Incasso moment komt er aan!

Elk jaar factureren we de contributie voor het lopende seizoen in oktober. Enkele weken later innen we de contributie. 

Dit jaar wordt in de week van 9 oktober de factuur opgemaakt en zal de incasso plaatsvinden in de laatste week van oktober. Houdt hier rekening mee.

Mocht het voor jou lastig zijn om de contributie in 1 keer via incasso te betalen. Hierbij het vriendelijke verzoek om contact te zoeken met de ledenadministratie om samen tot een passende regeling te komen.

Nieuws Overzicht