Sparta Badminton archief seizoen 1999 - 2000

Inhoudsopgave

 
 1. Jaarverslag
 2. Competitie en districtkampioenschappen
 3. Clubkampioenschappen
 4. Nacompetitie recreanten
 5. Bedrijfscompetitie
 
 1. Tournooien
 2. Verslagen
 3. Nieuwsbrieven
 4. Foto's

 

1. Jaarverslag

Sportvereniging S.V. SPARTA Niedorp

Bij deze nodigen wij u uit voor het bijwonen van de algemene ledenvergadering op

DONDERDAG 6 APRIL 2000. In het Dorpshuis te Nieuwe Niedorp Aanvang: 20.00 uur.

AGENDA:

 1. Opening
 2. Notulen jaarvergadering 8 april 1999
 3. Mededelingen en ingekomen stukken
 4. Jaarverslag afdeling gymnastiek
 5. Jaarverslag afdeling badminton
 6. Verslag en verkiezing kascommissie
 7. Financieel verslag
 8. Begroting
 9. Bestuursverkiezing: Jan Muys aftredend en herkiesbaar, Marcel Groot aftredend en herkiesbaar
 10. Rondvraag
 11. Sluiting

Notulen jaarvergadering 8 april 1999.

Aanwezige bestuursleden gymnastiek: Jan Muys, Henk van den Kommer, Ard Smit, Anna van Leeuwen, Linda Tensen, Marja de Snaijer en Petra Borst-Koorn.
Aanwezige bestuursleden badminton: Jaap Jan van Essen, Marcel Groot en Hester Goet-Knibbe
Aanwezige Leid(st)ers: Gerda Visser-Modder en Marius Dignum.
Aanwezige Leden: Annamiek Vonk, Gerrie van den Kommer, Betty Smit en Klaas Kaan
Afbericht van: Tinie Sepers.

1. Opening

Jan Muys opent de vergadering en heet iedereen welkom. Een speciaal welkomstwoord was er voor Gerda en Marius. Jan signaleert dat het badminton in de lift zit met nu meer dan 100 leden. Ook zijn er veel leden buiten de regio die badminton beoefenen. De gymnastiek heeft op het ogenblik met een probleem te kampen, de leidster Gerda Visser-Modder heeft opgezegd daar zij een nieuwe baan heeft betrokken. Tot op heden is er nog geen passende en vaste leiding gevonden. De oplossing tot de grote vakantie is op dit moment voor de maandag Marius en voor de donderdag en vrijdag Linda Tensen. De dinsdagavond gymnastiek van Lutjewinkel is per 01-03-1999 gestopt omdat de leidster, Marjan van Zoonen er mee op hield en Sparta met geen mogelijkheid een nieuwe leidster kon vinden voor dat uur (19.15-20.15). We hebben de dames als alternatief geboden om naar het maandagmiddag uur van Dorien te gaan. Voor het maandagmiddag uur is nu ook tijdelijke vervanging omdat Dorien herstellende is van een ziekenhuisopname. De Jazzuren op de dinsdagavond worden nu ook door een vervangster waargenomen omdat Josť de Jong met zwangerschapsverlof is.

2. Notulen jaarvergadering 09-04-1998.

De notulen van 09-04-1998 waren samengesteld door Anna van Leeuwen met een opmerking van Jan dat hij een stukje over de lesuren miste.

3. Mededelingen en ingekomen stukken.

Ingekomen stukken: een brief van de afdeling Jazz-gymnastiek met als beknopte inhoud; dat de zaal koud is en de vloer vies.
Antwoordt Jan: hij zal Loodgietersbedrijf Halbertsma benaderen om de verwarmingscomputer bij te laten stellen.

Het probleem over de vieze vloer zal in de volgende bestuursvergadering worden besproken.

4a. Jaarverslag afdeling gymnastiek.

Het leden aantal genoemd in het jaarverslag 1998 was niet helemaal bijgewerkt, maar zal volgend jaar met de juiste aantallen in het jaarverslag staan. Het werkprogramma wordt volgend jaar een apart agendapunt. De zomervakantie is dit jaar tot 6 september. Verder geen op en aanmerkingen.

Jan bedankt Anna voor het samenstellen van het Jaarverslag.

4b. Jaarverslag afdeling badminton.

Het jaarverslag is samengesteld door Marcel Groot en hier zijn geen op of aanmerkingen op. Jaap-Jan maakt van de gelegenheid gebruik om alle mensen die achter de schermen werken vooral te bedanken. Jan bedankt Marcel voor het samenstellen van het Jaarverslag.

5. Verslag en verkiezing kascommissie.

De kas is gecontroleerd en goed bevonden door Tinie Sepers en Klaas Kaan. Klaas merkte op dat de boekhouding in orde was en er keurig netjes uitzag. Klaas blijft in de kascommissie en voor Tinie wordt een ander gezocht.

6. Financieel verslag.

Het financieel verslag is samengesteld en uitgedeeld door Marja die een toelichting geeft op de resultatenrekening, balans en begroting.

7. Begroting.

De begroting komt uit op een negatief saldo, desalniettemin hebben we besloten de contributie niet te verhogen. Jan bedankt Marja voor het samenstellen van het financieel verslag en de begroting.

8. Bestuursverkiezing.

Anna van Leeuwen treed af na een periode van 4 jaar. We nemen afscheid van haar met bloemen en een bon. Er waren geen nieuwe aanmeldingen voor een bestuursfunktie. We zoeken nu iemand met affiniteit voor Jazz-gymnastiek. Ard Smit, Henk van den Kommer, Petra Borst – Koorn, Linda Tensen en Hester Goet-Knibbe zijn herkozen.

Afscheid Leidster Gerda Visser-Modder.

Ook hebben wij afscheid genomen na 12 jaar van onze gymleidster Gerda Visser-Modder. Het bestuur betreurt ten zeerste dat zij is gestopt. We hebben altijd een heel goed contact gehad met haar en zijn blij dat wij met calamiteiten een beroep op haar mogen doen. Ook voor Gerda hadden wij bloemen en een horloge met oorbellen als afscheidscadeau.

9. Rondvraag.

JaapJan: Ik zoek mensen die oud-papier willen ophalen in Winkel. Belangstellende kunnen bellen met Fam. Van Essen uit de Bosstraat. Henk: Hoe lossen wij het tekort aan bestuursleden op? Linda: Veel werk komt steeds bij dezelfde mensen terecht. Hoe op te lossen? Annamiek Vonk wil donateurskaarten voor de vereniging schrijven

Betty Smit wil de organisatie van de juryleden voor de E-lijn wedstrijden en de onderlinge wedstrijden op zich nemen

Marius: Opmerking: de VSB heeft een subsidieregeling voor sportmaterialen, de vereniging zou daar in de toekomst misschien een beroep op kunnen doen.

?: Ard zal aan Hans Stammes vragen of de historische fotoalbums van de SV Sparta bij hem in de kluis kunnen.

10. Sluiting.

Jan sluit de vergadering en borrelt na.

SAMENSTELLING BESTUUR PER 01-01-2000

Voorzitter Jan Muys  
Penningmeester Marja de Snaijer  
Secretariaat Linda Tensen gymnastiek / jazz,
  Marcel Groot badminton
Ledenadministratie Petra Borst-Koorn  
Leden Henk van de Kommer gymnastiek
  Ard Smit gymnastiek
  JaapJan van Essen badminton
  Hester Goet-Knibbe badminton

LEIDING SEIZOEN 1998/1999/2000

  LEIDING LEIDING TIJDEN
  PER 01-01-1999 PER 01-09-1999  
Maandag Gymnastiek dames Dorien Sijbenga Dorien Sijbenga 13.00-14.00
Maandag Keurploeg Marius Dignum Colette van Galen 16.30-18.00
Maandag jongensgym Marius Dignum Colette van Galen 18.00-19.00
Maandag Dames trimmen Marius Dignum Colette van Galen 19.30-20.30
Dinsdag Jazzgym jeugd Josť de Jong   19.00-20.00
Dinsdag Jazzgym jeugd   Josť de Jong 18.15-20.15
Dinsdag Jazzgym volwassenen Josť de Jong Josť de Jong 20.15-21.15
Woensdag Badminton Jeugd Mark en Nico Groot Mark en Nico Groot 19.00-20.00
Woensdag Badminton Volwassenen Nico Groot Nico Groot 20.00-22.00
Woensdag Gymnastiek meisjes   Colette van Galen 16.00-20.00
Donderdag Gymnastiek meisjes Linda Tensen Colette van Galen 16.00-20.00
Vrijdag Gymnastiek Meisjes Linda Tensen   16.00-20.00

GYMLEIDING

Om nieuwe gymleiding te zoeken viel het bestuur niet mee! We hebben advertenties in vakbladen, weekbladen, dagbladen en de Niedorper gezet. Ook hebben wij pamfletten bij Sportacademies opgehangen. Dit alles zonder resultaat. Het interview in de Schager courant dd: 10-06-1999 als gevolg op de noodkreet in de Niedorper gaf ook geen oplossing. Op de valreep van het stopzetten van de gymnastiek vereniging in juni, reageerde Colette van Galen. Die wij dan ook onmiddellijk gecontracteerd hebben. Zoals u kunt zien is de vrijdag gym verplaatst naar de woensdagmiddag. Waarbij in de periode 1 november tot 1 maart de voetbal van 16.30 uur tot 18.00 uur de zaal gebruikt.

Wij moesten dientengevolge de lessen aanvangen vanaf 13.30 uur i.p.v. 16.00 uur. Dit tot onvrede van vele leden in onze vereniging. Het gevolg dat er onmiddellijk 30 leden bedankten. Zie ons ledenaantal overzicht.

LUTJEWINKEL

Marian van Zonen die gymles gaf in Lutjewinkel heeft per 01-03-1999 haar contract opgezegd. Enkele dames zijn naar de Maandag gym van Dorien gegaan.

LEDENAANTAL

  01-01099 01-01-2000
Gym jeugd 159 114
Gym volwassenen 57 45
Jazz jeugd 5 29
Jazz volwassenen 9 10
Badminton kinderen 5 4
Badminton jeugd 8 15
Badminton volwassenen 64 66

CONTRIBUTIE

  Bondscontributie Contributie Sparta
Gym jeugd 11,70 90,00
Gym volwassenen 17,10 130,00
Jazz jeugd 11,70 90,00
Jazz volwassenen 17,10 150,00
Badminton kind 28.39 80.00
Badminton jeugd 28.39 100.00
Badminton volwassenen 37.67 150.00

SPONSERING

Wij bedanken Keurslagerij Laus Klaver voor het beschikbaar stellen van de trainingspakken voor de keurploeg meisjes. Wij bedanken de Fa. Spaansen voor al het kopieerwerk dat we het afgelopen jaar mochten doen.

JAZZ GYMNASTIEK

Josť heeft per oktober de groepen gesplitst en heeft nu 2 jeugd groepen. Jeugd 7 t/m 9 jaar 18.15 – 19.15 Jeugd 10 t/m 12 jaar 19.15 – 20.15. Ook heeft ze 21 december uitvoering met de jeugd gehouden voor alle ouders en belangstellende dit was een groot succes.

KEURPLOEG MEISJES

Geboren voor 1988: Marielle Wester, Wendy Schrijver, Susan Beers, Roos Klaver, Marion Bleijendaal. Eindresultaat : 3de plaats. 1989-1990 : Claudia Tijm, Carolien de Visser, Marloes vd Eng, Joyce de Vries. Eindresultaat: 4de plaats. 1991-1992: Jasmijn Kooy, Madelon Kooy, Tessa Schrijver en Lisa Meijer,Eindresultaat: 6de plaats

Toestelkampioenschappen:

Claudia Tijm 3e op de brug tezamen met Joyce de Vries die ook 3e op de brug werd. Claudia Tijm een 1ste plaats op de balk.

SPRINGWEDSTRIJDEN 10-04-1999

De springwedstrijden zijn goed verlopen en alle kinderen gingen met een diploma naar huis.

ONDERLINGE WEDSTRIJDEN 05-08-09 JULI 1999

De meisjes turnen op Brug met ongelijke leggers , Kastsprong, Lange Mat en Balk

Keurploeg Meisjes Keurploeg meisjes ‘89-’90 Keurploeg mini-meisjes ‘91-’92
1 MariŽlle Wester 33.1 1 Claudia Tijm 32.3 1 Jasmijn Kooy 31.1
2 Wendy Schrijver 32.1 2 Carolien de Visser 31.7 2 Tessa Schrijver & 29.9
3 Suzan Beers 32.0 3 Marloes v.d.Eng 31.5 2 Madelon Kooy 29.9
4 Roos Klaver 31.0 4 Joyce de Vries 30.5 3 Lisa Meijer 28.1
5 Marjon Bleijendaal 29.7    

Winkel

Groep 3 Groep 4 Groep 5
1 Marloes Otjes 34.5 1 Nicole Ros 34.4 1 Christianne Fijnheer 36.7
2 Evelien Kaandorp 33.6 2 Myrthe Hubner 33.1 2 Jennifer Sweep 35.7
3 Jorien Smak 33.5 3 Yara de Vries 33.0 3 Yolanda Keezer 35.3
4 Anneloes v.d.Meer 33.4 4 Stephanie Verschut 32.7 4 Anne Judith Dral 35.1
4 Iris Veldhuijsen 33.4 5 Esther Jonkers 32.6 5 Rianne van der Tuin 35.0
5 Rosanne Vermin 33.2 6 Marian Sprangers 32.4 6 Judith Spaansen 34.1
6 Rochelle de Leeuw 33.1 7 Mieke Kruisinga 32.3 7 Lynn Visser 33.8
7 Linda Spaansen 32.9 8 Sissy Seidenstikker 32.2 8 Kelly de Best 32.7
8 Kelly Schrieken 32.5 9 Margo Bakker 32.0 9 Lisanne van Gaever 32.6
9 Kim Doodeman 32.3 10 Eva Tromp 29.9 10 Pascal Zwemmer 32.5
10 Amber Barelds 32.2    
11 Milou Blaauwboer 31.6    
Groep 6 Groep 7 12 jaar en ouder
1 Eline Slijboom 36.6 1 Marleen van Raalte 33.5 1 Marjolein Zuurbier 37.6
2 Jeanine Bijvoet 36.4 2 Marloes de Visser 33.4 2 Louise van Zeelt & 37.3
3 Bo Schilder 35.8 3 Inger Schuijt 33.2 2 Laura Zwemmer 37.3
4 Dorien van Arkel 34.0   4 Rianne Bleijendaal 35.6
    5 Inge Kaandorp 35.0
    6 Marlies van Arkel 31.6

Nieuwe Niedorp

Groep 2 Groep 3 Groep 4
1 Natascha Koerts 35.0 1 Lisanne Smit 34.6 1 Monica Tijm 36.9
2 Jolien Blokker & 33.6 2 Monique Schmersel 33.6 2 Jilly Zijlstra 36.6
2 Iris Klaver 33.6 3 Judith Layen 32.0 3 Jip Bet 35.9
3 Laura Hauwert 33.0 4 Esmee Ruiter 31.9 4 Danielle v.d.Berg 34.2
    5 Lisa Bakker 33.6
    6 Tamara Schuurman 31.5
Groep 5 Groep 6 Groep 7
1 Wilma Stammes 36.3 1 Pascale Bood 38.5 1 Anne Stelling 38.5
2 Lis Akkerman 35.8 2 Laura Marcelis 37.1 2 Marianne van Tilburg 37.9
3 Gaia Pool 35.0 3 Joyce Zijlstra 37.0 3 Bianca Tijm 37.1
  4 Monique v.d.Eng 36.5 4 Wendy Layen 37.0
  5 Lisa Aalbrechtse 36.1 5 Anne Andringa 36.4
  6 Rineke Peet 35.5 6 Elles Dekker 36.2
  7 Yvette van Tilburg 35.4 7 Sanne Aalbrechtse 35.9
  8 Manon Bakker 34.5 8 Lizzie Blokker 35.5
    9 Maaike Koomen 35.3

Jongens turnen op Ringen, Kastsprong, Brug met gelijke leggers, Lange Mat en Minitramp.

Jongens 6 t/m 8 jaar: Jongens 9 t/m 12 jaar:
1 Joost Wissink 33.9 1 Niels Witsmeer 36.5
2 Jeroen Brussaard 32.8 2 Jelle Nieuweboer 35.1
3 Erik Koomen 32.7 3 Geert Wissink 35.0
4 Robin Stammes 31.3 4 Maikel v.d.Berg 34.7
5 Kasun Reisner 30.9 5 Lars Visser 33.1
  6 Hugo Ruiter 33.0
  7 Florus Hoogstraten 32.1

ZOMERKAMP

Dit jaar zei de leiding op het laatste moment af en konden we geen nieuwe leiding vinden. Zodoende zijn er 2 groepen weggeweest zonder leiding. Van 8 tm 14 augustus. De deelneemsters waren Anne Andringa, Wendy Laijen, Charlotte Beuving, Elvira Mels, Louise van Zeelt, Kelly Ham en Anna Halman.

DOE DAG 23-10-1999

Aantal kinderen overtrof onze verwachting het waren er 200.

DONATEURS

Er zijn in 1999 155. donateurskaarten uitgeschreven

HYACINTENAKTIE 18-12-1999

Aantal bollen verkocht 1200

OUDPAPIER

Iedere maand wordt in Winkel oud papier opgehaald

Maand Kilo Maand Kilo Maand Kilo
Januari 16800 Mei 11280 September 16300
Februari 11580 Juni 13100 Oktober 13060
Maart 13300 Juli 12920 November 11660
April 14050 Augustus 10140 December 19740

JAARVERSLAG AFDELING BADMINTON SEIZOEN 1999/2000

Op woensdag 19 mei was de laatste speelavond voor de zomervakantie. Op 1 september werd weer de eerste shuttle geslagen in het nieuwe seizoen.

Om ook leden buiten de gemeente Niedorp van de nodige club informatie te voorzien is besloten om dit seizoen begonnen drie maal een niewsbrief uit te geven. Ondanks een oproep om wedstrijdverslagen, zijn alleen van Sparta 4, Sparta 5 en ons nacompetitie team enige verslagen gepubliceerd in de Niedorper en Heraut. Wel viel zo nu en dan een stukje over de verrichtingen van Sparta 1 te bewonderen in de Schager courant. Sinds kort zijn wij van start gegaan met een eigen website, welke mischien in de toekomst is uit te breiden voor Sparta gymnastiek. Het adres is http://come.to/svSparta. Suggesties zijn altijd welkom bij het bestuur.

Ook dit seizoen werden er om de drie weken klutsavonden georganiseerd voor de recreanten. Tot april is de zaal op elke avond behoorlijk gevuld. De in februari geplande uitwisselingen met andere verenigingen worden daarom verschoven naar april en mei.

18 september begon de competitie. De team indeling was als volgt:

Team 1: Team 2: Team 3: Team 4: Team 5:
Mark van Essen Alex van Essen Rene de Jager Martien Selhorst Roy de Graaf
Rob Groot Dick Korsten Jos Witte Erik Kleisterlee Erik de Vries
Ali Vinke Peter Beemsterboer Jan Willem Boone Marcel Groot Jochem Dwars
Jaqueline vd Berg Mylan beck Ilse Kemeling Anita Kossen Thomas de Vreeze
Laura Klopping Anne kemeling Hester Goet Gea Kaan Sebastiaan van ’t Voort
    Marja Korsten   GertJan Woudstra
        Marijke Mensen
        Mariska Hauwert

Het 1e team werd kampioen in de overgangsklasse en gaat volgend jaar in de hoofdklasse spelen. Het 2e team is kampioen geworden in de 2e klasse en schuift volgend jaar door naar de 1e klasse, Sparta 3 en 4 zijn geeindigd op de vierde plek en blijven volgend jaar in dezelfde klasse uitkomen. Sparta, een heel nieuw team dat in de C-poule erg goed hun best heeft gedaan is geeindigd als hekkesluiter. Ze hebben dit jaar veel competie-ervaring opgedaan en we hopen dat ze volgend jaar weer mee willen doen in de competitie!

Voor de jeugd is een sinterklaas tournooi gehouden op 1 december met voor iedereen weer een surprise na afloop.

Op 5 januari is het millenium tournooi gehouden. Een gezelligheids tournooi met echte handicaps zoals lakens over de netten, fietsbanden en een oog afgeplakt. Naar verluid is dit voor herhaling vatbaar.

Dit jaar werd voor het eerst sinds lange tijd weer meegedaan aan de nacompetitie voor recreanten. Klaas Kaan, Jan wever, Peter de Vreeze, Anita Mak, Alice Glas, Aukje Haven en Ali van Essen leveren een sportieve badminton prestatie en houden ons op de hoogte van verdere ontwikkelingen met nog enige wedstrijden te gaan.

Clubkampioenschappen vonden plaats op 23 februari, 1 maart en 8 maart 2000.

De uitslagen waren als volgt:

Competitie poule 1 Dames subtop Dames competitie              
1.Mark van Essen Marja Korsten Ali Vinke              
2.Rob Groot Marja v.d. Donk Jaqueline v/d Berg              
3.Nico Groot Hester Goet                
4.Alex van Essen Anita Kossen                
  Petra Vinke                
                   
Recreanten poule 3 Recreanten poule 2 Recreanten poule 1              
1.Marita Holtes gemiddeld 21.5 Cees Ploeger gemiddeld 26.2 Marjolein Wiersma gemiddeld 26.3              
2.Inge Mulder gemiddeld 20.7 Marcel Bakker gemiddeld 24 Menda vd Vorst gemiddeld 25.6              
3.Tineke Scholten gemiddeld 20.5 Gerrit Ploeger gemiddeld 16.5 Cor de Rooij gemiddeld 23.3              
4.Ellen Witsen gemiddeld 18.8 Tjarko vd Brink gemiddeld 15.8 Jan Vinke gemiddeld 22.5              
                   
Runners up Jeugd meisjes Poule Jongens A              
1. Jeroen Brussaard, 10 punten Marijke Mensen, 6 punten Jeroen Wever, 8 punten              
2. Jim Kaan, 8 punten Mariska Hauwert, 5 punten Sebastiaan v't Voort 6p              
3. Robin Appel, punten Lianne Kaan, 5 punten Dees de Smet 4p              
4. Marieke Wit, 5 punten Heleen Appel, 1 punt Joris v.d. Aa 2p              
5. Kelvin de Vreeze, 3 punten   Niels Honcoop 1p              
6. Ilona Wever, 1 punt                  

Poule Jongens B:

 1. Roy de Graaf, 6p
 2. Michel Jochems, 5p
 3. GertJan Woudstra, 4p
 4. Thomas de Vreeze, 4p
 5. Cor Sprangers, 1p

Zondag 19 maart 2000 vonden in de Niedorphal de districts kampioenschappen badminton plaats voor Noord Holland Noord. Kampioenen uit de competitie uit dezelfde klassen, speelden tegen elkaar. Sparta 1 en 2 werden beiden kampioen in respectievelijk de overgangs klasse en 2de klasse.

Ook op 19 maart werd alweer het 9de vier provincien tournooi in Workum gespeeld. Waar de hoofdsponsor al op zinspeelde in het programma werd ook bewaarheid: De wisselbeker moest worden ingeleverd en badmintonclub Alert ging er mee vandoor. Een geslaagd en leuk tournooi!

Het jaarlijkse vrienden tournooi werd dit seizoen gehouden op 26 maart. 20 teams gaven acte de presence van de volgende verenigingen: Polisport, Castricum, Rackmindo, Xinix, Wester Koggenland, Poona, Zeemacht, Hoogkarspel, Workum en Geestermer Ambacht. Helaas viel er een EHBO geval te betreuren, een dame van Castricum kreeg een shuttle in haar oog. Gelukkig kon ze later weer verder spelen. Genant was dat deze keer dat in alle poules de prijzen in de wacht werden gesleept door spartanen.

Tot slot iedereen bedankt die zich dit seizoen voor Sparta badminton heeft ingezet, en een sportief en gezellig vervolg toegewenst,

Het bestuur.


2.0 Competitie

  Eindstanden Badminton Competitie 99-00
Team: Sparta 1 Overgangskl. Afd 1
Mark van Essen Sparta 1 14 23 77 35
Rob Groot HHW ’69 2 14 19 72 40
Ali Vinke Hoogkarspel 2 14 18 69 43
Jaqueline vd Berg Castricum 14 17 58 54
Laura Klopping Swish 2 14 14 58 54
  Zeemacht 3 14 13 62 50
  De Shuttle 2 14 5 32 80
  Hybris 14 1 20 92
           
Team: Sparta 2 Tweede klasse afd. 1        
Alex van Essen Sparta 2 12 23 71 25
Dick Korsten Slash 12 18 67 29
Peter Beemsterboer De Burcht 12 15 54 42
Mylan Beck Wester-Koggenland 12 9 44 52
Anne Kemeling Top Tien/De Stolp 2 12 9 43 53
  Hybris 2 12 5 29 67
  De Gors 12 5 28 68
           
Team: Sparta 3 Derde klasse afd. 5        
Rene de Jager Heemskerk 8 14 27 81 31
Jos Witte ‘t Vennewater 9 14 23 85 27
Jan Willem Boone HBV 10 14 21 68 44
Ilse Kemeling Sparta 3 14 14 63 49
Hester Goet ODS 3 14 10 52 60
Marja Korsten Top 10/De Stolp 5 14 11 51 61
  Bavio 8 14 5 33 79
  HHW’69 5 14 1 15 97
           
Team: Sparta 4 Vierde klasse afd. 4        
Martien Selhorst Zeemacht 7 10 17 58 22
Erik Kleisterlee Hoogkarspel 6 10 16 59 21
Marcel Groot Swish 6 10 11 44 36
Anita Kossen Sparta 4 10 10 41 39
Gea Kaan Wijk aan Zee 4 10 4 24 56
  De Flinters 9 10 2 14 66
           
Team: Sparta 5 Jeugd C-klasse afd. 6        
Roy de Graaf HBV 15 12 24 91 5
Erik de Vries De Flinters 17 12 20 80 16
Jochem Dwars Hybris 9 12 14 51 45
Thomas de Vreeze Zeemacht 11 12 9 32 64
Sebastiaan van 't Voort Xinix 6 12 7 29 67
GertJan Woudstra De Burcht 5 12 6 30 66
Marijke Mensen Sparta 5 12 4 23 73
Mariska Hauwert          

 

2.1 District kampioenschappen Noord Holland Noord

Zondag 19 maart 2000 vonden in de Niedorphal de districts kampioenschappen badminton plaats voor Noord Holland Noord. Kampioenen uit de competitie uit dezelfde klassen, streden tegen elkaar. In de poule voor de overgangs klasse, streden Sparta 1 en Bavio 3 uit Purmerend om de hoogste eer. De overwinning ging naar Sparta 1. Gefeliciteerd Mark, Rob, Jaqueline en Ali!

In de poule voor de 2de klasse (Bavio, de Flinters, BC Wijkers en Sparta streden tegen elkaar) werd Sparta 2 ook kampioen. De tweede plaats werd ingenomen door Bavio, op drie was geeindigd de Flinters en hekkesluiter wa BC Wijkers. Gefeliciteerd Nico, Alex, Mylan en Anne!.

De uitslagen: Hoofdklasse: 1) Bavio-1, 2)HHW-1, Overgangsklasse: 1) Sparta-1, 2)Bavio-3 Eerste klasse: 1)Polisport-1, 2) Vennewater 5, 2de klasse: 1) Sparta-2, 2) Flinters-5, 3de Klasse: 1) Flinters-6, 2)heemskerk-7, 4de klasse: 1) ODS-1, 2)Zeemacht 7.


3. Club kampioenschappen 2000

Clubkampioenschappen 1999/2000    
Competitie poule 1 Dames subtop Dames competitie
1.Mark van Essen Marja Korsten Ali Vinke
2.Rob Groot Marja v.d. Donk Jaqueline v/d Berg
3.Nico Groot Hester Goet  
4.Alex van Essen Anita Kossen  
  Petra Vinke  
     
Recreanten poule 3 Recreanten poule 2 Recreanten poule 1
1.Marita Holtes gemiddeld 21.5 Cees Ploeger gemiddeld 26.2 Marjolein Wiersma gemiddeld 26.3
2.Inge Mulder gemiddeld 20.7 Marcel Bakker gemiddeld 24 Menda vd Vorst gemiddeld 25.6
3.Tineke Scholten gemiddeld 20.5 Gerrit Ploeger gemiddeld 16.5 Cor de Rooij gemiddeld 23.3
4.Ellen Witsen gemiddeld 18.8 Tjarko vd Brink gemiddeld 15.8 Jan Vinke gemiddeld 22.5
     
Runners up Jeugd meisjes Poule A jongens
1. Jeroen Brussaard, 10 punten Marijke Mensen, 6 punten Jeroen Wever, 8 punten
2. Jim Kaan, 8 punten Mariska Hauwert, 5 punten Sebastiaan v.'t Voort, 6 punten
3. Robin Appel, punten Lianne Kaan, 5 punten Dees de Smet, 4 punten
4. Marieke Wit, 5 punten Heleen Appel, 1 punt Joris van der Aa, 2 punten
5. Kelvin de Vreeze, 3 punten   Niels Honcoop, 1 punt
6. Ilona Wever, 1 punt    
     
Poule B Jongens    
1 Roy de Graaf 6p    
2 Michel Jochems 5p    
3 GertJan Woudstra 4p    
4 Thomas de Vreeze 4p    
5 Cor Sprangers 1p    

De zeer spannende finale tussen Roy en Jeroen waar vooral in de 2de set de vonken afvlogen, werd gewonnen door Roy, die zich clubkampioen mag noemen.


4. Nacompetitie recreanten

UITSLAGEN RECREANTEN NACOMPETITIE 2000, 27 mei van NBB

Hieronder volgen de uitslagen van de recreanten nacompetitie 2000, 6de klasse. Spelers van Sparta: Klaas Kaan, Peter de Vreeze, Jan Wever, Alice Glas, Aukje Haven, Alie van Essen en Anita Mak.

16/2/2000 BC Heemskerk-4 Sparta 5-0
23/2/2000 De Netmeppers Sparta 3-2
05/04/2000 Sparta BC Heemskerk-3 0-5
08/03/2000 Xinix Sparta 2-3
15/03/2000 Sparta BC Heemskerk-4 1-4
29/03/2000 Sparta De Netmeppers 2-3
03/04/2000 BC Heemskerk-3 Sparta 5-0
12/04/2000 Sparta Xinix 2-3
Einduitslag 6de klasse aantal gewonnen verloren games punten
Heemskerk-3 8 8 0 34-6 16
Heemskerk-4 8 5 3 29-11 10
De Netmeppers 8 5 3 20-20 10
Sparta 8 1 7 10-30 2
Xinix 8 1 7 6-34 2

 

Berichtje van de recreanten competitie Sparta 6

Afgelopen woensdag een thuiswedstrijd tegen "Netmeppers" (wat ze weinig deden) uit Wieringerwerf.
Opgesteld stonden Jan en Klaas en de Dames Alice Glas en als invalster Marjolein Wiersema.
Onze medespelers Peter de Vreeze en Anita Mak zijn door de Competitie in de kreukels geraakt en kampen beide met een enkelblessure. Namens ons van harte beterschap.

Klaas speelde de herenenkel tegen Steven Oudendijk, echter hij ging al zwoegend puffend en uiteindelijk hevig zwetend ten onder in de strijd. Onze invalster Marjolein dacht ik moet dat beter doen en speelde de sterren van de hemel waarbij haar tegenstandster Chantal ongeveer hetzelfde lot onderging als Klaas.

Daarna werd de mix gespeeld door Jan en Alice, Jan kon totaal niet in zijn speel komen doordat de meeste shuttles op Alice geslagen werden, het gevolg was Jan en Alice niet blij en voor ons een nederlaag.

Hierna was de dames dubbel aan bod hier werd weer eens ouderwets "Spartaans" alle energie uit de kast gehaald door beide partijen. De eerste set werd gewonnen door "Netmeppers" met 7-15, onze van energie bruisende dames gooiden de racket in het hoenderhok en wonnen nipt de tweede set met 15-10.  Het gevolg hiervan was dat er een derde set gespeeld moest worden, welke volgens ons op conditie gewonnen werd door onze dames met 15-3.

Tot slot de herendubbel: De aanloop tot een hevige strijd (waarvan we nu nog spierpijn hebben).
Beide kampen tasten elkaar af op een ieders zwakheden. De Sparta heren verloren de eerste set maar hadden veel geleerd uit deze set.
Dit kwam tot uiting in de tweede set, waarbij we elkaar totaal gesloopt hebben en het na ca. een half uur spelen in de tweede set nog 11-11 was .
De niet in het net meppende heren uit Wieringerwerf wisten uiteindelijk de set in hun voordeel te beslissen .
Daardoor verloren we uiteindelijk met 2-3 maar gingen toch met een tevreden gevoel naar huis. !!!!!

HET GAAT TENSLOTTE OM HET SPEL EN NIET ALLEEN OM DE KNIKKERS.

Groetjes Jan en Klaas.


5. Bedrijfscompetitie

Wie deden er mee, speeldata en reglement 12 april 2000
Verslag Rob Engel timmerbedrijf - Jan Vinke formulekozijnen 19 april 2000
Verslag Rob Engel timmerbedrijf - Stam en Co 26 april 2000
Verslag Stam en Co - Jan Vinke formulekozijnen 3 mei 2000
Kampioen bedrijfsbadminton 2000  

BEDRIJFSBADMINTON

Winkel, 12 april 2000

Een aantal weken geleden ontstond bij ons het idee met bedrijfsbadminton te starten. Enkele leden reageerden hierop spontaan met de toezegging een team te vormen. Zodoende kan nog dit seizoen een start worden gemaakt met dit nieuwe fenomeen bij Sparta Badminton. Elk team bestaat uit vier heren en twee dames, waarvan maximaal twee heren en een dame geoefend mogen zijn. De opzet is om in een poule te spelen tegen andere bedrijven waarbij gezelligheid en sportiviteit vooropstaat.

De volgende poule indeling en wedstrijdschema is gemaakt:

Bedrijf: Teamleider: Tel:

A) FORMULE KOZIJNEN Jan Vinke 0226-317023

B) ROB ENGEL TIMMERWERKEN Rob Engel 0226-315522

C) STAM EN CO Mark van Essen 0226-344355

Speeldata:

A tegen B op woensdag 19 april a.s.

B tegen C op woensdag 26 april a.s.

A tegen C op woensdag 3 mei a.s.

De wedstrijden worden gespeeld in DE NIEDORPHAL te WINKEL aanvang 19.45

Wedstrijdformulier en reglement:

Bedrijfsbadminton 6 tegen 6

SV

SPARTA

     
Teamnaam:   Teamnaam:      
           
Teamleider:   Teamleider:      
           
Heer 1   Heer 1      
Heer 2   Heer 2      
Heer 3   Heer 3      
Heer 4   Heer 4      
Dame 1   Dame 1      
Dame 2   Dame 2      
           
      1e SET 2e SET SCORE
1 H1 + H2 tegen H1 + H2 - - -
2 H3 + H4 tegen H3 + H4 - - -
3 D1 + D2 tegen D1 + D2 - - -
4 H1 + H2 tegen H3 + H4 - - -
5 H3 + H4 tegen H1 + H2 - - -
6 D1 + H1 tegen D1 + H1 - - -
7 D2 + H2 tegen D2 + H2 - - -
8 D1 + H3 tegen D2 + H3 - - -
9 D2 + H4 tegen D1 + H4 - - -
Einduitslag:         -
           
Reglement:          
1) Per team 4 heren en 2 dames,waarvan maximaal 3 geoefende spelers          
2) Er worden 4x een herendubbel, 1x een damesdubbel en 4x een mix gespeeld          
3) Iedereen speelt dus in totaal 3 keer twee sets          
4) Sets worden verspeeld tot en met 15 punten          
5) I.v.m. de tijd geen verlenging en 3e sets          
6) Elke gewonnen set is een wedstrijdpunt
Wij wensen jullie fijne wedstrijden toe,
namens het bestuur JaapJan van Essen tel. : 0224-542181

Verslag bedrijfsbadminton 19 april 2000

19 april j.l. was het zover, de eerste teams van de bedrijfsbadminton wierpen zich in de strijd om de felbegeerde bedrijfsbadmintonbokaal.

FORMULE KOZIJNEN ,naast leider Jan Vinke bestaande uit: Dennis Vinke,Cor de Rooy, Rick Vinke Ali Vinke en Petra Vinke bond de strijd aan tegen:

ROB ENGEL TIMMERBEDRIJF, Rob had de volgende ijzers in het vuur: Kees Schrijver, Erik Kleisterlee, Lars Engel, Marjolein Wiersema en Karin Schrijver

Beide teams , speciaal voor deze gelegenheid gestoken in een werkelijk schitterende outfit, gaven elkaar geen duimbreed toe, en speelden in rap tempo maar liefst 9 wedstrijden. Steeds was de score precies om en om ,uitgezonderd de 6e partij welke, werd gewonnen door Ali en Dennis Vinke.

Dit resulteerde in een nipte overwinning voor Formule Kozijnen ,welke de einduitslag op 10-8 bracht.

Verslag bedrijfsbadminton 26 april 2000

26 april j.l. was de 2e wedstrijd ditmaal tussen Rob Engel Timmerbedrijf en Stam en Co ,(de Stampers) De timmerlieden hadden er zin in, en lieten zien dat ze naast de hamer ook uitstekend het racket kunnen hanteren. Maar liefst 6 partijen werden winnend afgesloten. De laatste mix werd een gelijkspel zodat de Stampers ditmaal het onderspit moesten delven, uitslag 13-5.

Verslag bedrijfsbadminton 3 mei 2000

3 mei tenslotte traden de Stampers aan tegen Formule kozijnen. Tegen Jan Vinke ze'n ijzersterke team is het lastig scoren , maar toch slaagden de Stampers,met hun vele debutanten, hier tweemaal in terwijl ook tweekeer een gelijkspel werd afgedwongen. Ondanks verlies van de dappere Stampers bleef het humeur uitstekend , het komend jaar zal er keihard worden getraind (op geheime technieken op nog geheimere lokaties) zodat de zo begeerde wisseltrofee hen niet (meer) kan ontgaan, uitslag 6-12

KAMPIOEN BEDRIJFSBADMINTON 2000: Jan Vinke Formulekozijnen

Zie ook de foto's van de B.B teams in ons virtuele album.

Jaap Jan van Essen


6. Tournooien

De volgenden tournooien zijn georganiseerd of bezocht door Sparta in het seizoen 1999 / 2000:

Datum: Tournooi: Georganiseerd door:
1 dec 1999 Sinterklaastournooi voor de jeugd Sparta
5 jan 2000 Milennium tournooi voor alle senioren Sparta
19 maart 2000 Vier provincien tournooi in Workum BC Workum
19 maart 2000 Districtskampioenschappen in de Niedorphal NBB
26 maart 2000 Vriendentournooi in de Niedorphal Sparta
2 april 2000 Narcistournooi in Anna Paulowna BC Anna Paulowna
19,26 april en 3 mei 2000 Bedrijvenbadminton Sparta
17 mei 2000 Ouder / kind tournooi Sparta

Millenium tournooi 5 januari 2000

In plaats van een kerst tournooi, werd dit seizoen een millenium tournooi georganiseerd als gezelligheids tournooi voor de senioren. Er werd met echte handicaps gespeeld. Twee banen waarbij een laken over het net hing, een baan waarbij de spelers met elkaar waren vebonden door middel van fietsbanden en een baan waarbij de spelers een bril op moesten zetten waarvan een zijde was afgeplakt. Vooral het spel met de fietsbanden was in trek en voor herhaling vatbaar.

Vier provincien tournooi in Workum 19 maart

Ook op 19 maart 2000 togen weer een heel leger van Spartanen naar Workum om daar akte de presence te geven op het 9de vier provincien tournooi. Vier clubs streden in vier poules om de eer. De uitslagen waren als volgt:

  Poule 1 Poule 2 Poule 3 Poule 4
1 Alert Alert Leek Leek
2 Sparta Sparta Alert Alert
3 Leek Leek Sparta Sparta
4 Workum Workum Workum Workum

Waar de hoofdsponsor Durk de Boer uit Workum al op zinsspeelde in het tournooi programma (Tevens zou het mij gelukkig stemmen wanneer Sparta deze ronde het zou moeten afleggen tegen de rest, want ze worden zo eigenwijs van die overwinningen), werd ook bewaarheid: De wisselbeker moest helaas na twee keer op rij door Sparta te zijn gewonnen, overgedragen worden aan Alert. Een geslaagd en leuk tournooi!

Vrienden tournooi 26 maart

26 maart vond het jaarlijkse vrienden tournooi plaats in de Niedorphal. Maar liefst 20 teams, verdeeld over vijf poules deden mee. De wedstrijdleiding en EHBO werd verzorgd door Nico en Hedy Breedijk. Helaas moest een blauw oog door een shuttle bij een dame van Castricum verzorgd worden, maar zij speelde daarna gelukkig weer verder. De wisselbeker ging over van Poona-3 naar Sparta 2. De uitslagen waren als volgt:

Poule 1     Poule 2     Poule 3  
1) Sparta 1, 27 p (255 tegen)   1) Sparta 2, 35p   1) Sparta 3, 34p
2) Polisport 1, 27p (276 tegen)   2) Xinix 1, 21p   2) Poona 2, 25p
3) Castricum, 25p   3) Wester Koggenland, 21p   3) Zeemacht 7, 19p
4) Rackmindo, 17p   4) Polisport 2, 19p   4) Hoogkarspel 5, 18p
Poule 4     Poule 5  
1) Sparta 4, 29p   1) Sparta 5, 32p
2) Hoogkarspel 6, 26p   2) Polisport 5, 24p
3) Poona 3, 25p   3) Geest-Spar, 23p
4) Workum 1, 16p   4) Workum 2, 17p

Narcis tournooi 2 april 2000

Bloemetjes plukken in Anna Paulowna 2 april 2000

Wij hebben afgelopen zondag met succes meegedaan met het Narcis-tournooi in Anna Paulowna. Het volledige eerste team was paraat. De dames speelde samen, de heren enkelde en we speelden allen de mixen. Het spits in de mix werd afgebeten door Sparta tegen Sparta. Helaas moesten we direct tijdens de start van het tournooi tegen elkaar. Ali en Mark wonnen nipt van Jacqueline en Rob.

De dames stonden hun mannetje in de dubbel en wisten net niet de eerste plaats te behalen. De tweede plaats werd overigens ook bekroond met een beker.

De mix-poule werd uiteindelijk door ons (Ali en Mark) gewonnen, een grote beker werd ons uitgereikt.

In de single partijen kwamen Rob en Mark elkaar ook tegen, Rob had enige last van de instabiele plastic shuttle waardoor Mark de partij in winst kon omzetten. Uiteindelijk veroverde Mark in de single-poule nogmaals goud.

De derde zondag op rij werden door Sparta boven gemiddeld afgesloten, na de disticts kampioenschappen waar de twee eerste teams kampioen werden en het vrienden tournooi waar niet twee maar alle vijf de teams met een goed gevulde boodschappen-mand naar huis gingen werd ook het narcis-tournooi aardig leeggeplukt.

Nu wordt het echt tijd om de zomer-stop in te gelasten, dat doen we dan ook....

Mark van Essen

Ouder / kind tournooi 17 mei 2000

Op 17 mei 2000 werd het ouder / kind tournooi gehouden. Maar liefst 20 enthousiaste koppels deden mee. Voor ieder kind was er na afloop een attentie. Danny van Leeuwen en Michel Jochems veroverden de derde plaats. Maarten en Rick Vinke mochten de tweede prijs in ontvangst nemen. Als winnend koppel kwamen uit de bus Sebastiaan van 't Voort en Marcel Kuiper.

 


7. Verslagen

Nacompetitie recreanten 29 maart 2000  
Nacompetitie recreanten 12 april 2000  
Uitwisseling jeugd met Poona (1) 13 april 2000  
Uitwisseling jeugd met Poona (2) 13 april 2000  
Uitwisseling jeugd met Poona 26 april 2000  
     
     

Berichtje van de recreanten competitie, Sparta 6-Netmeppers 29 maart 2000.

Afgelopen woensdag een thuiswedstrijd tegen "Netmeppers" (wat ze weinig deden) uit Wieringerwerf. Opgesteld stonden Jan en Klaas en de Dames Alice Glas en als invalster Marjolein Wiersma. Onze medespelers Peter de Vreeze en Anita Mak zijn door de Competitie in de kreukels geraakt en kampen beide met een enkelblessure. Namens ons van harte beterschap.

Klaas speelde de herenenkel tegen Steven Oudendijk, echter hij ging al zwoegend puffend en uiteindelijk hevig zwetend ten onder in de strijd. Onze invalster Marjolein dacht ik moet dat beter doen en speelde de sterren van de hemel waarbij haar tegenstandster Chantal ongeveer hetzelfde lot onderging als Klaas. Daarna werd de mix gespeeld door Jan en Alice, Jan kon totaal niet in zijn speel komen doordat de meeste shuttles op Alice geslagen werden, het gevolg was Jan en Alice niet blij en voor ons een nederlaag. Hierna was de dames dubbel aan bod hier werd weer eens ouderwets "Spartaans" alle energie uit de kast gehaald door beide partijen. De eerste set werd gewonnen door "Netmeppers" met 7-15, onze van energie bruisende dames gooiden de racket in het hoenderhok en wonnen nipt de tweede set met 15-10. Het gevolg hiervan was dat er een derde set gespeeld moest worden, welke volgens ons op conditie gewonnen werd door onze dames met 15-3.

Tot slot de herendubbel: De aanloop tot een hevige strijd (waarvan we nu nog spierpijn hebben). Beide kampen tasten elkaar af op een ieders zwakheden. De Sparta heren verloren de eerste set maar hadden veel geleerd uit deze set. Dit kwam tot uiting in de tweede set, waarbij we elkaar totaal gesloopt hebben en het na ca. een half uur spelen in de tweede set nog 11-11 was. De niet in het net meppende heren uit Wieringerwerf wisten uiteindelijk de set in hun voordeel te beslissen .

Daardoor verloren we uiteindelijk met 2-3 maar gingen toch met een tevreden gevoel naar huis. !!!!!

HET GAAT TENSLOTTE OM HET SPEL EN NIET ALLEEN OM DE KNIKKERS.

Groetjes Jan en Klaas.

Hier het laatste berichtje van de nacompetitie recreanten, 12 april 2000

Afgelopen woensdag speelde Sparta thuis de laatste wedstrijd van een serie van acht wedstrijden. Xinix uit Akersloot kwam op bezoek. Onze Aukje speelde de eerste enkelpartij tegen Mery van der Veer. Overweldigend was het talent van Aukje, ze won de beide sets met 11-0 tot groot verdriet van haar tegenstandster die na de partij even moest afreageren en dus tijdelijk het strijdtoneel verliet.

Hierna speelde onze Jan de heren enkel tegen Wim van der Veer. De strijd was voor beide mannen afmattend, ze gingen tot het uiterste tot groot genoegen van de aanwezige toeschouwers. Op het nippertje wist Wim toch Jan te verslaan na 40 minuten spelen. Gevolg was wel dat Klaas het niet erg druk had met tellen, maar wel met roepen serve over.

Daarna werd de mix gespeeld. Klaas met Alie die tijdens de partij Aukje bleek te zijn (FOUTJE) . want Alie stond te tellen. We speelden tegen Charlotte en Nico, het geen uitmondde in een enerverende partij we gunde elkaar geen ruimte en Auk riep al ruim van te voren UIT als dat bij de tegenstander was !!!!!!!!. Vervolgens sloeg ze zich voor het hoofd en zei dat moest ik niet zeggen, maar een ??????.

Vervolgens werd de heren dubbel en de dames dubbel tegelijkertijd gespeeld want er was door de Paasvee een zee van ruimte in de zaal.

We moesten zelfstandig tellen.De dames wonnen hun partij vrij simpel in 15 minuten, echter de heren maakten er weer een potje van en wilden de moed niet opgeven hetgeen weer eens een "slooppartij" opleverde waarbij de mannen elkaar wederom tot het uiterste dwongen. Helaas voor ons had de tegenstander iets meer geluk dan ons en verloren we nipt deze partij met 13-15 in de tweede set.

Na deze partij hadden de heren er nog niet genoeg van en werden de Spartanen en Xinixen met elkaar gemengd en nog een spetterende set was het gevolg die nipt werd gewonnen door Jan Rap en WIM met 17 -15.

Tot Slot hebben we het eind van deze nacompetitie afgerond met een heerlijke Goudgele Rakker (ook wel bier genoemd of GGR). Als conclusie willen we nog opmerken dat het erg gezellig is geweest en roepen andere recreanten dan ook op om ook eens aan deze gezellige competitie mee te doen.

Groetjes van Jan Rap en z’n maat.

Berichtje van de uitwisseling jeugd met Poona uit Medenblik

Donderdag 13 april (gelukkig niet op vrijdag) speelde onze Sparta jeugd tegen de Poona jeugd. Er werd gemixt door onze acht jeugdleden tegen diverse voor ons onbekende spelers. Vol vuur ging de onzen er tegenaan hetgeen menig zweetdruppeltje en rood hoofd kostte. De Spartanen wisten de strijd te winnen met een eindstand van 8-2.

Laaiend enthousiast waren ze na dit uurtje spelen, vooral toen er nog een zakje chips tegenaan werd gegooid om de goede afloop te vieren. Heel vermoeid waren we tegen 20.30 weer terug.

Dit soort uitwisselingen mogen wel vaker plaatsvinden was een kreet van de jeugdleden

Vriendelijke groeten, Klaas

Uitwisseling jeugd Sparta - Poona te Medemblik.

Op witte donderdag vertrokken we om half acht 's avonds naar Medemblik. We hadden er veel zin in. (we = Jan, Jeroen, Jaris, Thomas, Mariska en Marijke) Daar aangekomen gingen we op zoek naar de kleedkamers, die we al vrij snel vonden, omdat sommigen van ons 13 april al in deze sporthal waren geweest. Enige tijd later gingen we de zaal binnen. We gingen eerst even inslaan en daarna riep de coach van Poona dat we konden beginnen. We moesten een kwartier spelen en dan moest de tegenpartij een baan opschuiven. Sparta mocht lekker blijven staan.

We hadden de volgende teams: Op baan 1 : Jan en Joris, op baan 2: Thomas en Marijke, en op baan 3: Jeroen en Mariska. We hadden wel niet alles gewonnen, maar het was heel leuk. Daarna gingen we nog dubbelen. De teams werden als volgt: Jan en Joris, Jeroen en Thomas en de dames Marijke en Mariska. Ook deze wedstrijden wonnen we niet allemaal, maar evengoed gingen we er tegenaan. Na die wedstrijden gingen we nog gewoon even overslaan en om 22.00 uur gingen we ons omkleden. Tegen een uur of 11 waren we weer thuis. Het was heel leuk en het mag best eens vaker.

Groetjes van een Sparta jeugdlid.

Uitwisseling Sparta jeugd met Poona 26 april 2000

Op 26 april kwamen een aantal jeugdleden van Poona uit Medemblik bij ons op bezoek. Er werd fanatiek gespeeld met na afloop voor iedereen een zakje snoep. De uitslagen waren als volgt:

Ronde Sparta Poona        
1 Lianne Roberto 6-15 1-15   0-1
  Cor Tim 15-1 15-0   1-0
  Jim Korina 15-5 15-14   1-0
  Marieke Bram 6-15 15-4 15-7 1-0
  Robin Lisanne 15-12     1-0
2 GertJan Roberto 15-8 6-15 6-15 0-1
  Jeroen Tim 7-15 5-15   0-1
  Heleen Lisanne 7-11 11-7   1-1
  Ilona Korina 3-15 0-15   0-1
  Marieke Tim 8-4     1-0
          Einduitlag: 6-5

 


8. Nieuwsbrieven

Dit seizoen zijn we begonnen met het uitgeven van twee nieuwsbrieven om ook de leden buiten het gebied van de Niedorper en Heraut van clubinformatie te kunnen voorzien. Een nieuwsbrief in oktober 1999 en een tweede in februari 2000.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sparta badminton

NIEUWSBRIEF

Winkel, 6 oktober 1999

Geacht clublid,

Naar aanleiding van een idee van een van onze leden willen wij dit seizoen op gezette tijden jullie op de hoogte houden van diverse club informatie door middel van een nieuwsbrief . Dit naast de inmiddels gebruikelijke informatievoorziening via de Niedorper en de Heraut.

Trainingstijden:

Jeugd 19.00-20.00, team 5: 19.00-20.00, nieuwe leden en recreanten: 20.00-20.30

Team 3+4+reserves: 20.30 – 21.15, team 1+2: 21.15 – 22.00

 

Dit seizoen worden wij in de competitie vertegenwoordigd door vijf teams:

Team 1 in de overgangsklasse: Mark van Essen, Rob Groot, Ali Vinke, Jaqceline van de Berg en Laura Klopping.

Team 2 in de 2de klasse: Alex van Essen, Dick Korsten, Peter Beemsterboer, Mylan Beck en Anne Kemeling.

Team 3 in de 2de/3de klasse: Rene de Jager, Jos Witte, Jan Willem Boone, Ilse Kemeling, Hester Goet en Marja Korsten.

Team 4 in de 4de klasse: Martien Selhorst, Marcel Groot, Erik Kleisterlee, Anita Kossen en Gea Kaan.

Team 5: Roy de Graaf, Erik de Vries, Jochem Dwars, Thomas de Vreeze, Sebastiaan van ’t Voort, Gert-Jan Woudstra, Marijke Mensen, Mariska Hauwert.

Wedstrijdverslagen voor de Niedorper zijn meer als welkom bij Marcel Groot (e-mail nelmarcel@multiweb.nl). Alle teams worden verzocht een verslag in te leveren volgens onderstaand schema:

Team 1: 17 oktober tegen Swish 2 en 4 december tegen Shuttle 2

Team 2: 6 november tegen Top tien/de Stolp en 8 december tegen Wester Koggenland

Team 3: 30 oktober tegen ODS 3 en 18 december tegen HBV 10

Team 4: 13 november tegen Wijk aan Zee en 8 januari tegen Zeemacht

Team 5: 27 november tegen De Burcht en 15 januari tegen Hybris 9

Voor de recreanten willen wij weer om de drie weken een klutsavond organiseren. Ook komen er uitwisselingen met andere verenigingen en worden de nodige tournooien gehouden, waaronder een millenium tournooi op 5 januari en het vriendentournooi op de laatste zondag van maart. Een programma hangt op de kast.

Tot slot: papier ophalers gezocht, vrijwilligers kunnen zich melden bij Jaap Jan van Essen.

 

Veel badminton plezier,

Het bestuur.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NIEUWSBRIEF

Winkel, 9 februari 2000

 

Sparta badminton

Geacht clublid,

We kunnen rustig zeggen dat we een heel goed competitieseizoen achter de rug hebben, maar liefst 2 teams werden kampioen in hun klasse. Het 1e team werd kampioen in de overgangsklasse en gaat volgend jaar in de hoofdklasse spelen. We hopen dat ze volgend jaar weer zo succesvol zijn, want dit is de laatste hobbel die genomen moet worden om weer landelijk te gaan spelen. Het 2e team is kampioen geworden in de 2e klasse en schuift volgend jaar door naar de 1e klasse, een klasse die we geruime tijd niet gespeeld hebben. Sparta 1 en 2: Van harte gefeliciteerd met jullie kampioenschap en heel veel succes het komende seizoen! Sparta 3 en 4 hebben zich goed weten te handhaven in hun klasse en komen volgend jaar weer in dezelfde klasse uit.

Sparta 5, ons jeugdteam, bestond voornamelijk spelers die voor het eerst competitie speelden. Een heel nieuw team dus dat in de C-poule erg goed hun best heeft gedaan. Ze hebben dit jaar veel competie-ervaring opgedaan en we hopen dat ze volgend jaar weer mee willen doen in de competitie!

Binnenkort gaan we van start met de nacompetitie voor recreanten. Sparta wordt vertegenwoordigd door het volgende team:

Klaas Kaan, Peter de Vreeze, Jan Wever, Alice Glas en Anita Mak. Met als reserve speelsters: Aukje Haven en Ali Vinke.

De thuiswedstrijden van dit team vinden plaats op de woensdagavond. Wij hopen dat ze er veel plezier in hebben en wensen ze veel succes. De clubkampioenschappen voor jeugd, recreanten en competitiespelers vinden dit jaar plaats op 23 februari, 1 maart en 8 maart. Je kunt je opgeven bij Hester, JaapJan of Marcel. Een poule-indeling voor de jeugd staat alvast op de achterkant van deze nieuwsbrief. Momenteel zijn we al weer druk aan het brainstormen over de teamindelingen van het volgende seizoen. Zijn er nog leden die nu recreatief spelen maar wel zin hebben om volgend jaar reserve te staan voor de competitie of vast mee willen spelen in een team? Graag even doorgeven aan Hester.

Voor ons gemak zouden wij deze nieuwsbrief ook kunnen e-mailen aan mensen die over een e-mail adres beschikken. Ook willen wij het komende seizoen uitslagen en tussenstanden via dit medium doorsturen aan mensen die dat willen. Als u hier wel wat voor voelt, kunt U uw e-mail adres doorgeven aan Hester, JaapJan of Marcel

Er is nog een vierde functie in het bestuur vacant. Wie durft?

Rest ons nog 1 ding: Graag zou Hester van al de competitiespelers en reservisten hun bondskaarten willen ontvangen. De bondskaart van 1999 blijft ook het komende jaar geldig als stamkaart, maar hierbij moet ook de nieuwe bondskaart van 2000 gevoegd worden. Hier hoeft geen pasfoto op te staan.

Poule indeling club kampioen schappen jeugd, woensdagen vanaf 23 februari:

JONGENS A JONGENS B MEISJES RUNNERS UP
Jeroen Wever Thomas de Vreeze Marijke Mensen Jeroen Brussaard
Erik de Vries Roy de Graaf Lianne Kaan Marieke Wit
Sebastiaan v Voort Cor Sprangers Mariska Hauwert Ilona Wever
Dees de Smet Michel Jochems Heleen Appel Kelvin der Vreeze
Niels Honcoop Gertjan Woudstra   Jim Kaan
Joris v.d. Aa      

De onderstreepte personen zijn dit jaar aangewezen om de wedstrijden in hun poule (best of 3) vlekkeloos en vlot te laten verlopen.

Eindstanden Badminton Competitie 99-00

Overgangskl. Afd 1

Sparta 1 14 23 77 35

HHW ’69 2 14 19 72 40

Hoogkarspel 2 14 18 69 43

Castricum 14 17 58 54

Swish 2 14 14 58 54

Zeemacht 3 14 13 62 50

De Shuttle 2 14 5 32 80

Hybris 14 1 20 92

Tweede klasse afd. 1

Sparta 2 12 23 71 25

Slash 12 18 67 29

De Burcht 12 15 54 42

Wester-Koggenland 12 9 44 52

Top Tien/De Stolp 2 12 9 43 53

Hybris 2 12 5 29 67

De Gors 12 5 28 68

Derde klasse afd. 5

Heemskerk 8 14 27 81 31

‘t Vennewater 9 14 23 85 27

HBV 10 14 21 68 44

Sparta 3 14 14 63 49

ODS 3 14 10 52 60

Top 10/De Stolp 5 14 11 51 61

Bavio 8 14 5 33 79

HHW’69 5 14 1 15 97

Vierde klasse afd. 4

Zeemacht 7 10 17 58 22

Hoogkarspel 6 10 16 59 21

Swish 6 10 11 44 36

Sparta 4 10 10 41 39

Wijk aan Zee 4 10 4 24 56

De Flinters 9 10 2 14 66

Jeugd C-klasse afd. 6

HBV 15 12 24 91 5

De Flinters 17 12 20 80 16

Hybris 9 12 14 51 45

Zeemacht 11 12 9 32 64

Xinix 6 12 7 29 67

De Burcht 5 12 6 30 66

Sparta 5 12 4 23 73

Veel badminton plezier,

Het bestuur.

Jaap Jan van Essen, Bosstraat 87, Winkel – 0224 – 542181 (e-mail: aloevera@zonnet.nl)

Hester Goet, Dorpsstraat 83, Nieuwe Niedorp - 0226-411490 (e-mail: goet.aannemersbedr@tref.nl).

9. Foto's seizoen 1999 - 2000

Klik op een plaatje voor een grote foto:

.
Team 1 & 2 Jan Vinke Formulekozijnen Rob Engel Timmerwerken Stam & Co