volwassenen  

42

 

34

 

42

  Gymnastiek volwassenen

52

 

61

 

62

  Jazz volwassenen  

11

 

9

 

19

  Badminton jeugd  

33

 

28

 

44

  Badminton volwassenen

80

 

67

 

62

       

337

 

316

 

363

  Dubbel lid    

-4

 

-9

 

-10

  Totaal ledenaantal  

333

 

307

 

353

                 
  Hyacintenactie            
  Ondanks het slechte weer, regen en harde wind, zijn de hyacintenbollen goed verkocht.
                 
  Oud papier            
  Iedere laatste donderdag van de maand wordt in Winkel oud papier opgehaald
  Januari   18760 kg   Juli   12660 kg  
  Februari   13300 kg   Augustus   12640 kg  
  Maart   13240 kg   September 12780 kg  
  April   12220 kg   Oktober   16120 kg  
  Mei   10600 kg   November   12340 kg  
  Juni   15840 kg   December  

8840 kg

 

Jaarverslag afdeling gymnastiek 2003 door Colette van Galen.

30 Maart: Onderlinge wedstrijden van S.V.Sparta.

We begonnen met een overvolle zaal met kleuters. Zij lieten in de vorm van een demonstratie alle kunsten aan de belangstellenden zien.

Eerste wedstrijd: meisjes groep 3 en 4
Tweede wedstrijd: meisjes groep 5 en 6 en alle jongens
Derde wedstrijd: meisjes groep 7 en ouder en alle keurmeisjes.

Hieronder volgen de uitslagen:

Groep A: 1e Mascha Vries 2e Janneke Kelder 3e Melanie Hendriks
Groep B: 1e Sonja Koeten 2e Iris Beers 3e Joyce Jongejan
Groep C: 1e Bregje Hinke 2e Nadine Grosz
Groep D: 1e Romy Hamelink 2e Maartje Alkemade 3e Annika Pastoor
Groep E: 1e Cornť de Moel 2e Jesse van Koersveld
Groep F: 1e Lilian Doodeman 2e Kyra Oostering / Ruby Eelsing
Groep G: 1e Sasja Boontjes 2e Doreen Vries 3e Robin Grosz
Groep H: 1e Lianne Borst 2e Eline Klare
Groep I: 1e Karianne Bethlem 2e Pascalle Zwemmer 3e Kim Doodeman
Groep J: 1e Jasmijn Kooy 2e Jilian Reisner 3e Madelon Kooy
Groep K: 1e Nicole Ros / Kelly Boogaart
Groep L: 1e Wendy Schrijver / Leticia Munster

Juni:

Het fietstochtje om de kas van de vereniging te spekken is weer gefietst door een aantal dames van de conditietraining. Hartelijk dank hier weer voor.

Juli:

Als afsluiting van het seizoen ben ik met de dames van de conditietraining naar Bergen geweest om daar een heerlijke wandeling te maken door de duinen en bossen. Met als klapper koffie met gebak.

Oktober:

Sparta Doe Dag.
Een grote zaal met allerlei nieuwe spelen en ook een gloedje nieuw springkussen ( een heus kasteel). De kinderen (maar soms ook ouders) waren super fanatiek. Iedereen ging voor de winst. Ook willen wij alle kinderen en ouders die deze dag geholpen hebben bij de spelletjes ontzettend bedanken. Zonder deze hulp kunnen wij als vereniging deze leuke Doe Dag niet organiseren.

November:

Springwedstrijden gehouden in Winkel (Niedorphal).
Wij hadden dit jaar 8 deelnemende ploegen. Er is 5x goud behaald en 3x zilver.

December:

Pietenles.
Een speciale les die in het teken stond van Sinterklaas en zwarte piet. Ook hadden de pieten weer wat lekkers achter gelaten in allerlei hoeken en gaten. Met de oudste meiden hadden we lootjes getrokken, voor een ieder was er een of meerdere cadeautjes gekocht en een mooi rijm geschreven .

Keurploeg meisjes

Bij de pupillen II niveau 8 deden Kelly Boogaart en Natascha Koerts mee namens Sparta
Kelly werd de eerste wedstrijd 2e en de tweede wedstrijd 4e, ze eindigde als 4e in haar poule.
Natascha werd de eerste wedstrijd ook 2e en was de tweede wedstrijd afwezig, ze eindigde als 6e in deze poule.

Bij de jeugd niveau 6 deden Britt v.d. Berg, Nicole Ros en Tessa Schrijver mee.
Britt en Tessa waren de eerste wedstrijd beiden afwezig de tweede wedstrijd eindigde Britt als 5e en Tessa als 7e, de derde wedstrijd was Britt 3e en Tessa 8e. Britt eindigde als 3e en Tessa als 9e van de gehele competitie. Nicole behaalde bij de eerste wedstrijd een 6e, de tweede een 3e en de derde wedstrijd een 4e plaats, zij eindigde als 3e van de gehele competitie.

Bij de junioren niveau 5 deden Wendy Schrijver en Roos Klaver mee. Wendy was de eerste wedstrijd afwezig en Roos behaalde daar een 5e plaats. Bij de tweede wedstrijd behaalde Wendy een 8e plaats en Roos een 13e plaats en bij laatste wedstrijd eindigde Roos op de 6e plaats en werd 5e van de gehele competitie, Wendy was de laatste wedstrijd afwezig.
 
 

Jaarverslag afdeling Jazzdans

In april 2003 zijn de voorbereidingen voor de openlessen in mei begonnen.

In mei 2003 waren de open lessen bij de Jazzafdeling voor ouders en belangstellenden. De open lessen zijn inmiddels een jaarlijks terugkerend evenement aan het worden. Er wordt steeds met veel enthousiasme aan gewerkt en naar gekeken.

Tijdens de onderlinge wedstrijden bij SV Sparta hebben deze keer drie groepen hun ingestudeerde dans laten zien. De laatste les voor de zomervakantie hebben we met de damesgroep een fiets/puzzeltocht gereden als afsluiting.

In september 2003 begon het nieuwe dansseizoen. De eerste twee weken is het kennismaken met nieuwe leerlingen. Bovendien had het eerste uur, de inleiding algemene dansvorming met een ledentekort te kampen. Maar na een goede reclamecampagne is ook dit uur weer volgestroomd. Daarna zijn wij begonnen met de voorbereidingen voor de

S.V. Sparta Doedag.
In oktober openen twee groepen de SV Sparta doedag met een danspresentatie. Begin december vierden wij Sint Nicolaas, die ons weer verraste met een lekker zakje snoep.

Sponsoring

De Firma Spaansen danken wij hartelijk voor het kopieer- en frankeerwerk.

JAARVERSLAG AFDELING BADMINTON Seizoen 2003 / 2004

Bij de aanvang van seizoen 2003/2004 is er een ledenwerf aktie geweest. Bij diverse huizen in Winkel en Niedorp zijn flyertjes verspreid. Of dit ook geresulteerd heeft in nieuwe aanmeldingen weten we niet, wel is het zo dat zowel bij de jeugd als de volwassenen de banen goed bezet zijn. Dit seizoen is weer gestart met een trainings sessie voor de recreanten, verzorgd door Nico Groot. Het ligt in de bedoeling dat Nico volgend seizoen de training oppakt van Harry Lumi.
Wat volgt in dit jaarverslag is een chronologisch overzicht van de gebeurtenissen van dit seizoen, aansluitend op het jaarverslag van 2002/2003.

Maart 2003:

Op 23 Maart werd het 18de vriendentoernooi gehouden. Met moeite kon het toernooi gevuld worden door Dick omdat op het laatste ogenblik toch nog teams plotseling afzeggen of zelfs niet zijn op komen dagen.Voor het volgende seizoen is dan ook besloten om geen vriendentoernooi meer te organiseren.

De NBB district Noord-Holland Noord had voor 2003 een recreanten competitie georganiseerd. Onze vereniging doet mee met een gemengd team en een herenteam. Helaas voor het herenteam kon de bond maar een tegenstander strikken om deel te nemen. Deze wedstrijd is niet gespeeld. Het gemengde team was als derde geŽindigd in een poule van vier.

April 2003:

Dit jaar waren het kind/ouder toernooi en het paastoernooi vervallen in verband met het jubileumfeest.

Uit de wedstrijdleiders vergadering van 23 April 2003 is bekend geworden dat met ingang van het seizoen 2003/2004 de oude regels wat betreft de puntentelling weer van toepassing zijn: Vrouwen dubbel, mannen dubbel, mix en mannen enkel 3 games tot en met 15 punten, vrouwen enkel 3 games tot en met 11 punten.

Op 6 April hebben Mark van Essen, Ilse kemeling, Lianne Kaan en Samuel Pater deelgenomen aan het Workum Toernooi. Ze speelden in de hoogste poule en hebben op een punt Workum verslagen. Ijlst was eerste geworden

Mei 2003:

Zaterdag 3 mei vond het 25 jarig jubileumfeest plaats in de kantine van de Niedorphal. Onze voorzitter werd in de bloemetjes gezet door NBB bondsvoorzitter Jos Nauwt. Een maar liefst zeskoppige band verzorgde gedurende de avond de muziek. Ter gelegenheid van het jubileum zijn we met de jeugd op 10 mei naar het kameleondorp Terherne geweest. Met een boot naar een eiland gevaren en daar behoorden vlotvaren, een waterspel en een indianen brug tot de hindernissen die genomen moest worden. Een zeer geslaagde dag met voor sommigen een nat pak. Foto's van het feest en het bezoek aan het kameleondorp zijn op de site te zien.

De laatste woensdag avond voor alle badmintonners was op 21 mei 2003.

Bedrijfsbadminton

Woensdag 21 mei 2003.zijn de finales gespeeld van het bedrijfsbadmintontoernooi. Nadat elk team drie avonden heeft gespeeld , waarbij regelmatig de vonken eraf vlogen, kon Jan Vinke de volgende eindstand bekend maken: Kampioen de defensiespecialisten DTO uit Den Helder, tweede Rob Engel, derde Formule Kozijn, vierde Art kozijn, vijfde de Polder en als hekkensluiter de Vomar.

Op vrijdagavond 23 mei 2003 gingen 14 jeugdleden van Sparta naar een jeugdtoernooi van Polisport in de Waldervaarthal. Na afloop bleek Sparta te hebben gewonnen.

Augustus 2003:

De eerste speelavond na de zomervakantie was op 27 augustus 2003.

September 2003:

Op woensdag 24 September vond er een incident plaats tijdens de training in de Niedorphal. Er werden consumptie artikelen aangeboden in de zaal. Naar aanleiding hiervan hebben wij een brief van de Stichting Niedorphal ontvangen en heeft het bestuur van onze vereniging het boetekleed aangetrokken. Onze voorzitter heeft een en ander nog eens uitgepraat met Joop.

December 2003:

Op woensdag 3 December werd ons jaarlijkse Sinterklaas toernooi weer gehouden. Elk jeugdlid ging naar huis met een chocolade letter. Bij de senioren scoorde Leo Wissink de zak van Sinterklaas.

Op 13 december vond de Sparta Hyacinten aktie plaats. Van de afdeling badminton gingen een aantal jeugdige badmintonners langs de deuren van Lutjewinkel om Hyacinten te verkopen. Na afloop werd nog even een patatje bij Snackbar Loek gegeten om de ontberingen van regen en de koude te vergoeden.

Woensdag 17 December werd ons kersttoernooi gehouden in een schaars verlichte Niedorphal. Gedurende de avond speelde een ieder tegen willekeurige tegenstanders met voor iedereen weer een prijsje na afloop. Helaas werd Jan Peetoom tijdens het strijdgewoel met de brancard van het veld afgevoerd naar de EHBO Jan Wever. Gelukkig viel het allemaal wel wat mee.

Januari 2004

Voor het eerst sinds jaren was er weer een officiŽle herenpoule. Sparta deed maar liefst met twee herenteams mee. De competitie teams bestonden dit seizoen uit de volgende spelers:

Sparta team 1, Mark van Essen, Rob Groot, Ali Vinke, , Patricia de Vos.
Sparta team 2, Edward van Mechelen, Alex van Essen, Anne Kemeling, Karin Schrijver.
Sparta team 3, Nico Groot, Dick Korsten, Jan Willem Boone, Peter Beemsterboer, Mylan Beck, Marja van der Donk, Marja Korsten.
Sparta team 4, Lars Engel, Samuel Pater, Ilse Kemeling, Claire Korsten, Petra Vinke.
Sparta team 5, Martin Selhorst, Marcel Groot, , Marijke Wittenberg, Yvonne Schrijver.
Sparta team 6, Jeroen Wever, Sebastiaan van 't Voort, Marijke Mensen, Mariska Houwert,
Sparta team 7, Jim Kaan, , Bart Mijners, Lianne Kaan, Marieke Wit, Suzanne van der Hulst, Mandy de Rooij
Sparta herenteam 1, Theo Meijerink, Jos Witte, Jan Vinke, Cor de Rooij, Cor . Bosch, Herman Vinke
Sparta herenteam 2, Thomas de Vreeze, Kees Schrijver, Rolf Wevers, Rob Engel, Klaas Kaan, Jan Wever, Gerrit de Heer, Dirk Molenaar

De eindnoteringen in de poules waren als volgt:

Sparta 1, hoofdklasse, afdeling 1: is als 2de geŽindigd.
Sparta 2, hoofdklasse, afdeling 2: is als 2de geŽindigd.
Sparta 3, 2de klasse, afdeling 1: is als 6de geŽindigd.
Sparta 4, 3de klasse, afdeling 2: is als 1ste geŽindigd.
Sparta 5, 4de klasse, afdeling 2: is als 3de geŽindigd.
Sparta 6, 4de klasse, afdeling 3: is als 5de geŽindigd.
Sparta 7, Jeugd B klasse, afdeling 4: is als 6de geŽindigd.
Heren 1, Mannencompetitie, afdeling 4: is als 4de geŽindigd.
Heren 2, Mannencompetitie, afdeling 4: is als 6de geŽindigd.

Maart 2004

Clubkampioenschappen:

De clubkampioenschappen vonden dit keer plaats in februari en maart. De uitslagen waren als volgt:
Jongens A: 1e Vini Munster 2e Robert Boone 3e Jeroen Tiessen 4e Jasper Schalks 5e Co de Wit en Jaap Vendrig.
Meisjes A: 1e Carlijn Groot 2e Carolien Wevers 3e Kris v.d.Stoop 4e Romy Meijerink 5e Samantha Groot 6e Jessica Benedick.
Meisjes B: 1e Marieke Wit 2e Kelly Schrieken 3e Eva Pool 4e Surayah de Visser 5e Lilian Doodeman 6e Djoline v.d.Berg 7e Madelon Schepers 8e Tessa Arends.
Jongens B: 1e Joppe Wit 2e Bart Jongejan 3e Chiel Schilder 4e Frank de Bruijn 5e Bart v.d.Zee.
Jongens C: 1e Jim Kaan 2e Bono de Visser 3e Rick Groenen 4e Rick smit en Roy Poland 5e Ab Klomp.
De finale tussen Joppe en Jim werd gewonnen door Jim.

Dames junioren: 1e Mandy de Rooy 2e Mariska Hauert 3e Suzanne v.d.Hulst .
Heren junioren: 1e Sebastiaan v.’tVoort 2e Bart Meijners 3e Roy Hubner 4e John Marcelis.
Dames Dubbel: 1e Stephanie Jacobs en Marjolein Wiersema 2e Suzanne en Mandy 3e Mariska en Marijke.
Heren Dubbel: 1e Jan Vinke en Cor de Rooy 2e Jeroen en Sebastiaan 3e Jan Wever en Klaas Kaan.
Mix dubbel 1e Gea Kaan en Jan Vinke 2e Marjolein Wiersema en Rob Engel 3e Stephanie Jacobs en Cor de Rooij 4e Klaas Kaan en Menda v.d.Vorst.
Debutanten: 1e Ron Bruin en Patrick Blokker 2e Linda Schrieken en Stefan Duyn 3e Jan Peetoom en Leo Wissink
Dames Enkel: 1e Karin Schrijver 2e Ilse Kemeling 3e Claire Korsten
Heren Enkel: 1e Mark v.Essen 2e Alex v. Essen 3e Lars Engel 4e Jan Willem Boone

Vermeldenswaard is dat bij de veteranenkampioenschappen in maart te Amersfoort ons lid Alie Vinke bijzonder goed gepresteerd heeft, zij werd in de damesdubbel Nederlands kampioen in de categorie 50+ en 2e in de dames enkel 45+ .

Op de districtsteamwedstrijden 21 maart in de Niedorphal, is ons 4e team kampioen geworden , rivaal netmeppers werd met 5-0 in de hoek gezet.

Algemeen

Wat minder als gepland, zijn er toch ook dit seizoen weer een aantal klutsavonden gehouden. Net als vorig seizoen worden er nog steeds te weinig stukjes ingeleverd. Wie brengt daar volgend seizoen verbetering in? Voor seizoen 2003/2004 werden de competitie teams door Harry Lumi getraind. Voor de recreanten zijn een zestal trainings avonden gepland vanaf 10 maart.

Vooruitblik

In April is het de bedoeling om nog een Paas toernooi te organiseren
En willen we nog met alle leden gaan skien in Spaarnwoude
In mei sluiten we af met het bedrijventoernooi.
Bezoek ook onze website www.come.to/svsparta met veel foto’s, films met geluid en informatie.
Tot slot iedereen bedankt die zich dit seizoen voor SV Sparta Badminton heeft ingezet en veel badminton plezier toegewenst.

Het bestuur


2.0 Competitie 2003/2004

EINDSTANDEN COMPETITIE 2003-2004

Hoofdklasse Afdeling 1
ZEEMACHT          14 26 79 - 33
SPARTA          14 20 67 - 45
HHW'69 2            14 12 55 - 57
CASTRICUM         14 12 52 - 60
HEEMSKERK 2      14 12 51 - 61
UPSILON              14 12 50 - 62
DE FLINTERS 2    14 9 47 - 65
H.B.V. 4                 14 9 47 - 65

Hoofdklasse Afdeling 2
POLISPORT      14 27 82 - 30
SPARTA 2     14 18 67 - 45
SWISH 2          14 16 64 - 48
INDO MERAH    14 14 53 - 59
ZEEMACHT 2     14 13 62 - 50
BAVIO 3            14 12 53 - 59
H.B.V. 5              14 6<2 42 - 70
CASTRICUM 2   14 4 25 - 87

Tweede klasse Afdeling 1
WATERLAND 2      14 21 76 - 36
DE BURCHT           14 20 73 - 39
HEEMSKERK 6       14 16 63 - 49
HOOGKARSPEL 3   14 14 58 - 54
DE FLINTERS 4     14 14 53 - 59
SPARTA 3         14 11 47 - 65
VENHUIZEN          14 9 48 - 64
DE STOLP 4           14 7 30 - 82

Derde klasse Afdeling 2

SPARTA 4                14 25 84 - 28
ZEEMACHT 5                    14 22 81 - 31
SLASH 4                           14 20 71 - 41
HOOGKARSPEL 4              14 20 63 - 49
GEESTMERAMBACHT 2    14 12 51 - 61
POONA 3                          14 7 38 - 74
POLISPORT 3                   14 4 36 - 76
HYBRIS 3                         14 2 24 - 88

Vierde klasse Afdeling 2
DE STOLP 6                8 13 44 - 20
MATCHPOINT 6         8 12 42 - 22
SPARTA 5            8 10 * 35 - 26
HYBRIS 5                   8 2 21 - 43
SLASH 5                     8 2 * 15 - 46

Vierde klasse Afdeling 3
HEEMSKERK 8        10 20 68 - 12
DE FLINTERS 6      10 14 57 - 23
DE HARPOEN 3       10 11 47 - 33
DE SHUTTLE 4       10 11 41 - 39
SPARTA 6         10 4 20 - 60
SWISH 8                10 0 7 - 73

Mannen
CASTRICUM                  10 15 * 46 - 14
CASTRICUM 2               10 14 * 46 - 14
HHW'69                        10 11 * 37 - 23
SPARTA 1              10 6 * 23 - 37
GEESTMERAMBACHT    10 2 * 17 - 43
SPARTA 2                      10 0 * 11 - 49

Jeugdklasse B Afdeling 4
DE BURCHT 2               12 21 70 - 26
't VENNEWATER 5       12 19 67 - 29
DE GOUWZEE              12 18 67 - 29
HYBRIS 6                    12 13 57 - 39
DE STOLP 8                 12 8 42 - 54
SPARTA 7            12 5 28 - 68
VENHUIZEN 3            12 0 5 - 91

Uitslagen individuele wedstrijden COMPETITIE 2003-2004:

Spelers Team Team Dag Datum Tijdstip Speelweek Uitslag
Sparta team 1, hoofdklasse, afdeling 1              
Mark van Essen Sparta 1 Upsilon 1 zaterdag 13-sep 10.00 1 6-2
Rob Groot HHW 69 2 Sparta 1 zondag 7-sep 10.00 2 3-5
Ali Vinke Sparta 1 HBV 4 zaterdag 4-okt 10.00 3 6-2
Jaqueline van den Berg Castricum 1 Sparta 1 zaterdag 20-sep 18.30 4 4-4
P de Vos Sparta 1 De Flinters 2 zaterdag 25-okt 10.00 5 5-3
  Sparta 1 Zeemacht 1 zaterdag 1-nov 10.00 6 3-5
  Heemskerk 2 Sparta 1 zondag 9-nov 13.00 7 4-4
  Upsilon 1 Sparta 1 donderdag 20-nov 20.00 8 3-5
  Sparta 1 HHW 69 2 zaterdag 29-nov 10.00 9 5-3
  HBV 4 Sparta 1 zaterdag 13-dec 19.00 10 5-3
  Sparta 1 Castricum 1 zaterdag 20-dec 10.00 11  
  Zeemacht 1 Sparta 1 zaterdag 10-jan 18.30 12 5-3
  Sparta 1 Heemskerk 2 zaterdag 17-jan 09.30 13 6-2
  De Flinters 2 Sparta 1 zondag 25-jan 13.00 14 3-5
Sparta team 2, hoofdklasse, afdeling 2
Edward van Mechelen Sparta 2 HBV5 zaterdag 13-sep 10.00 1 6-2
Alex van Essen Indo Merah 1 Sparta 2 zondag 28-sep 09.00 2 0-8
Anne Kemeling Sparta 2 Bavio 3 zaterdag 4-okt 10.00 3 5-3
Karin Schrijver Castricum 2 Sparta 2 zaterdag 20-sep 18.30 4 1-7
  Sparta 2 Polisport 1 zaterdag 25-okt 10.00 5 3-5
  Sparta 2 Zeemacht 2 zaterdag 1-nov 10.00 6 5-3
  Swish 2 Sparta 2 zondag 9-nov 09.30 7 4-4
  HBV5 Sparta 2 zaterdag 22-nov 19.00 8 2-6
  Sparta 2 Indo Merah 1 zaterdag 29-nov 10.00 9 3-5
  Bavio 3 Sparta 2 zondag 14-dec 10.00 10 3-5
  Sparta 2 Castricum 2 zaterdag 20-dec 10.00 11 1-5
  Zeemacht 2 Sparta 2 zaterdag 10-jan 18.30 12 8-0
  Sparta 2 Swish 2 zaterdag 17-jan 09.30 13 4-4
  Polisport 1 Sparta 2 zondag 25-jan 13.45 14 5-3
Sparta team 3, 2de klasse, afdeling 1
Nico Groot Sparta 3 Venhuizen 1 zaterdag 13-sep 10.00 1 5-3
Dick Korsten Hoogkarspel 3 Sparta 3 zondag 28-sep 10.00 2 6-2
Jan Willem Boone Sparta 3 Waterland 2 zaterdag 4-okt 10.00 3 5-3
Peter Beemsterboer De Burcht 1 Sparta 3 zondag 12-okt 13.00 4 4-4
Mylan Beck Sparta 3 De Flinters 4 zaterdag 25-okt 10.00 5 3-5
Marja van der Donk Sparta 3 De Stolp 4 zaterdag 1-nov 10.00 6 4-4
Marja Korsten Heemskerk 6 Sparta 3 zondag 9-nov 13.00 7 3-5
  Venhuizen 1 Sparta 3 donderdag 20-nov 20.00 8 6-2
  Sparta 3 Hoogkarspel 3 zaterdag 29-nov 10.00 9 2-6
  Waterland 2 Sparta 3 zaterdag 13-dec 10.00 10 7-1
  Sparta 3 De Burcht 1 zaterdag 20-dec 10.00 11  
  De Stolp 4 Sparta 3 zondag 11-jan 13.30 12 5-3
  Sparta 3 Heemskerk 6 zaterdag 17-jan 09.30 13 4-4
  De Flinters 4 Sparta 3 zondag 25-jan 13.00 14 5-3
Sparta team 4, 3de klasse, afdeling 2
Lars Engel Sparta 4 Polisport 3 zaterdag 13-sep 10.00 1 6-2
Samuel Pater Hybris 3 Sparta 4 zondag 28-sep 11.15 2 1-7
Rick Vinke Sparta 4 Hoogkarspel 4 zaterdag 4-okt 10.00 3 6-2
Ilse Kemeling Zeemacht 5 Sparta 4 zaterdag 11-okt 18.30 4 4-4
Claire Korsten Sparta 4 Slash 4 zaterdag 25-okt 10.00 5 5-3
Petra Vinke Geestmerambacht 2 Sparta 4 zondag 2-nov 09.30 6 1-7
  Sparta 4 Poona 3 zaterdag 8-nov 10.00 7 5-3
  Polisport 3 Sparta 4 zondag 23-nov 13.45 8 0-8
  Sparta 4 Hybris 3 zaterdag 29-nov 10.00 9 8-0
  Hoogkarspel 4 Sparta 4 zondag 14-dec 10.00 10 1-7
  Sparta 4 Zeemacht 5 zaterdag 20-dec 10.00 11  
  Sparta 4 Geestmerambacht 2 woensdag 7-jan 19.00 12 7-1
  Poona 3 Sparta 4 donderdag 15-jan 20.00 13 3-5
  Slash 4 Sparta 4 zondag 25-jan 10.00 14 5-3
Sparta team 5, 4de klasse, afdeling 2
Martin Selhorst Sparta 5 De Stolp 6 zaterdag 4-okt 10.00 3 4-4
Marcel Groot Slash 5 Sparta 5 zondag 12-okt 10.00 4 2-6
Erik Kleisterlee Sparta 5 Hybris 5 zaterdag 25-okt 10.00 5 6-2
PieterPaul Stammes MatchPoint 6 Sparta 5 donderdag 18-sep 19.00 7 6-2
Marije Wittenberg De Stolp 6 Sparta 5 zondag 14-dec 13.30 10 4-4
Yvonne Schrijver Sparta 5 Slash 5 zaterdag 20-dec 10.00 11  
Jenny Stammes Sparta 5 MatchPoint 6 zaterdag 17-jan 09.30 13 4-4
Lilian Stammes Hybris 5 Sparta 5 zondag 25-jan 11.15 14 3-5
Sparta team 6, 4de klasse, afdeling 3
Jeroen Wever De Shuttle 4 Sparta 6 zondag 28-sep 11.00 2 6-2
Sebastiaan van 't Voort De Harpoen 3 Sparta 6 zaterdag 11-okt 13.00 4 8-0
Marijke Mensen Sparta 6 De Flinters 6 zaterdag 25-okt 10.00 5 0-8
Mariska Houwert Sparta 6 Swish 8 zaterdag 1-nov 10.00 6 7-1
Alice Glas Heemskerk 8 Sparta 6 zondag 9-nov 13.00 7 6-2
Stephanie Jacobs Sparta 6 De Shuttle 4 zaterdag 29-nov 10.00 9 1-7
Marjolein Wiersema Sparta 6 De Harpoen 3 zaterdag 20-dec 10.00 11  
Menda van der Vorst Swish 8 Sparta 6 zondag 11-jan 09.30 12 2-6
  Sparta 6 Heemskerk 8 zaterdag 17-jan 09.30 13 1-7
  De Flinters 6 Sparta 6 zondag 25-jan 13.00 14 7-1
Sparta team 7, Jeugd B klasse, afdeling 4
Jim Kaan Sparta 7 t Vennewater 5 zaterdag 13-sep 10.00 1 0-8
Roy Hubner De Gouwzee 1 Sparta 7 zaterdag 27-sep 14.30 2 8-0
Bart Jongejan De Burcht 2 Sparta 7 zondag 12-okt 13.00 4 7-1
J. Wit Sparta 7 Hybris 6 zaterdag 25-okt 10.00 5 2-6
R. Groenen Sparta 7 De Stolp 8 zaterdag 1-nov 10.00 6 1-7
Lianne Kaan Venhuizen 3 Sparta 7 zaterdag 18-okt 10.00 7 2-6
M. Wit t Vennewater 5 Sparta 7 zaterdag 22-nov 09.30 8 6-2
S. van der Hulst Sparta 7 De Gouwzee 1 zaterdag 29-nov 10.00 9 1-7
M. de Rooij Sparta 7 De Burcht 2 zaterdag 20-dec 10.00 11  
  De Stolp 8 Sparta 7 zondag 11-jan 10.00 12 4-4
  Sparta 7 Venhuizen 3 zaterdag 17-jan 09.30 13 8-0
  Hybris 6 Sparta 7 zondag 25-jan 11.15 14 6-2
Sparta herenteam 1, Mannencompetitie, afdeling 4
B. Mijners Sparta H2 Sparta H1 zaterdag 13-sep 10.00 1 2-4
Theo Meijerink Geestmerambacht H1 Sparta H1 zondag 28-sep 09.30 2 1-5
Jos Witte Sparta H1 Castricum H2 zaterdag 4-okt 10.00 3 1-5
J. Vinke Sparta H1 HHW 69 H1 zaterdag 25-okt 10.00 5 1-5
Cor de Rooij Sparta H1 Castricum H1 zaterdag 1-nov 10.00 6 1-5
C. Bosch Sparta H1 Sparta H2 zaterdag 20-dec 10.00 8  
Herman Vinke Sparta H1 Geestmerambacht H1 zaterdag 29-nov 10.00 9 4-2
  Castricum H2 Sparta H1 maandag 8-dec 19.15 10 6-0
  Castricum H1 Sparta H1 maandag 5-jan 19.15 12  
  HHW 69 H1 Sparta H1 zondag 7-dec 12.30 14 5-1
Sparta herenteam 2, Mannencompetitie, afdeling 4
Thomas de Vreeze Sparta H2 Sparta H1 zaterdag 13-sep 10.00 1 2-4
Kees Schrijver Sparta H2 Geestmerambacht H1 zaterdag 4-okt 10.00 3 2-4
R. Wevers Sparta H2 Castricum H2 zaterdag 25-okt 10.00 5 0-6
Rob Engel Sparta H2 HHW 69 H1 zaterdag 1-nov 10.00 6 0-6
Klaas Kaan Castricum H1 Sparta H2 zaterdag 8-nov 18.30 7 5-1
Jan Wever Sparta H1 Sparta H2 zaterdag 20-dec 10.00 8  
Gerrit de Heer Geestmerambacht H1 Sparta H2 zondag 14-dec 09.30 10 3-3
Dirk Molenaar HHW 69 H1 Sparta H2 zondag 11-jan 12.30 12 5-1
  Sparta H2 Castricum H1 zaterdag 17-jan 09.30 13  
  Castricum H2 Sparta H2 maandag 19-jan 19.15 14 6-0

3. Club kampioenschappen februari/maart 2004

Afgelopen weken is er weer volop gestreden om de klubkampioenschappen .

De resultaten zijn alsvolgt:

Jongens A;

1e Vini Munster 2e Robert Boone 3e Jeroen Tiessen 4e Jasper Schalks 5e Co de Wit en Jaap Vendrig.

Meisjes A;

1e Carlijn Groot 2e Carolien Wevers 3e Kris v.d.Stoop 4e Romy Meijerink 5e Samantha Groot 6e Jessica Benedick

Meisjes B;

1e Marieke Wit 2e Kelly Schrieken 3e Eva Pool 4e Surayah de Visser 5e Lilian Doodeman 6e Djoline v.d.Berg 7e Madelon Schepers 8e Tessa Arends

Jongens B;

1e Joppe Wit 2e Bart Jongejan 3e Chiel Schilder 4e Frank de Bruijn 5e Bart v.d.Zee

Jongens C;

1e Jim Kaan 2e Bono de Visser 3e Rick Groenen 4e Rick smit en Roy Poland 5e Ab Klomp

De finale tussen Joppe en Jim werd gewonnen door Jim.

Dames junioren;

1e Mandy de Rooy 2e Mariska Hauert 3e Suzanne v.d.Hulst

Heren junioren;

1e Sebastiaan v.’tVoort 2e Bart Meijners 3e Roy Hubner 4e John Marcelis

Dames Dubbel;

1e Stephanie Jacobs en Marjolein Wiersema 2e Suzanne en Mandy 3e Mariska en Marijke

Heren Dubbel;

1e Jan Vinke en Cor de Rooy 2e Jeroen en Sebastiaan 3e Jan Wever en Klaas Kaan

De mix finale tussen Marjolein/Rob en Gea/Jan wordt nog gespeeld

3e Stephanie en Cor 4e Klaas Kaan en Menda v.d.Vorst

Debutanten:

1e Ron Bruin en Patrick Blokker 2e Linda Schrieken en Stefan Duyn 3e Jan Peetoom en Leo Wissink

Dames Enkel;

1e Karin Schrijver 2e Ilse Kemeling 3e Claire Korsten

Heren Enkel;

1e Mark v.Essen 2e Alex v. Essen 3e Lars Engel 4e Jan Willem Boone


 


5. Bedrijfscompetitie

Woensdag 19 mei 2004 zijn de finales gespeeld van het bedrijfsbadmintontoernooi. Nadat elk team drie avonden heeft gespeeld kon de eindstand bekend worden gemaakt en de prijzen uitgereikt : Kampioen zijn geworden de timmerlieden van Rob Engel die het team van de Polder de baas bleven, en een jaar op de wisselbeker mogen passen. D.T.O. speelde dit jaar met mensen vanuit den Helder tot Breda en wonnen van Formule Kozijnen. Plek 5 en 6 ging tussen Leo Wissink schildersbedrijf en Vinke Kunststofkozijnen waarbij de laatste met nipt verschil won. We kunnen weer terugzien op een sportief en geslaagd toernooi . We hebben nu zomerstop, maar noteer alvast 1 september ,de eerste speelavond van het nieuwe seizoen . Allemaal een prettige zomervakantie gewenst.


6. Tournooien

Sinterklaas

Op woensdag 3 December werd ons jaarlijkse Sinterklaas tournooi weer gehouden. Elk jeugdlid ging naar huis met een chocolade letter. Bij de senioren scoorde Leo Wissink de zak van Sinterklaas. Naar verluid was Leo net toe aan een nieuwe zak piepers.

Kersttournooi

Op woensdag 17 December 2003 werden de lichten in de Niedorphal gedimd. Gedurende de avond speelde een ieder tegen willekeurige tegenstanders met voor iedereen weer een prijsje na afloop. Een gezellig en druk bezocht tournooi wat nog even in de kantine dunnetjes werd voortgezet. Helaas werd Jan Peetoom tijdens het strijdgewoel met de brancard van het veld afgevoerd en viel hem de eerste hulp van Jan en Gre Wever ten deel. Gelukkig viel het allemaal wel wat mee en was Jan later op de avond weer in de kantine gesignaleerd om de schrik weg te drinken.

 


Ali Vinke Nederlands kampioen

Bij de veteranenkampioenschappen in Amersfoort op 7 maart 2004, heeft ons lid Alie Vinke bijzonder goed gepresteerd, zij werd in de damesdubbel kampioen van Nederland in de cat.50+ en 2e in de dames enkel 45+


8. Nieuwsbrieven

Bij de aanvang van het seizoen werd onderstaande flyer verspreid in Nieuwe Niedorp en Winkel:

Nog in te voegen

 


 

NIEUWSBRIEF

Winkel, September 2003

 

Sparta badminton, internet: www.come.to/svsparta

 

Beste clubleden,

Zoals jullie kunnen zien aan de acceptgiro's voor de contributie, heeft er een verhoging plaatsgevonden ten opzichte van vorig jaar. Zoals op de afgelopen ledenvergadering besloten zijn alle Sparta contributie gedeelten met 5% gestegen. Daarnaast is nu ook de afdracht naar de NBB volledig doorberekend.

Onze jeugd afdeling is goed gevuld, maar in onze senioren groep zijn nieuwe leden welkom. Daarom zijn in augustus de nieuwbouwwijken van Niedorp en Winkel flyers verspreid. Dit jaar doen we als vereniging voor het eerst mee met de grote clubactie. Met zijn allen moeten we 100 loten proberen af te zetten. Nieuw is ook dat we dit seizoen een laddercompetitie willen beginnen waar iedereen aan mee kan doen.

In de competitie doen dit seizoen maar liefst 9 teams mee: 6 gemengde senioren teams, 1 jeugdteam en nu ook zelfs 2 heren teams. Hadden wij aanvankelijk maar een(1) team opgegeven, de bond liet ons echter weten dat er twee herenteams van Sparta waren opgesteld. Onze wedstrijdleider Dick Korsten heeft zijn best gedaan om ook inderdaad twee heren teams in te vullen om niet de hele mannencompetitie in duigen te laten gaan. Wij hopen dat met de herenteams een wens in vervulling gaat voor een aantal mannen die toch ook graag eens badminton wilden spelen in competitie verband. Het aantal wedstrijdverslagen voor de Niedorper moet verbeteren. Schrijf eens een stukje over een wedstrijd en geef het door of stuur het op aan Marcel Groot (e-mail marcel.groot@tiscali.nl).

Onze trainingen worden dit jaar wederom verzorgd door Harry Lumi. Nieuwe leden en recreanten zullen worden getraind door competitie spelers uit de hoogste teams van 21:00 tot 21:45. De oudere jeugd wordt getraind door Harry Lumi. Bij de jongste spelertjes wordt de training verzorgd door Mark van Essen. Trainingstijden: Jeugd 19:00-20:00, alle competitieteams: 20:00-21:00, nieuwe leden en recreanten: 21:00-21:45.

Voor de recreanten wordt om de drie weken een klutsavond georganiseerd. Als daar animo voor is kunnen we later in het seizoen nog kijken of een uitwisseling gewenst is met een andere vereniging.

Ook dit jaar worden een aantal toernooien door ons georganiseerd: Sinterklaas, Kerst, Pasen en tot slot weer het bedrijven toernooi. Het vrienden toernooi gaat dit jaar niet door wegens een tekort aan belangstelling, wellicht volgend jaar in een eventueel andere opzet.

Gelukkig hebben we op dit moment genoeg oud papier ophalers, Bart Meijners heeft de groep versterkt.

Krijg je nog geen nieuws per e-mail van ons, mail dan je (nieuwe) adres.

Veel badminton plezier,

Het bestuur.

JaapJan, email: JaapJan@multivita.nl

Dick, email: dkorsten@wishmail.net

Marcel, email: marcel.groot@tiscali.nl


Op woensdag 24 September vond er een incident plaats tijdens de training in de Niedorphal. Er werden consumptie artikelen aangeboden in de zaal. Naar aanleiding hiervan hebben wij een brief van de Stichting Niedorphal ontvangen en heeft het bestuur van onze vereniging het boetekleed aangetrokken. Onze voorzitter heeft een en ander nog eens uitgepraat met Joop.

Voor alle duidelijkheid volgt hieronder een brief die zaterdag 4 oktober reeds aan elk lid van de competitie is uitgedeeld en woensdag aan de overige leden wordt uitgedeeld. Ons bestuur zal de mensen die daarna nog in overtreding zijn terechtwijzen.

S.V. SPARTA Badminton 
                                                                                            Winkel, 2 okt. 2003

Aan alle Leden, 

Ons bestuur heeft deze week een brief ontvangen van de Stichting Niedorphal waarin werd aangegeven dat wij een aantal van de algemene voorwaarden voor het gebruik van de Niedorphal structureel overschrijden. Wij vragen jullie nogmaals met klem deze regels te respecteren en op te volgen.

Wij zullen ons in deze brief beperken tot de belangrijkste van de 39 voorwaarden: 

De toeschouwers mogen zich uitsluitend op de tribune of in de kantine bevinden.

De gebruikers en bezoekers zijn verplicht de aanwijzingen van de beheerder onmiddellijk op te volgen. 

De sportvloer mag uitsluitend op sportschoenen betreden worden. Deze sportschoenen mogen geen donkere zolen hebben en niet gebruikt zijn voor gebruik buiten op straat.

Het is niet toegestaan consumptieartikelen in het gebouw of op de terreinen rondom het gebouw aan te bieden, te verkopen of te doen verkopen.

Alleen in de kantine is het toegestaan consumptieartikelen te nuttigen

Wij verzoeken de gebruikers van veren shuttles de banen na het spelen te ontdoen van losse veertjes.

Wedstrijdspelers zorg dat je een kwartier voor aanvang van de wedstrijd speelklaar bent. 

Het Bestuur: JaapJan van Essen, voorzitter
                   Marcel Groot, secretaris
                   Dick Korsten, competitieleider

 


9. Foto's

 

 

  Foto's Sparta competitie 17 januari 2004 in de Niedorphal  

Klik op een plaatje voor een uitvergroting:
 

 

  Foto's Sparta 25 januari 2004 in Enkhuizen tegen Hybris, Sparta 5 en Sparta 7  

Klik op een plaatje voor een uitvergroting:

  Films met geluid Sparta 5 - Hybris Enkhuizen 25 januari 2004

Film met geluid, selecteer met je muis: Filmje 1, Filmje 2 of Filmje 3

  Ali Vinke Nederlands kampioen dames dubbel 50+ en tweede bij dames enkel 45+ !!  

Klik op een plaatje voor een uitvergroting:

  Foto's Sparta Clubkampioenschappen februari 2004

Klik op een plaatje voor een uitvergroting:
 

  Team 4 kampioen 3de klasse

Klik op een plaatje voor een uitvergroting:

  Foto's 10 maart 2004 in de Niedorphal

  Foto's 16 mei 2004 Skien in Spaarnwoude

  Foto's 21 augustus 2004, Sparta BBQ bestuur