Een nieuwe website

Het maken van een website voor een vereniging is best een klus. Met AllUnited als ledenadministratie hebben we meteen het raamwerk neergezet voor de nieuwe website! Welkom op onze nieuwe website! Neem een kijkje: www.svsparta.nl

Met de nieuwe website willen we als vereniging zichtbaarder worden voor onze leden en tegelijk een informatiebron vormen voor nieuwe/potentiele leden en mogelijk sponsoren.

Periodiek zullen we de nieuwsberichten van de website ook samenvatten in een nieuwsbericht voor de leden.

Een verdere stap is het in gebruik nemen van de app die ook gekoppeld is aan de website en ledenadministratie

 

Nieuws Overzicht