Contributie en algemene voorwaarden

Om te kunnen sporten bij SV Sparta dien je je in te schrijven via het inschrijfformulier. Hierin geef je aan dat je jaarlijks per automatische incasso de contributie, inschrijf-/administratiekosten en eventuele teambijdrage betaald.

SV Sparta is ook aangesloten bij Meedoen Hollands Kroon. Als via die weg wilt mee doen, kun je je daar inschrijven. Ga naar deze website: https://meedoen.hollandskroon.nl/svsparta

Contributie

De contributiebedragen en andere kosten zijn voor seizoen 2024/2025 als volgt:

 • Inschrijf-/Administratiekosten: € 10,00

Eenmalig betaal je inschrijf-/administratie kosten om je aan te melden bij de KNGU/Badmintonbond.

 • Contributie Jeugdleden: € 135-
 • Contributie Volwassenen: € 163,50

Als je tijdens het seizoen lid wordt, wordt de contributie na aftrek van 3 proeflessen verrekend naar rato. 

Als je gaat badmintonnen zijn er extra kosten. Dit om kosten voor shuttles, een trainer en evt wedstrijden te dekken.

 • Als je alleen recreatief komt badmintonnen,
  voor gebruik van nylon shuttles: € 9,-
 • Als je mee gaat doen met de competitie, voor gebruik
  van veren shuttles en training door professionele trainer: € 39,-
 • Als je mee gaat doen met de competitie, voor gebruik
  van nylon shuttles en training door professionele trainer: € 18,-

De extra kosten worden op de factuur vermeld als "Shuttle bijdrage" 

Samenvatting; totale bijdrage per sport:

Qua betaling is er eventueel maatwerk mogelijk; informatie hierover is verkrijgbaar via secretariaat@svsparta.nl

Algemene voorwaarden SV Sparta

 • Het gymnastiek- en streetdance seizoen loopt van september t/m juni en omvat  dus 10 maanden en is exclusief schoolvakanties en (Chr.) feestdagen.
 • Het badminton seizoen loopt van half augustus t/m half mei; alle schoolvakanties is er les.
 • Ieder lid van de vereniging beoefent sport voor eigen risico en verklaart de vereniging niet aansprakelijk te stellen voor ontvreemding of beschadiging van persoonlijke eigendommen voor zover aanwezig in de gymzaal, sportzaal, kleedkamers of daarbuiten.
 • Gymsloffen dienen voorzien te zijn van een ribbelzool (géén zwarte zolen)
 • Gymkleding is verplicht tijdens uitvoeringen voor de jeugd gymleden, een turquoise gympakje voor de meisjes en voor de jongens een zwart gymbroekje en een wit shirt.
 • Het inschrijfgeld bedraagt € 10,00 en wordt bij incasso bij de eerste betaling verrekend.
 • De contributie wordt automatisch geïncasseerd.
 • Als u lid wordt van de vereniging verplicht u zich tot het einde van het seizoen.
 • Opzegging dient te geschieden vóór 1 juli van enig jaar, anders verbindt u zich automatisch voor het gehele volgende seizoen.
 • Indien het lidmaatschap wordt beëindigd, stopt de incasso aan het einde van het seizoen.
 • Bij toetreding halverwege het seizoen, vindt de contributie berekening naar rato plaats.
 • Uw persoonlijke gegevens worden door SV Sparta uitsluitend voor vereniging gerelateerde activiteiten gebruikt en worden, met uitzondering van de bonden, niet aan derden verstrekt.
 • Opzegging dient schriftelijk te gebeuren bij de ledenadministratie, per e-mail via ledenadministratie@svsparta.nl.
 • Bij lidmaatschap SV Sparta bent u ook direct lid van de KNGU en Badmintonbond. SV Sparta zorgt voor aanmelding en afdracht bondscontributie. Uw gegevens worden door alle partijen gebruikt ter uitvoering van het lidmaatschap.
 • Bij opzegging worden alle gegevens verwijderd uit de ledenadministratie en bij de betreffende bond, mits contributie volledig voldaan is.
 • Privacy Verklaring is te bezien op de website van SV Sparta.